Paklenica

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kmeto 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (OS) 7c+ (OS) 7b+/7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7a (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (OS),  7c+ (OS),  7b+/7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7a (OS),  9150
2 JoLo 8a (OS) 8a (PP) 7c+ (OS) 7b+/7c (OS) 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 6c+ (OS)   8a (OS),  8a (PP),  7c+ (OS),  7b+/7c (OS),  7b+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  7525
3 Lukash 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7b+ (Flash) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 6C (RP) 6c (RP) 6c (RP) 6b+ (RP) 8a (PP),  7c+/8a (PP),  7b+ (Flash),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  6C (RP),  6c (RP),  6c (RP),  6b+ (RP),  7425
4 Zuz_Cinta 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 7C (PP) 7b+ (RP) 7a+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6C (OS)   8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  7C (PP),  7b+ (RP),  7a+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6C (OS),  7325
5 sivak 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+ (OS) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (PP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 7a+ (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (PP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6000
6 simkor 7a+ (PP) 6c (OS) 6c (RP) 6c (OS) 6C (OS) 6c (OS) 6b+ (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 7a+ (PP),  6c (OS),  6c (RP),  6c (OS),  6C (OS),  6c (OS),  6b+ (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  5900
7 Edgar 7c+ (PP) 7b+/7c (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 6c+ (PP) 6c+ (RP) 6c (RP) 6b+ (OS)     7c+ (PP),  7b+/7c (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  6c+ (PP),  6c+ (RP),  6c (RP),  6b+ (OS),  5775
8 aceman 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+ (OS) 7a (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+ (OS),  7a (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5500
9 mroz 6c+ (OS) 6c+ (RP) 6c (RP) 6c (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (RP) 6b (OS) 6a+ (RP) 6c+ (OS),  6c+ (RP),  6c (RP),  6c (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (RP),  6b (OS),  6a+ (RP),  5450
10 KACIatko 7a+ (Flash) 6c+/7a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a+ (Flash),  6c+/7a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5325
11 Jacob 6c+/7a (RP) 6c (OS) 6c (Flash) 6b (RP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (RP) 6c+/7a (RP),  6c (OS),  6c (Flash),  6b (RP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (RP),  5225
12 DuNo 6c+ (AF) 6c (AF) 6c (TR) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c+ (AF),  6c (AF),  6c (TR),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5200
13 adamk 6c+ (AF) 6c (OS) 6c (PP) 6b+ (AF) 6b (OS) 6a+ (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6c+ (AF),  6c (OS),  6c (PP),  6b+ (AF),  6b (OS),  6a+ (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5150
14 lieko 7a (OS) 6c+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 7a (OS),  6c+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5050
15 liuu 6C (A0) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (TR) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6C (A0),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (TR),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5050
16 tomato 7a (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (RP) 6b (RP) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (RP) 6a+ (OS) 7a (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (RP),  6b (RP),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (RP),  6a+ (OS),  5000
17 Frodo 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (RP) 6b (RP) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (RP),  6b (RP),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  4950
18 MartinK 8a (PP) 7c (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS)         8a (PP),  7c (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  4950
