'tomaso' - 'Tomaso Greksák'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 11 10 46 142 291 167 17
OS 6 6 24 62 76 40
Flash 5 4 20 77 195 59
RP 1 10 9 1
PP 2 2 10 59 16