Paklenica

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kmeto 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7b+/7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7a (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7b+/7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7a (OS),  9150
2 JoLo 8a (OS) 8a (PP) 7c+ (OS) 7b+/7c (OS) 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 6c+ (OS)   8a (OS),  8a (PP),  7c+ (OS),  7b+/7c (OS),  7b+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  7525
3 Lukash 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 6C (RP) 6c (RP) 6c (RP) 6b+ (RP) 8a (PP),  7c+/8a (PP),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  6C (RP),  6c (RP),  6c (RP),  6b+ (RP),  7425
4 Zuz_Cinta 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 7C (PP) 7b+ (RP) 7a+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6C (OS)   8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  7C (PP),  7b+ (RP),  7a+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6C (OS),  7325
5 sivak 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7a+ (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6000
6 simkor 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (RP) 6c (OS) 6C (OS) 6c (OS) 6b+ (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7a+ (PP),  6c (OS),  6c (RP),  6c (OS),  6C (OS),  6c (OS),  6b+ (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  5900
7 marmot 7a+ (AF) 7a (AF) 6c+ (AF) 6c+ (RP) 6C (OS) 6b+ (OS) 6b+ (Solo) 6b (Solo) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a+ (AF),  7a (AF),  6c+ (AF),  6c+ (RP),  6C (OS),  6b+ (OS),  6b+ (Solo),  6b (Solo),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5850
8 Edgar 7c+ (PP) 7b+/7c (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c+ (PP) 6c+ (RP) 6c (RP) 6b+ (OS)     7c+ (PP),  7b+/7c (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c+ (PP),  6c+ (RP),  6c (RP),  6b+ (OS),  5775
9 aceman 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5500
10 mroz 6c+ (OS) 6c+ (RP) 6c (RP) 6c (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (RP) 6b (OS) 6a+ (RP) 6c+ (OS),  6c+ (RP),  6c (RP),  6c (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (RP),  6b (OS),  6a+ (RP),  5450
11 KACIatko 7a+ (Flash) 6c+/7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a+ (Flash),  6c+/7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5325
12 šošon 7a (OS) 6c (OS) 6c (AF) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (AF) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 7a (OS),  6c (OS),  6c (AF),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (AF),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  5300
13 Jacob 6c+/7a (RP) 6c (OS) 6c (Flash) 6b (RP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (RP) 6c+/7a (RP),  6c (OS),  6c (Flash),  6b (RP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (RP),  5225
14 DuNo 6c+ (AF) 6c (AF) 6c (TR) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c+ (AF),  6c (AF),  6c (TR),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5200
15 adamk 6c+ (AF) 6c (OS) 6c (PP) 6b+ (AF) 6b (OS) 6a+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c+ (AF),  6c (OS),  6c (PP),  6b+ (AF),  6b (OS),  6a+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5150
16 lieko 7a (OS) 6c+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7a (OS),  6c+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5050
17 liuu 6C (A0) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (TR) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6C (A0),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (TR),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5050
18 tomato 7a (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (RP) 6b (RP) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (RP) 6a+ (OS) 7a (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (RP),  6b (RP),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (RP),  6a+ (OS),  5000
19 MartinK 8a (PP) 7c (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS)         8a (PP),  7c (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  4950
