'Jona' - 'Jonatán Vetečnik'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 4 2
OS 2
Flash 1
RP 1 2
PP