'Joe' - 'Joe the mailer'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Vodné diery 6+ OS Medené Hámre 04.09.2019 350
2 Vaňa kaľamárky 7+/8- RP Medené Hámre 04.09.2019 600
3 Ora et Labora 7/7+ PP Medené Hámre 30.07.2019 525
4 Nagasaki 6+ PP Medené Hámre 27.07.2019 350
5 Hirošima 5+ RP Medené Hámre 27.07.2019 225
6 Bambulka 6 RP Medené Hámre 27.07.2019 300
7 Dieškov odkazovač 6+ PP Pajštún 21.07.2019 350
8 Stromovka 6- PP Pajštún 21.07.2019 250
9 Pepova (Shipton) 6+ RP Pajštún 21.07.2019 350
10 Čudenly klobáseň 6+/7- PP Pajštún 21.07.2019 400
11 Ferov komín 6 RP Pajštún 21.07.2019 300
12 Ferostienka 7 OS Pajštún 21.07.2019 500
13 Temný hvozd 7- OS Medené Hámre 17.07.2018 450
14 Neznáme kvarteto 7-/7 OS Medené Hámre 18.07.2017 475
 
Spolu 14 v 1 stránkach.