'Dzano' - 'Ján Sedlák'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 16 116 228 147 7
OS 2 11 89 163 16
Flash 5 24 31 14
RP 14 10
PP 3 20 107 7