'PAuUlA' - 'Paula Papšová'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 6/2019 07/2019 8/2019 9/2019 10/2019 11/2019 Dnes
Body 0 1500 1500 1500 6325 6575 6475