'Brano' - 'Branislav Goga'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 33 112 172 406 556 396 102 2
OS 27 70 109 240 305 94 6
Flash 4 36 46 121 153 54 1
RP 2 7 19 26 20 2
PP 2 4 10 26 72 228 93 2