19 šošon 7a (OS) 6c (OS) 6c (AF) 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (Flash) 6a (OS) 5b (OS) 7a (OS),  6c (OS),  6c (AF),  6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (Flash),  6a (OS),  5b (OS),  4850
20 koshpold 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  4850
21 mator 7a+ (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b (OS) 6a+ (OS)     7a+ (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  4850
22 marmot 7a+ (AF) 7a (AF) 6c+ (AF) 6c+ (RP) 6C (OS) 6b+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS)     7a+ (AF),  7a (AF),  6c+ (AF),  6c+ (RP),  6C (OS),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  4800
23 Azog 6c (TR) 6b+ (TR) 6b/6b+ (AF) 6a+ (Flash) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a (Flash) 6a (TR) 6c (TR),  6b+ (TR),  6b/6b+ (AF),  6a+ (Flash),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a (Flash),  6a (TR),  4725
24 petra 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (OS) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 5c (OS) 5b (OS) 6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (OS),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5c (OS),  5b (OS),  4700
25 flying 6b (RK) 6b (AF) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (TR) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (AF) 6b (RK),  6b (AF),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (TR),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (AF),  4650
26 Rado666 6b (AF) 6b (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b (AF),  6b (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  4600
27 Onndro 7c (AF) 7c (PP) 7b (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS)         7c (AF),  7c (PP),  7b (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  4600
28 Bart_Simpson 6b+ (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (Flash) 6a (OS) 6b+ (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (Flash),  6a (OS),  4550
29 JankoS 6c+ (A0) 6b (OS) 6b (RP) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6A (OS) 6a (OS) 6c+ (A0),  6b (OS),  6b (RP),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6A (OS),  6a (OS),  4500
30 Peterarwin 6b+ (AF) 6b (AF) 6a+ (TR) 6a+ (AF) 6a+ (TR) 6a+ (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6a (TR) 6b+ (AF),  6b (AF),  6a+ (TR),  6a+ (AF),  6a+ (TR),  6a+ (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  6a (TR),  4450
31 risko 7b+/7c (PP) 7b+ (PP) 7a (OS) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c+ (PP)         7b+/7c (PP),  7b+ (PP),  7a (OS),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c+ (PP),  4425
32 Ivan_S 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+/7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (RP) 6b+ (OS) 6A (RP)       7a+ (PP),  7a (PP),  6c+/7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (RP),  6b+ (OS),  6A (RP),  4375
33 matejs 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  4150
34 janino 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (Flash)     6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  4100
35 Jonatan 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6a (OS)         7b (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6a (OS),  4050
36 jeepo 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  4000
37 Mardrex 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a (RP) 6c (Flash)           7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a (RP),  6c (Flash),  3850
38 tatras 6b (RP) 6a+ (OS) 6a (RP) 6a (OS) 6a (RP) 6A (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6b (RP),  6a+ (OS),  6a (RP),  6a (OS),  6a (RP),  6A (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  3800
39 JohnyB 7 (AF) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (AF),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3800
40 Kvalitka 6b (RK) 6b (RK) 6a (RK) 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 6b (RK),  6b (RK),  6a (RK),  6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  3750
