Malino Brdo - Haliny

Cesty

# Meno Obt. Sektor Obtiaže Prelezy OS Hodnotenie
1 Skobovačka 4 Stredné Haliny   11 45% 3
2 Kazateľňa 5 Stredné Haliny   9 22% 3.5714
3 Ulenfeldova cesta 5 Stredné Haliny   8 50% 4.25
4 Ľavé KO 6 Stredné Haliny   6 67% 3.5
5 Centrálny pilier 7 Stredné Haliny   5 60% 4
6 Variant Ulenfeldovej 3 Stredné Haliny   5 20% 3
7 Pravé K.O. 7- Stredné Haliny   5 80% 3
8 Skúška vytrvalosti 6+ Stredné Haliny   4 50% 4.5
9 Voľba NO 7 Stredné Haliny   4 50% 3.3333
10 SW pillar 6+ Stredné Haliny   3 33% 3.5
11 S.O. Platňa variant ľavy 6 Stredné Haliny   3 67% 4
12 F.O. variant 6 Stredné Haliny   3 67% 3
13 S.O Hrana 6+ Stredné Haliny   3 100% 3.5
14 Kazatárka 5 Stredné Haliny   3 33% 3
15 Direttissima na žabieho kráľa 6 Západné Haliny   2 50% 3.5
16 S.O. špára 6+ Stredné Haliny   2 50% 4
17 Martinský zdroj 7+/8- Stredné Haliny   2 0% 4.5
18 Ľavá škára 5 Západné Haliny   2 0% 2
19 Ulenfeldova cesta - variant 5+ Stredné Haliny   2 100% 3.5
20 Borovičkové blues 8- Stredné Haliny   1 0% 4
21 Jarný vánok 8- Stredné Haliny   1 0% 5
22 20 minút 8 Stredné Haliny   1 0% 4
23 Previs nad jaskyňkou 6+ Stredné Haliny   1 100% 3
24 54 - ? 5 Sektor Východne Haliny   1 0% 0
25 Vozatárova 5 Stredné Haliny   1 0% 4
26 Majovica 7+/8- Stredné Haliny   1 0% 4
27 Lady S 9- Stredné Haliny   1 0% 0
28 Jaskyňou priamo 9- Stredné Haliny   1 0% 3
29 Stredné K.O. 8-/8 Stredné Haliny   1 0% 4
30 K.K. 5- Stredné Haliny   1 100% 0
31 Pozdrav z Halín 7+/8- Západné Haliny   0 0% 0
32 Superdiretka 6+ Západné Haliny   0 0% 0
33 Cez večné kvapky 7+/8- Stredné Haliny   0 0% 0
34 S.O. Platňa variant pravy 5 Stredné Haliny   0 0% 0
35 Pravé K.O. variant 5 Stredné Haliny   0 0% 0
36 Čut beajto 8- Stredné Haliny   0 0% 0
37 Dubničanka 5 Západné Haliny   0 0% 0
38 Čierny previs 8+/9- Západné Haliny   0 0% 0
39 Pozdrav z Halín variant vpravo 8 Západné Haliny   0 0% 0
40 Oškove pokusy 6 Sektor Východne Haliny   0 0% 0
41 Ľavý ypsilon 6+ Sektor Východne Haliny   0 0% 0
42 Pravý ypsilon 6+ Sektor Východne Haliny   0 0% 0
43 Diagonála 6+ Sektor Východne Haliny   0 0% 0
44 Kamzíčia platne 7 Sektor Východne Haliny   0 0% 0
45 F.I.T. 6+ Sektor Východne Haliny   0 0% 0
46 Kamzíčí pilier 6 Sektor Východne Haliny   0 0% 0
47 Variant 38 6+ Sektor Východne Haliny   0 0% 0