'Palma' - 'Karol'

Prelezy

5.  Palma
7-
RP
07.07.2013
5
5.  Palma
7-
RP
07.07.2013
7.  Palma
6-
Flash
23.06.2013
7
7.  Palma
6-
Flash
23.06.2013
8.  Palma
6+
OS
23.06.2013
8
8.  Palma
6+
OS
23.06.2013
13.  Palma
6
PP
09.05.2013
13
13.  Palma
6
PP
09.05.2013
18.  Palma
6+/7-
OS
17.04.2013
18
18.  Palma
6+/7-
OS
17.04.2013
24.  Palma
3
PP
20.03.2013
24
24.  Palma
3
PP
20.03.2013
25.  Palma
6
PP
20.03.2013
25
25.  Palma
6
PP
20.03.2013
26.  Palma
5
PP
20.03.2013
26
26.  Palma
5
PP
20.03.2013
27.  Palma
4
PP
20.03.2013
27
27.  Palma
4
PP
20.03.2013
31.  Palma
5
PP
23.10.2010
31
31.  Palma
5
PP
23.10.2010
35.  Palma
6-
Flash
13.10.2010
35
35.  Palma
6-
Flash
13.10.2010
36.  Palma
5C
Flash
13.10.2010
36
36.  Palma
5C
Flash
13.10.2010
. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Adela ešte nevečerala 7- OS Súľov 17.07.2013 450
2 Vianočná 7 RP (1) Porúbka 16.07.2013 500
3 Sokolská 6- OS Porúbka 07.07.2013 250
4 Kalenie ocele 6+ RP Porúbka 07.07.2013 350
5 Márny 7- RP Porúbka 07.07.2013 450
6 Kamčatka 7- PP Súľov 02.07.2013 450
7 Niagara 6- Flash Súľov 23.06.2013 250
8 Tahiti 6+ OS Súľov 23.06.2013 350
9 Platnička 6- OS Pajštún 19.06.2013 250
10 Stromovka 6- OS Pajštún 19.06.2013 250
11 Sedemskobovka 5 OS Pajštún 02.06.2013 200
12 Na pamäť betónom 8+ TR Platňa 09.05.2013 750
13 Stres 6 PP Platňa 09.05.2013 300
14 Krúžkovanie vtákov 7+ TR Porúbka 03.05.2013 575
15 Jesenná 6 PP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 01.05.2013 300
16 Letecká 6 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 01.05.2013 300
17 Diretissima 5 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 01.05.2013 200
18 Vešiak 6+/7- OS Platňa 17.04.2013 400
19 Stredná 4+ PP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.04.2013 150
20 Sviečková 4+ PP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.04.2013 150
21 Komín 4 PP Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.04.2013 100
22 Puklina 4+ OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.04.2013 150
23 Depresia 5 OS Technické sklo (Štokeravská vápenka) 16.04.2013 200
24 Schody 3 PP Platňa 20.03.2013 25
25 Pavúk 6 PP Platňa 20.03.2013 300
26 Diretka 5 PP Platňa 20.03.2013 200
27 Blesk 4 PP Platňa 20.03.2013 100
28 Dámska päťka 4+ PP Porúbka 14.07.2011 150
29 Diagonála 5 PP Porúbka 04.06.2011 200
30 Spirocheta blues (Cez dieru) 6- PP Porúbka 22.04.2011 250
31 Petkina 5 PP Porúbka 23.10.2010 200
32 Ferov pilier (Prostredná) 5+ PP Porúbka 23.10.2010 225
33 Pánsky kút 5 PP Porúbka 23.10.2010 200
34 Nebeská 6 TR Porúbka 23.10.2010 300
35 Fet 6- Flash Pavúčia skala 13.10.2010 250
36 Prvá 5C Flash Pavúčia skala 13.10.2010 300
 
Spolu 36 v 1 stránkach.