'ryso' - 'Riso Schwarcz'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 42 37 60 50 22 7
OS 38 24 38 14 1
Flash 1 11 15 7 3
RP 3 2 3 1
PP 4 28 18 7