'Spider' - 'Peter Kollarčík'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 1/2018 02/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 Dnes
Body 0 2275 2275 3850 3850 3850 3850 4225 0