Priedhorie

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Edgar 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8000
2 risko 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7975
3 Onndro 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7675
4 krhlo 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  6625
5 aceman 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8-/8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 8+/9- (RP),  8+ (PP),  8-/8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  6175
6 Kvaso 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  6025
7 mator 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7 (RP) 6+/7- (OS)   8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7 (RP),  6+/7- (OS),  6000
8 palopalica 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (RP) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (RP),  5725
9 George 10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash)         10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  5425
10 Brano 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  5300
11 orvaq 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  5000
12 Adolezcent 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8- (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4975
13 mroz 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7-/7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7+ (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7-/7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  4925
14 ;-) 9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS)       9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  4900
15 Pao Tao 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4800
16 koshpold 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7-/7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7-/7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  4700
17 karabaster 7+ (PP) 7+ (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (RP) 7+ (PP),  7+ (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (RP),  4550
18 janino 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+/8- (OS),  7+ (PP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4550
19 Bombaj 7+ (RP) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  4250
20 MartinK 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS)         8+/9- (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  4200
21 T2janko 8 (TR) 7+ (AF) 7 (AF) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS)   8 (TR),  7+ (AF),  7 (AF),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  4150
22 JankoS 7 (RK) 7 (AF) 7- (RK) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (Flash) 7 (RK),  7 (AF),  7- (RK),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (Flash),  4000
23 Lampus 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS)       8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  3850
24 Ado 8 (PP) 8- (OS) 7+/8- (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)       8 (PP),  8- (OS),  7+/8- (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  3825
25 DuNo 7+ (TR) 7 (TR) 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3675
26 DVOR100 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS)           8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  3650
27 Matik 7+ (PP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (PP) 6 (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 7+ (PP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (PP),  6 (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  3500
28 &rej 7- (AF) 7- (TR) 6+ (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 7- (AF),  7- (TR),  6+ (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  3450
29 korman 7+ (RP) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6 (Flash) 6- (Flash)     7+ (RP),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  3450
30 Bart_Simpson 7-/7 (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7-/7 (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3425
31 adamkaniak 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (Flash) 7 (PP) 7 (OS) 6 (OS) 5 (OS)       8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (Flash),  7 (PP),  7 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  3375
32 Kufic 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS)       7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  3325
33 pulec 7 (TR) 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (RP) 6 (RK) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (TR),  7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (RP),  6 (RK),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3225
34 Marcel_DCA 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (AF) 6- (OS) 7- (TR),  6+ (TR),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (AF),  6- (OS),  3200
35 jeepo 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3150
36 michalc 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6+ (RP),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3100
37 matoo 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3100
38 Misiak 7+ (PP) 7- (OS) 6+/7- (PP) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (OS) 7+ (PP),  7- (OS),  6+/7- (PP),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (OS),  3100
39 samoT 7 (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (RP) 6- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (RP),  6- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  3025
40 helljohn 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  3000
41 Rapunzel 6+/7- (AF) 6+ (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (RP) 6- (PP) 6- (Flash) 5 (PP) 6+/7- (AF),  6+ (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (RP),  6- (PP),  6- (Flash),  5 (PP),  2950
42 Skuku 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (Flash)         7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  2900
43 Milosh 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2850
44 oliv 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (Flash) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         8- (Flash),  7+ (OS),  7 (Flash),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2850