20 Frodo 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (RP) 6b (RP) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (RP),  6b (RP),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  4950
21 mator 7a+ (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b (OS) 6a+ (OS)     7a+ (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  4850
22 koshpold 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  4850
23 Bart_Simpson 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  4750
24 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a+ (Flash) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a (Flash) 6a (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a+ (Flash),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a (Flash),  6a (TR),  4725
25 petra 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 5c (OS) 5b (OS) 6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5c (OS),  5b (OS),  4700
26 flying 6b (RK) 6b (AF) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (TR) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (AF) 6b (RK),  6b (AF),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (TR),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (AF),  4650
27 Onndro 7c (AF) 7c (PP) 7b (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS)         7c (AF),  7c (PP),  7b (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  4600
28 Rado666 6b (AF) 6b (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (AF),  6b (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  4600
29 JankoS 6c+ (A0) 6b (OS) 6b (RP) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6A (OS) 6a (OS) 6c+ (A0),  6b (OS),  6b (RP),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6A (OS),  6a (OS),  4500
30 Peterarwin 6b+ (AF) 6b (AF) 6a+ (TR) 6a+ (AF) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6b+ (AF),  6b (AF),  6a+ (TR),  6a+ (AF),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  4450
31 risko 7b+/7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (PP)         7b+/7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (PP),  4425
32 Ivan_S 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+/7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (RP) 6b+ (OS) 6A (RP)       7a+ (PP),  7a (PP),  6c+/7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (RP),  6b+ (OS),  6A (RP),  4375
33 wargi 8a (PP) 7a+ (OS) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 5c (Solo)       8a (PP),  7a+ (OS),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5c (Solo),  4250
34 matejs 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4150
35 janino 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (Flash)     6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  4100
36 Jonatan 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6a (OS)         7b (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6a (OS),  4050
37 jeepo 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  4000
38 Mardrex 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (RP) 6c (Flash)           7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (RP),  6c (Flash),  3850
39 tatras 6b (RP) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (RP) 6a (RP) 6A (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6b (RP),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (RP),  6a (RP),  6A (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  3800
40 JohnyB 7 (AF) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (AF),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3800
41 Dzano 7a+ (RP) 7a (OS) 6c+ (RP) 6c (AF) 6c (OS) 6a+ (OS)         7a+ (RP),  7a (OS),  6c+ (RP),  6c (AF),  6c (OS),  6a+ (OS),  3750
42 Kvalitka 6b (RK) 6b (RK) 6a (RK) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6b (RK),  6b (RK),  6a (RK),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  3750
43 fonzy 6c+ (PP) 6b (OS) 6a+ (AF) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (OS) 6c+ (PP),  6b (OS),  6a+ (AF),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (OS),  3675
44 tinbuktu 6b (TR) 6b (PP) 6a (TR) 6a (PP) 5c+ (PP) 5c (PP) 5c (PP) 5c (PP) 5c (PP) 5b (PP) 6b (TR),  6b (PP),  6a (TR),  6a (PP),  5c+ (PP),  5c (PP),  5c (PP),  5c (PP),  5c (PP),  5b (PP),  3600
