Ascent
Climber: Dusanbe
Date: 19.06.2019
Route: Molotov koktail light,8a
Crag: Turniská
Sector: Klenba
Personal grade: 8a
Style: PP
Rating: 5
Problem:
Note:1. prelez, V podstate Molotov koktajl bez najviac zadymenej časti nad ohniskom, ktorá sa vynechá nástupom cez Kentus alebo pôvodným nástupom do Kalvárie.

Awards

There are no awards in the database.