'gyadam' - 'Adam'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Skrčmieva sa 4+ RP Turniská 25.06.2012 150
2 Vzdušná hrana 6+ TR Turniská 25.06.2012 350
3 Zlomený konárik 5- OS Turniská 25.06.2012 175
4 Sivá špára 5+ OS Turniská 25.06.2012 225
5 Žužlik 5 TR Turniská 05.06.2012 200
6 Stredom 4 OS Turniská 05.06.2012 100
7 Hrana komína 4- OS Turniská 05.06.2012 50
8 Biele krúžky 5+ TR Turniská 11.04.2012 225
9 Lečo 5+ OS Turniská 11.04.2012 225
10 Banánový žľab 5- RP Turniská 11.04.2012 175
11 Piškótka 5+ Flash Turniská 11.04.2012 225
12 Alpský Kútik IV OS Turniská 19.03.2012 100
13 Trojuholník 6- TR Turniská 18.03.2012 250
14 Biela nemoc 5+ OS Turniská 18.03.2012 225
15 Kazateľňa 5 RP Turniská 06.02.2012 200
16 Dievčenská 5+ TR Turniská 06.02.2012 225
 
Spolu 16 v 1 stránkach.