Obtiažnosť ciest

<6+6+ až 7+7+ až 8+8+ až 9+9+ až 10+>10+Spolu
21013244053