41 Dzano 7a+ (RP) 7a (OS) 6c+ (RP) 6c (AF) 6c (OS) 6a+ (OS)         7a+ (RP),  7a (OS),  6c+ (RP),  6c (AF),  6c (OS),  6a+ (OS),  3750
42 fonzy 6c+ (PP) 6b (OS) 6a+ (AF) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (OS) 5a (OS) 6c+ (PP),  6b (OS),  6a+ (AF),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (OS),  5a (OS),  3675
43 tinbuktu 6b (TR) 6b (PP) 6a (TR) 6a (PP) 5c+ (PP) 5c (PP) 5c (PP) 5c (PP) 5c (PP) 5b (PP) 6b (TR),  6b (PP),  6a (TR),  6a (PP),  5c+ (PP),  5c (PP),  5c (PP),  5c (PP),  5c (PP),  5b (PP),  3600
44 Šofik 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (TR) 5c (TR) 5c (OS) 6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (TR),  5c (TR),  5c (OS),  3550
45 MiroV 6a+ (RK) 6a+ (OS) 6a (RP) 6a (OS) 5c+ (RP) 5c (RK) 5c (RP) 5c (RP) 6 (OS) 5b (RP) 6a+ (RK),  6a+ (OS),  6a (RP),  6a (OS),  5c+ (RP),  5c (RK),  5c (RP),  5c (RP),  6 (OS),  5b (RP),  3500
46 scub 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (Flash) 5c+ (OS) 5c (Flash) 5c (Flash) 5c (OS) 5c (Flash) 5a (OS) 5a (OS) 6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (Flash),  5c+ (OS),  5c (Flash),  5c (Flash),  5c (OS),  5c (Flash),  5a (OS),  5a (OS),  3350
47 cino 6b+ (RP) 6b (AF) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (A0)       6b+ (RP),  6b (AF),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (A0),  3300
48 mma 6b (RP) 6a+ (A0) 6a (Flash) 5c (Flash) 5c (RP) 5c (RP) 5c (A0) 5b (RP) 5a (Flash) 5a (OS) 6b (RP),  6a+ (A0),  6a (Flash),  5c (Flash),  5c (RP),  5c (RP),  5c (A0),  5b (RP),  5a (Flash),  5a (OS),  3250
49 wargi 7a+ (OS) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 5c (Solo)         7a+ (OS),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5c (Solo),  3250
50 mojzoo 6b (OS) 6A (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS)   6b (OS),  6A (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  3200
51 marslee 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a (OS) 6a (OS)         6c+ (OS),  6c+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a (OS),  6a (OS),  3100
52 janau 5c (TR) 5c (AF) 5c (Flash) 5c (OS) 5c (PP) 5b (OS) 5b (OS) 5b (PP) 5a (Flash) 5a (OS) 5c (TR),  5c (AF),  5c (Flash),  5c (OS),  5c (PP),  5b (OS),  5b (OS),  5b (PP),  5a (Flash),  5a (OS),  2700
53 paavuk 6c+ (AF) 6C (AF) 6a+ (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS)         6c+ (AF),  6C (AF),  6a+ (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  2700
54 VABEC 8- (OS) 6c+ (AF) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS)           8- (OS),  6c+ (AF),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  2700
55 Fero182 6b (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS) 5b (TR) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 4b (OS) 6b (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  5b (TR),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  4b (OS),  2675
56 Petrus 6b+ (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS)         6b+ (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  2650
57 Bačinka 6b (RP) 5c+ (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (RP) 5c (OS) 5c (OS) 5b (OS)     6b (RP),  5c+ (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (RP),  5c (OS),  5c (OS),  5b (OS),  2600
58 Rados 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (PP)               7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  2600
59 Robin 7c (OS) 7b+ (OS) 7b+ (Flash)               7c (OS),  7b+ (OS),  7b+ (Flash),  2600
60 greta 7a (RP) 6c+ (RP) 6c (RP) 6C (OS)             7a (RP),  6c+ (RP),  6c (RP),  6C (OS),  2550
61 skyd 6b (RP) 6a+ (A0) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (A0) 4b (Flash)       6b (RP),  6a+ (A0),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (A0),  4b (Flash),  2450
62 Kitty 6b+ (AF) 6b (RP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS)           6b+ (AF),  6b (RP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  2350
63 kača_C 7a (PP) 6c (PP) 6b (OS) 6b (Flash)             7a (PP),  6c (PP),  6b (OS),  6b (Flash),  2300
64 palopalica 7b+ (RP) 7a+ (PP) 7a (OS)               7b+ (RP),  7a+ (PP),  7a (OS),  2300