45 Šofik 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (TR) 5c (TR) 5c (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (TR),  5c (TR),  5c (OS),  3550
46 MiroV 6a+ (RK) 6a+ (OS) 6a (RP) 6a (OS) 5c+ (RP) 5c (RK) 5c (RP) 5c (RP) 6 (OS) 5b (RP) 6a+ (RK),  6a+ (OS),  6a (RP),  6a (OS),  5c+ (RP),  5c (RK),  5c (RP),  5c (RP),  6 (OS),  5b (RP),  3500
47 Sutvajka 6c+ (RP) 6b (OS) 6b (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS)       6c+ (RP),  6b (OS),  6b (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  3350
48 scub 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 5c+ (OS) 5c (Flash) 5c (Flash) 5c (OS) 5c (Flash) 5a (OS) 5a (OS) 6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  5c+ (OS),  5c (Flash),  5c (Flash),  5c (OS),  5c (Flash),  5a (OS),  5a (OS),  3350
49 cino 6b+ (RP) 6b (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (A0)       6b+ (RP),  6b (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (A0),  3300
50 Kitty 6b+ (AF) 6b (RP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS)       6b+ (AF),  6b (RP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  3250
51 mma 6b (RP) 6a+ (A0) 6a (Flash) 5c (Flash) 5c (RP) 5c (RP) 5c (A0) 5b (RP) 5a (Flash) 5a (OS) 6b (RP),  6a+ (A0),  6a (Flash),  5c (Flash),  5c (RP),  5c (RP),  5c (A0),  5b (RP),  5a (Flash),  5a (OS),  3250
52 mojzoo 6b (OS) 6A (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS)   6b (OS),  6A (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  3200
53 marslee 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a (OS) 6a (OS)         6c+ (OS),  6c+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a (OS),  6a (OS),  3100
54 marcel_ 6b (PP) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a (TR) 5b (OS) 5b (OS)       6b (PP),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a (TR),  5b (OS),  5b (OS),  2800
55 VABEC 8- (OS) 6c+ (AF) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS)           8- (OS),  6c+ (AF),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  2700
56 paavuk 6c+ (AF) 6C (AF) 6a+ (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS)         6c+ (AF),  6C (AF),  6a+ (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  2700
57 janau 5c (TR) 5c (AF) 5c (Flash) 5c (OS) 5c (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (PP) 5a (Flash) 5a (OS) 5c (TR),  5c (AF),  5c (Flash),  5c (OS),  5c (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (PP),  5a (Flash),  5a (OS),  2700
58 Fero182 6b (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (TR) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 4b (OS) 6b (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (TR),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  4b (OS),  2675
59 Petrus 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS)         6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  2650
60 Robin 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (Flash)               7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  2600
61 Rados 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (PP)               7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  2600
62 Bačinka 6b (RP) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS)     6b (RP),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  2600
63 greta 7a (RP) 6c+ (RP) 6c (RP) 6C (OS)             7a (RP),  6c+ (RP),  6c (RP),  6C (OS),  2550
64 skyd 6b (RP) 6a+ (A0) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (A0) 4b (Flash)       6b (RP),  6a+ (A0),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (A0),  4b (Flash),  2450
65 palopalica 7b+ (RP) 7a+ (PP) 7a (OS)               7b+ (RP),  7a+ (PP),  7a (OS),  2300
66 kača_C 7a (PP) 6c (PP) 6b (OS) 6b (Flash)             7a (PP),  6c (PP),  6b (OS),  6b (Flash),  2300
67 Matilda 6a+ (TR) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (TR) 5a (OS) 5a (TR) 4c (OS) 4b (OS)   6a+ (TR),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (TR),  5a (OS),  5a (TR),  4c (OS),  4b (OS),  2200
