'katka' - 'Katka Sýkorová'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dnes
Body 0 900 6950 2950 0 1900 2000 2850 0 0 0 9075 10050 4750 0