'Mihal' - 'Michal'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 2 42 30 20
OS 2 17 8
Flash 5 5 6
RP 5 2 1
PP 15 15 13