'Reso' - 'Tomáš Rešutík'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 Dnes
Body 0 1425 6525 7750 9300 9900