'Iki' - 'Ivan Čukaš'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 7/2019 08/2019 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 Dnes
Body 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0