Adidas Boulder Cup

Dátum:25.03.2017
Typ:Slovenský pohár
Disciplína:Bouldering
Miesto:Aupark
Štát:Slovensko
Štartovné podľa pravidiel SPDaM SHS JAMES na rok 2017: členovia 5€, nečlenovia 10€ Štartovné je nutné zaplatiť prevodom na účet usporiadateľa (IBAN:SK7711000000002925844941 BIC:TATRSKBX) najneskôr do 23:59 dňa 22.3.2017. Po tomto termíne a na mieste je účtované štartovné o 50% vyššie! Ako referenciu platby je potrebné uviesť meno pretekára a ako variabilný symbol poradové číslo na registrácii.