'Jacob' - 'Jakub Adam'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 9 18 42 16 2
OS 8 9 16 3
Flash 1 1 6 2
RP 3 12 6 1
PP 5 8 5 1