68 Emik 6a+ (AF) 6a (PP) 5b (RP) 5a (OS) 4c (Flash) 4c (OS) 4c (OS) 4b (OS) 4b (OS) 4b (OS) 6a+ (AF),  6a (PP),  5b (RP),  5a (OS),  4c (Flash),  4c (OS),  4c (OS),  4b (OS),  4b (OS),  4b (OS),  2150
69 Puški 6a (Flash) 5c (Flash) 5c (TR) 5c (OS) 5c (Flash) 5a (OS) 4c (RP) 4b (OS)     6a (Flash),  5c (Flash),  5c (TR),  5c (OS),  5c (Flash),  5a (OS),  4c (RP),  4b (OS),  2100
70 -erik- 6c+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6A (Flash)             6c+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6A (Flash),  2050
71 mr.jozin 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 4b (OS)       6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  4b (OS),  1950
72 veva:) 5c (OS) 5b (RP) 5a (OS) 5a (OS) 5a (Flash) 5a (OS) 4c (OS) 4c (OS) 4b (OS)   5c (OS),  5b (RP),  5a (OS),  5a (OS),  5a (Flash),  5a (OS),  4c (OS),  4c (OS),  4b (OS),  1900
73 Krahulec 5c (TR) 5b (TR) 5a (TR) 5a (TR) 4c (TR) 4c (PP) 4c (PP) 4c (RP) 4b (TR) 4b (TR) 5c (TR),  5b (TR),  5a (TR),  5a (TR),  4c (TR),  4c (PP),  4c (PP),  4c (RP),  4b (TR),  4b (TR),  1900
74 rici 8a (PP) 7b+ (OS)                 8a (PP),  7b+ (OS),  1850
75 Robo_L 7c (PP) 7c (PP)                 7c (PP),  7c (PP),  1800
76 zmetok 6c+ (AF) 6a+ (OS) 6a (Flash) 5c (OS)             6c+ (AF),  6a+ (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  1800
77 svanty 6c (OS) 6c (OS) 6b (Flash)               6c (OS),  6c (OS),  6b (Flash),  1700
78 kondor 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS)             6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  1700
79 adi 7a (OS) 6a+ (OS) 6a (OS)               7a (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  1550
80 Daška 6b (RP) 6a (Flash) 5c (RP) 5c (RP)             6b (RP),  6a (Flash),  5c (RP),  5c (RP),  1500
81 Durcot 6c (AF) 6a+ (RP) 5c (RP)               6c (AF),  6a+ (RP),  5c (RP),  1350
82 feejay 6b (Flash) 7- (TR) 6a (OS)               6b (Flash),  7- (TR),  6a (OS),  1350
83 jezko 6b (TR) 5c (RP) 5c (OS) 5a (OS)             6b (TR),  5c (RP),  5c (OS),  5a (OS),  1325
84 krhlo 6b+ (RP) 6a (RP) 5c (OS)               6b+ (RP),  6a (RP),  5c (OS),  1250
85 p51 6a+ (OS) 6a (OS) 5c (OS)               6a+ (OS),  6a (OS),  5c (OS),  1150
86 Nikol 5b (TR) 5a (TR) 5a (TR) 4c (TR) 4c (TR) 4b (Flash)         5b (TR),  5a (TR),  5a (TR),  4c (TR),  4c (TR),  4b (Flash),  1150
87 T2janko 8a (PP)                   8a (PP),  1000
88 Dodo´ 7c+/8a (PP)                   7c+/8a (PP),  975
89 amater 6b (OS) 6a+ (OS)                 6b (OS),  6a+ (OS),  950
90 Dusanbe 7C (PP)                   7C (PP),  900
91 pavel4000 7c (OS)                   7c (OS),  900
92 Ja-Kub 6C (OS) 5c (OS)                 6C (OS),  5c (OS),  900
93 Zavaky 9-/9 (PP)                   9-/9 (PP),  875
94 Poi 6a+ (RP) 5c (RP)                 6a+ (RP),  5c (RP),  750
95 NinaK 7a (OS)                   7a (OS),  700
96 adino 6a (Flash) 5c (OS)                 6a (Flash),  5c (OS),  700
97 myschored 5c (TR) 5a (TR) 4c (OS)               5c (TR),  5a (TR),  4c (OS),  700
98 Rapunzel 6c+ (PP)                   6c+ (PP),  650
99 cervik 6C (OS)                   6C (OS),  600
100 Slumber 6c (Flash)                   6c (Flash),  600
101 shufel 5c (PP) 5c (PP)                 5c (PP),  5c (PP),  600
102 pepan 5c (TR) 5c (Flash)                 5c (TR),  5c (Flash),  600
103 RADooo 6b+ (OS)                   6b+ (OS),  550
104 drpdrpdrp 5c (OS) 5b (OS)                 5c (OS),  5b (OS),  550
105 Alchymista 6b/6b+ (OS)                   6b/6b+ (OS),  525
106 Pio 6b (OS)                   6b (OS),  500
107 dalko 4c (OS) 4c (OS)                 4c (OS),  4c (OS),  350
108 Rubik 5a (RP) 4b (RP)                 5a (RP),  4b (RP),  325
109 Majo 5c (OS)                   5c (OS),  300
110 Luki 5c (AF)                   5c (AF),  300
111 Fildo 5c (TR)                   5c (TR),  300
112 fred 5c (TR)                   5c (TR),  300
113 mis 5a (OS)                   5a (OS),  225
114 Erulda 5a (Flash)                   5a (Flash),  225
115 !pedro 1 (OS) 1 (Solo) 1 (PP) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (PP) 1 (Solo) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS),  1 (Solo),  1 (PP),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (PP),  1 (Solo),  1 (OS),  1 (OS),  50