'jeepo' - 'Michal Ščepánek'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 32 179 342 490 176 13
OS 26 158 303 391 119 3
Flash 2 3 18 54 21
RP 4 17 19 37 22 1
PP 1 2 8 14 9