Pridaj video

Video

 
1 of items in 1 pages.

Ilúzia 8A

Prišiel som, zodral som sa, odišiel som. Vrátil som sa odtrhol si 3 hánky na prstoch, padol z topu, odišiel som druhý krát. Znova som sa vrátil otvoril už skoro zahojené hánky a konečne to doliezol..…
 
1 of items in 1 pages.