'kmocho' - ''

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 8 9 62 208 19
OS 1 2 1 32 18
Flash 6 8 19 23
RP 2 12 1
PP 9 155 18