Alternatívna stena

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 rici 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (Flash) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (Flash),  9800
2 Edgar 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (RK) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (RK),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9700
3 lubos 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (RP) 9-/9 (RP) 9- (PP) 10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (RP),  9-/9 (RP),  9- (PP),  9425
4 Brano 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  9250
5 aladin 10- (PP) 8a (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 10- (PP),  8a (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8950
6 major 8a (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (PP),  8900
7 sivak 9+ (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8750
8 sykoraa 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8a (PP),  9+/10- (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8600
9 -erik- 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8600
10 palopalica 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8500
11 koshpold 7c (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7c (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8450
12 planci 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8250
13 katka 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 7c (PP)     10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  8050
14 playde 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (Flash) 8 (Flash) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (Flash),  8 (Flash),  8000
15 adi 7c (PP) 9 (RK) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8-/8 (RP) 8- (PP) 7c (PP),  9 (RK),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8-/8 (RP),  8- (PP),  7975
16 kekel 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS) 8- (RP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  8- (RP),  7950
17 lajchy 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7900
18 Slumber 7c (PP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7 (RP) 7c (PP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7 (RP),  7800
19 PatrikP 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (RP) 8- (RP) 8- (PP) 7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (RP),  8- (RP),  8- (PP),  7650
20 Jonatan 10- (PP) 10- (PP) 8a (PP) 7c (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS)     10- (PP),  10- (PP),  8a (PP),  7c (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  7150
21 simkor 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8- (RP) 8- (RP)   9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7100
22 turbo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7100
23 chorche 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8- (PP)   7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8- (PP),  7000
24 NinaK 8a (PP) 7c (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7+ (OS)   8a (PP),  7c (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  6975
25 exman 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 6+ (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  6+ (Flash),  6800
26 katka.s 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  6650
27 kondor 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6475
28 svanty 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 6+ (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  6+ (OS),  6300
29 Kac 7c (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP)     7c (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  6200
30 DVOR100 10- (PP) 10- (PP) 9+ (PP) 9-/9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8- (OS)       10- (PP),  10- (PP),  9+ (PP),  9-/9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8- (OS),  6125
31 kubo 8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (OS)         8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (OS),  6100
32 fonzy 7c (PP) 9- (PP) 8+ (AF) 8 (AF) 8 (PP) 8- (AF) 7+/8- (AF) 7+ (OS) 6+ (OS)   7c (PP),  9- (PP),  8+ (AF),  8 (AF),  8 (PP),  8- (AF),  7+/8- (AF),  7+ (OS),  6+ (OS),  6075
33 lieko 8a (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash)       8a (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  6050
34 MS 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP)   9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5975
35 patrikg 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 8+ (PP)         8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  5750
36 Ado 8a (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (RP) 6+ (OS)     8a (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (RP),  6+ (OS),  5750
37 jelencek 8a (PP) 7c (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (Flash)       8a (PP),  7c (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (Flash),  5700
38 Petrus 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (PP)       9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  5650
39 DuroM 7c (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (RP) 7+ (PP)       7c (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (RP),  7+ (PP),  5275
40 Zuz_Cinta 8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 9 (PP)           8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  9 (PP),  5175
41 DAVE 8a+ (Flash) 8a (Flash) 9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (Flash) 7+ (Flash)         8a+ (Flash),  8a (Flash),  9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (Flash),  7+ (Flash),  5175
42 tiri 8a (PP) 7c (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 6+ (RP)       8a (PP),  7c (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  6+ (RP),  5025
43 Smatko 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (OS)       9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (OS),  5000
44 kmeto 8a (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)       8a (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  4875
45 Tomish 9- (PP) 8+ (PP) 8- (OS) 8- (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash)       9- (PP),  8+ (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  4475
46 Ivan_S 7c (PP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (PP) 7 (RP)         7c (PP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (PP),  7 (RP),  4400
47 Tomas 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)       9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  4025
48 Misiak 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP)         8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  4000
49 stygian 8a (PP) 9 (Flash) 8+ (PP) 8 (Flash) 8- (PP)           8a (PP),  9 (Flash),  8+ (PP),  8 (Flash),  8- (PP),  4000
50 buzo 8a (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP)             8a (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  3700
