'Domcha' - 'Dominika'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Druhý komín 3 TR Kukla - Čertove zuby 25.04.2010 25
2 Cez previs 5 TR Kukla - Čertove zuby 25.04.2010 200
3 Cesta cez Knihu 5 TR Žeruchové veže 24.07.2009 200
4 Panikweg 5+ TR Peilstein 27.06.2009 225
5 Stromovka 6- Flash (3) Pajštún 13.06.2009 250
6 Schránky 6- TR Pajštún 16.05.2009 250
7 Už viem 5 Flash Pajštún 16.05.2009 200
8 Cez dva previsy 4+ TR Kukla - Čertove zuby 01.05.2009 150
9 Tretí komín 3 PP Kukla - Čertove zuby 01.05.2009 25
10 Hrebeňom 3 Flash Traja Jazdci 25.04.2009 25
11 Cez malý previs 4- TR Traja Jazdci 25.04.2009 50
12 Komín 2+ Flash Traja Jazdci 25.04.2009 20
13 Yerba Mate 4+ TR Pajštún 18.04.2009 150
14 Banán 4+ Flash Pajštún 18.04.2009 150
15 Veterný mlyn 4 TR Pajštún 18.04.2009 100
16 Štvorkový komín 4 TR Pajštún 18.04.2009 100
17 Sviečková 4+ TR Technické sklo (Štokeravská vápenka) 05.04.2009 150
18 ??? 4 TR Technické sklo (Štokeravská vápenka) 05.04.2009 100
19 Pravý komín 3+ TR Kukla - Čertove zuby 21.03.2009 35
 
Spolu 19 v 1 stránkach.