'Dzano' - 'Ján Sedlák'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 16 108 219 141 7
OS 2 11 82 157 14
Flash 5 23 29 13
RP 14 10
PP 3 19 104 7