51 rasko 8+ (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (Flash)         8+ (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (Flash),  3700
52 ostiepok 9 (PP) 7c (PP) 9-/9 (RP) 8+ (PP)             9 (PP),  7c (PP),  9-/9 (RP),  8+ (PP),  3425
53 Zden 9- (RP) 8+ (RP) 8- (RP) 7 (RP) 7 (RP)           9- (RP),  8+ (RP),  8- (RP),  7 (RP),  7 (RP),  3250
54 cervik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP)             9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  3150
55 xgunm 7c (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8- (OS)             7c (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8- (OS),  3050
56 mojo 8+ (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 7+ (PP) 6+ (RP)           8+ (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  7+ (PP),  6+ (RP),  3025
57 adnil 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7 (RP) 6+ (RP)           8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7 (RP),  6+ (RP),  3000
58 vava 10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP)               10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  3000
59 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c (PP)               8a (PP),  9+/10- (PP),  7c (PP),  2900
60 yoghurt 9- (PP) 8+/9- (OS) 8+ (PP) 7 (OS)             9- (PP),  8+/9- (OS),  8+ (PP),  7 (OS),  2900
61 tomb 10- (PP) 9+ (PP) 9-/9 (PP)               10- (PP),  9+ (PP),  9-/9 (PP),  2875
62 MartinK 10-/10 (PP) 9- (Solo) 8+/9- (RP)               10-/10 (PP),  9- (Solo),  8+/9- (RP),  2725
63 korman 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (Flash) 6+ (Flash)           8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (Flash),  6+ (Flash),  2650
64 Robo_L 8a (PP) 9- (Flash) 8+ (Flash)               8a (PP),  9- (Flash),  8+ (Flash),  2600
65 pucoo 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7 (PP)             8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7 (PP),  2600
66 Onndro 8+ (Flash) 8+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)             8+ (Flash),  8+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  2500
67 risko 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP)               9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  2450
68 Cyril 7c (PP) 8+ (PP) 8+ (PP)               7c (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  2400
69 Sofi 8+/9- (PP) 8+ (RP) 7 (PP) 6+ (RP)             8+/9- (PP),  8+ (RP),  7 (PP),  6+ (RP),  2400
70 masko 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (OS)               9- (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  2350
71 Matik 8 (PP) 8- (Flash) 7 (PP) 6+ (RP)             8 (PP),  8- (Flash),  7 (PP),  6+ (RP),  2200
72 syky 8+/9- (PP) 8+ (Solo) 8- (PP)               8+/9- (PP),  8+ (Solo),  8- (PP),  2200
73 marslee 8 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP)             8 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  2200
74 AndrejP 8 (PP) 7+ (Flash) 7 (OS) 6+ (OS)             8 (PP),  7+ (Flash),  7 (OS),  6+ (OS),  2125
75 Dodo´ 8b (PP) 9+/10- (PP)                 8b (PP),  9+/10- (PP),  2100
76 krhlo 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  2075
77 kuko1 8a+ (PP) 8a (Flash)                 8a+ (PP),  8a (Flash),  2050
78 katarina 10- (PP) 8a (RP)                 10- (PP),  8a (RP),  2050
79 tomaso 10- (PP) 8a (PP)                 10- (PP),  8a (PP),  2050
80 orvaq 8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 6+ (OS)             8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  2000
81 kurko 8a (Flash) 9- (OS)                 8a (Flash),  9- (OS),  1850
82 kuboo 8 (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS)               8 (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  1850
83 helljohn 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)       6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1850
84 jeepo 8- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)           8- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1750
85 Zuzka 8+ (PP) 7+ (PP) 6+ (Flash)               8+ (PP),  7+ (PP),  6+ (Flash),  1675
86 LukasPP 9- (PP) 8+/9- (Flash)                 9- (PP),  8+/9- (Flash),  1650
87 Ja-Kub 8+ (PP) 7 (PP) 6+ (OS)               8+ (PP),  7 (PP),  6+ (OS),  1600
88 jollyeljoker 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 5 (OS)           6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  5 (OS),  1550
89 Frodo 7+ (OS) 7+ (OS) 6+ (OS)               7+ (OS),  7+ (OS),  6+ (OS),  1500
90 Lucia 8+ (RP) 8+ (PP)                 8+ (RP),  8+ (PP),  1500
91 Kec 8- (PP) 7 (OS) 6+ (RP)               8- (PP),  7 (OS),  6+ (RP),  1500
92 mator 8+ (OS) 8+ (PP)                 8+ (OS),  8+ (PP),  1500
93 matus.gombar 9 (PP) 7+ (RP)                 9 (PP),  7+ (RP),  1475
94 Adolezcent 8+ (Flash) 8- (Flash)                 8+ (Flash),  8- (Flash),  1400
95 plesky77 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS)           6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1350
96 krap 8 (Flash) 7 (Flash)                 8 (Flash),  7 (Flash),  1200
97 liuu 7+ (TR) 7 (OS)                 7+ (TR),  7 (OS),  1075
98 cintalovak 8a (PP)                   8a (PP),  1000
99 Skuku 7 (PP) 7 (Flash)                 7 (PP),  7 (Flash),  1000
100 Matias 8a (PP)                   8a (PP),  1000
101 Lukash 7 (OS) 7 (OS)                 7 (OS),  7 (OS),  1000
102 pepan 6+ (TR) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             6+ (TR),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1000
103 dodina 7c (PP)                   7c (PP),  900
104 katana 7 (RP) 6+ (OS)                 7 (RP),  6+ (OS),  850
105 Rapunzel 7 (Flash) 6+ (Flash)                 7 (Flash),  6+ (Flash),  850
106 Kitty 8+ (PP)                   8+ (PP),  750
107 Zavaky 8+ (OS)                   8+ (OS),  750
108 sorko 8+ (TR)                   8+ (TR),  750
109 Certo 8 (PP)                   8 (PP),  700
110 mada 6+ (PP) 5 (OS) 4+ (OS)               6+ (PP),  5 (OS),  4+ (OS),  700
111 Lampus 7+ (Flash)                   7+ (Flash),  575
112 Marek 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
113 JohnyB 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
114 Kozmo 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
115 Richard 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
116 scub 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
117 lubci 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
118 Majus 6+ (TR)                   6+ (TR),  350
119 viva 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
120 stuco 6 (PP)                   6 (PP),  300
121 !pedro 1 (Flash) 1 (PP) 1 (PP) 1 (PP) 1 (PP) 1 (PP) 1 (PP) 1 (PP) 1 (PP) 1 (PP) 1 (Flash),  1 (PP),  1 (PP),  1 (PP),  1 (PP),  1 (PP),  1 (PP),  1 (PP),  1 (PP),  1 (PP),  50