Adidas Kids Cup

Dátum:26.03.2017
Typ:Slovenský pohár mládeže
Disciplína:Bouldering
Miesto:Aupark
Štát:Slovensko
Štartovné je nutné zaplatiť prevodom na účet usporiadateľa (IBAN:SK7711000000002925844941 BIC:TATRSKBX) najneskôr 22.3.2017. Po tomto termíne a na mieste je účtované štartovné o 50% vyššie! Ako referenciu platby je potrebne uviesť meno pretekára a ako variabilný symbol poradové číslo na registrácii.