'Brano' - 'Branislav Goga'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 35 152 213 464 600 434 109 2
OS 28 95 131 277 325 103 6
Flash 5 47 63 131 163 56 1
RP 2 7 19 26 20 2
PP 2 8 12 37 86 255 100 2