Návod: Sprievodca

  • Sprievodca je užitočným miestom na inšpirovanie sa na nové výjazdy, nájdenie vhodných ciest na najbližší výjazd či zorientovanie sa v oblasti. Systém sprievodcov na Climb! Umožňuje zadáva? nové oblasti, sektory a cesty každému registrovanému užívate?ovi, takže každý môže prispie? svojou trochou k všeobecnej vedomosti kam sa oplatí ís?. Podrobný návod ako pracova? so sprievodcom nájdete v tomto článku.

Na hlavnú stránku s preh?adom oblastí sa dostanete kliknutím na tlačidlo Sprievodca v ?avom menu.

Caption of the figure above.Odkaz zobrazí stránku s preh?adom oblastí umiestnených v databáze, zoradených pod?a štátov a regiónov v ktorých sa nachádzajú.

Caption of the figure above.


Detaily oblasti môžete zvoli? kliknutím na názov príslušnej oblasti. V hornej časti nájdete základné informácie o počte zadaných ciest, ich približnej obtiažnosti, stručný popis a prístup do oblasti.

Caption of the figure above.


Ďalej nasleduje zoznam sektorov a ciest v nich s informáciou o obtiažnosti cesty.

Caption of the figure above.


Po kliknutí na názov cesty a zobrazia detailné informácie k ceste, popis cesty, prípadné obmedzenia, zoznam prelezov zadaných v denníčkoch, formulár na pridanei komentára a komentára k ceste. Komentáre slúžia na informovanie o zmenách v ceste (ulomený chyt, chýbajúce istenie, …) či prípadné diskusie o klasifikácii.

Caption of the figure above.Nové komentáre k cestám môžete sledova? v bloku "Naposledy komentované" v pravom stĺpci.

Caption of the figure above.


Ako nájs? cestu/sektor/oblas?

Na rýchle vyh?adanie cesty, sektora či oblasti ktorého aspoň čas? názvu poznáte slúži vyh?adávací panel v hornej časti stránky. Do príslušného políčka stačí zada? čas? názvu cesty, sektora čo oblasti, ktorú chcete nájs?. Sprievodca nájde všetky cesty/oblasti/sektory, ktoré obsahujú ako čas? svojho názvu daný text. Pre ?ahšie vyh?adávanie a zlepšenú odolnos? voči chybám zadávania názvov ciest sprievodca nerozlišuje medzi malými a ve?kými písmenami a znakmi s diakritikou.

Caption of the figure above.


Príklad. Ak chcem nájs? cestu “Hradný pilier”, zadám do vyh?adávania text “pilier” a kliknem na tlačidlo “zobrazi?”. Výsledok vyh?adávania vidíte na obrázku nižšie.

Caption of the figure above.


Ako prida? cestu/sektor/oblas?
Pre lepšiu informovanos? každý registrovaný čitate? má možnos? pridáva? nové oblasti, sektory a cesty do sprievodcu.

Pridanie oblasti.
Každý registrovaný čitate? má možnos? prida? nové oblasti do sprievodcu. Prvým krokom pre pridanie novej oblasti je presvedči? sa, či už daná oblas? nie je v sprievodcovi zadaná. Slúži na to “Zoznam oblastí” na hornej lište a vyh?adávanie. Pre udržanie preh?adnosti sprievodcov je dôležité, aby ste cesty a oblasti nezadávali dvojmo.
Po kliknutí na vo?bu “prida? oblas?” na hornej lište stačí vyplni? formulár so základnými informáciami o oblasti ako je štát kde sa oblas? nachádza, popis s možnos?ou prida? obrázky a mapky s prístupom.

Pridanie sektora/cesty.
1. Overte že ste prihlásený.
2. Nájdite si oblas? do ktorej chcete prida? cestu v zozname oblastí alebo pomocou vyh?adávania. Novú oblas? pridávajte len ak oblas? už nie je vložená!
3. Zvo?te prida? cestu v detailnom popise ciest daného sektora a vyplňte formulár so základnými údajmi o ceste.

Najnovšie cesty v sprievodcovi môžete sledova? v ?avom stĺci v bloku "Sprievodca".

Caption of the figure above.


Úprava sprievodcu
Nateraz je možná len pre členov redakcie. Prípadné námety na zmeny píšte prosím e-mailom na adresu redakcie.

Komentáre (3)

Návod: Sprievodca

13.08.2008 22:18:14

Ako pridat foto do sprievodcu\,

Re: Návod: Sprievodca

14.08.2008 09:04:49

Ak si oblasť (pre mapku prístupu) / sektor (nákres oblasti) pridal ty, pravdepodobne vidíš možnosť 'Uprav nákres'. Uploadneš obrázok a je. Ak si oblasť nepridal ty, musí to spraviť niekto zo správcov. Je to tak preto, aby keď už niečo vytvoríš, ti do toho nemohol každý kafrať. Najlepšia cesta zatiaľ je poslať e-mailom na adresu redakcie. :))

Re: Návod: Sprievodca

13.08.2008 22:30:26

fotky alebo nakres oblasti?

Nový komentár

Ochrana proti spamu
dva +devät = Prosím, počkajte. Overujeme, že ste to vy ...