65 Emik 6a+ (AF) 6a (PP) 5b (RP) 5a (OS) 4c (Flash) 4c (OS) 4c (OS) 4b (OS) 4b (OS) 4b (OS) 6a+ (AF),  6a (PP),  5b (RP),  5a (OS),  4c (Flash),  4c (OS),  4c (OS),  4b (OS),  4b (OS),  4b (OS),  2150
66 Puški 6a (Flash) 5c (Flash) 5c (TR) 5c (OS) 5c (Flash) 5a (OS) 4c (RP) 4b (OS)     6a (Flash),  5c (Flash),  5c (TR),  5c (OS),  5c (Flash),  5a (OS),  4c (RP),  4b (OS),  2100
67 -erik- 6c+ (Flash) 6b+ (Flash) 6a+ (OS) 6A (Flash)             6c+ (Flash),  6b+ (Flash),  6a+ (OS),  6A (Flash),  2050
68 mr.jozin 6a (OS) 6a (OS) 5c+ (OS) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 4b (OS)       6a (OS),  6a (OS),  5c+ (OS),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  4b (OS),  1950
69 Krahulec 5c (TR) 5b (TR) 5a (TR) 5a (TR) 4c (TR) 4c (PP) 4c (PP) 4c (RP) 4b (TR) 4b (TR) 5c (TR),  5b (TR),  5a (TR),  5a (TR),  4c (TR),  4c (PP),  4c (PP),  4c (RP),  4b (TR),  4b (TR),  1900
70 veva:) 5c (OS) 5b (RP) 5a (OS) 5a (OS) 5a (Flash) 5a (OS) 4c (OS) 4c (OS) 4b (OS)   5c (OS),  5b (RP),  5a (OS),  5a (OS),  5a (Flash),  5a (OS),  4c (OS),  4c (OS),  4b (OS),  1900
71 rici 8a (PP) 7b+ (OS)                 8a (PP),  7b+ (OS),  1850
72 zmetok 6c+ (AF) 6a+ (OS) 6a (Flash) 5c (OS)             6c+ (AF),  6a+ (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  1800
73 Robo_L 7c (PP) 7c (PP)                 7c (PP),  7c (PP),  1800
74 svanty 6c (OS) 6c (OS) 6b (Flash)               6c (OS),  6c (OS),  6b (Flash),  1700
75 kondor 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS)             6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  1700
76 adi 7a (OS) 6a+ (OS) 6a (OS)               7a (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  1550
77 Daška 6b (RP) 6a (Flash) 5c (RP) 5c (RP)             6b (RP),  6a (Flash),  5c (RP),  5c (RP),  1500
78 Durcot 6c (AF) 6a+ (RP) 5c (RP)               6c (AF),  6a+ (RP),  5c (RP),  1350
79 feejay 6b (Flash) 7- (TR) 6a (OS)               6b (Flash),  7- (TR),  6a (OS),  1350
80 jezko 6b (TR) 5c (RP) 5c (OS) 5a (OS)             6b (TR),  5c (RP),  5c (OS),  5a (OS),  1325
81 krhlo 6b+ (RP) 6a (RP) 5c (OS)               6b+ (RP),  6a (RP),  5c (OS),  1250
82 p51 6a+ (OS) 6a (OS) 5c (OS)               6a+ (OS),  6a (OS),  5c (OS),  1150
83 Nikol 5b (TR) 5a (TR) 5a (TR) 4c (TR) 4c (TR) 4b (Flash)         5b (TR),  5a (TR),  5a (TR),  4c (TR),  4c (TR),  4b (Flash),  1150
84 T2janko 8a (PP)                   8a (PP),  1000
85 Dodo´ 7c+/8a (PP)                   7c+/8a (PP),  975
86 amater 6b (OS) 6a+ (OS)                 6b (OS),  6a+ (OS),  950
87 Dusanbe 7C (PP)                   7C (PP),  900
88 pavel4000 7c (OS)                   7c (OS),  900
89 Ja-Kub 6C (OS) 5c (OS)                 6C (OS),  5c (OS),  900
90 Zavaky 9-/9 (PP)                   9-/9 (PP),  875
91 myschored 5c (TR) 5a (TR) 4c (OS)               5c (TR),  5a (TR),  4c (OS),  700
92 adino 6a (Flash) 5c (OS)                 6a (Flash),  5c (OS),  700
93 NinaK 7a (OS)                   7a (OS),  700
94 Rapunzel 6c+ (PP)                   6c+ (PP),  650
95 cervik 6C (OS)                   6C (OS),  600
96 shufel 5c (PP) 5c (PP)                 5c (PP),  5c (PP),  600
97 pepan 5c (TR) 5c (Flash)                 5c (TR),  5c (Flash),  600
98 Slumber 6c (Flash)                   6c (Flash),  600
99 drpdrpdrp 5c (OS) 5b (OS)                 5c (OS),  5b (OS),  550
100 Alchymista 6b/6b+ (OS)                   6b/6b+ (OS),  525
101 Pio 6b (OS)                   6b (OS),  500
102 dalko 4c (OS) 4c (OS)                 4c (OS),  4c (OS),  350
103 Rubik 5a (RP) 4b (RP)                 5a (RP),  4b (RP),  325
104 fred 5c (TR)                   5c (TR),  300
105 Luki 5c (AF)                   5c (AF),  300
106 Fildo 5c (TR)                   5c (TR),  300
107 Majo 5c (OS)                   5c (OS),  300
108 mis 5a (OS)                   5a (OS),  225
109 Erulda 5a (Flash)                   5a (Flash),  225
110 !pedro 1 (OS) 1 (Solo) 1 (PP) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS) 1 (PP) 1 (Solo) 1 (OS) 1 (OS) 1 (OS),  1 (Solo),  1 (PP),  1 (OS),  1 (OS),  1 (OS),  1 (PP),  1 (Solo),  1 (OS),  1 (OS),  50