45 jollyeljoker 7- (TR) 6+ (TR) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 7- (TR),  6+ (TR),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  2825
46 greta 8- (OS) 8- (Flash) 7-/7 (RP) 7- (OS) 7- (OS)           8- (OS),  8- (Flash),  7-/7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  2675
47 Bačinka 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6- (Flash)     7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  2650
48 sano 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2625
49 unko 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 5+ (OS)       7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  5+ (OS),  2600
50 Lukash 8 (RP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)           8 (RP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2600
51 Tomish 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (PP)           7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  2575
52 vrana 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2550
53 sykoraa 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS)             8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  2550
54 petom 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2500
55 yoghurt 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6- (OS)         7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6- (OS),  2450
56 janau 6 (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6 (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  2400
57 Zuzka 7-/7 (Flash) 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (Flash) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)   7-/7 (Flash),  7- (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (Flash),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2400
58 karolk 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2350
59 suco 7- (RP) 7- (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP)       7- (RP),  7- (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  2350
60 voto1003 7- (OS) 6+/7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)       7- (OS),  6+/7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2300
61 Naro 6 (RP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 6 (RP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  2275
62 manet 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP)           7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  2250
63 adamus 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2225
64 jezko 7- (TR) 7- (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS)         7- (TR),  7- (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  2100
65 adi 7+/8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)           7+/8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  2100
66 Evik 8- (PP) 7+/8- (OS) 7- (PP) 6+ (PP)             8- (PP),  7+/8- (OS),  7- (PP),  6+ (PP),  2050
67 amater 7+ (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (RP)             7+ (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (RP),  2025
68 sivak 7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash)             7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  1950
69 petra 7+ (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash)             7+ (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  1925
70 kurko 7+ (PP) 7-/7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS)           7+ (PP),  7-/7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  1900
71 Bemani 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 5- (Flash) 4 (OS) 4- (OS) 6- (Flash),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  5- (Flash),  4 (OS),  4- (OS),  1900
72 BS_Trolo 6 (TR) 6 (AF) 6 (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (RP) 4 (TR)     6 (TR),  6 (AF),  6 (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (RP),  4 (TR),  1850
73 :o) 9+ (PP) 9 (RP)                 9+ (PP),  9 (RP),  1850
74 Pates 7- (TR) 6+ (AF) 6 (AF) 6- (Flash) 6- (Flash) 5+ (Flash)         7- (TR),  6+ (AF),  6 (AF),  6- (Flash),  6- (Flash),  5+ (Flash),  1825
75 scub 7-/7 (TR) 7- (TR) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7-/7 (TR),  7- (TR),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1750
76 matia 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)         6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1575
77 martinl 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (PP) 5+ (RP) 5 (RP)         6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (PP),  5+ (RP),  5 (RP),  1575
78 vyktor 7-/7 (PP) 6+ (Flash) 6 (AF) 5+ (OS) 5 (Flash)           7-/7 (PP),  6+ (Flash),  6 (AF),  5+ (OS),  5 (Flash),  1550
79 mma 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1550
80 Buco 9-/9 (PP) 8- (PP)                 9-/9 (PP),  8- (PP),  1525
81 Petrus 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS)               7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  1525
82 dewpZA 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)             7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1350
83 logic 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP)               7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  1350
84 Zavaky 8+ (Flash) 7+ (OS)                 8+ (Flash),  7+ (OS),  1325
85 NinaK 7+ (PP) 7- (OS) 6 (PP)               7+ (PP),  7- (OS),  6 (PP),  1325
86 alive 6+ (AF) 6 (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1300
87 JS 8- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)             8- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1275
88 cino 7-/7 (PP) 7- (PP) 6+ (TR)               7-/7 (PP),  7- (PP),  6+ (TR),  1275
89 marslee 8- (TR) 6 (OS) 6 (OS)               8- (TR),  6 (OS),  6 (OS),  1250
90 drejka 7 (PP) 7 (PP) 5+ (OS)               7 (PP),  7 (PP),  5+ (OS),  1225
91 feejay 7-/7 (AF) 7- (Flash) 6 (Flash)               7-/7 (AF),  7- (Flash),  6 (Flash),  1225
92 fonzy 7-/7 (OS) 6+ (RP) 6 (OS)               7-/7 (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  1125
93 tomasso 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS)               6+/7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  1100
94 Púpavienka SedmokrásTna 7-/7 (PP) 6+ (OS) 6- (OS)               7-/7 (PP),  6+ (OS),  6- (OS),  1075
95 chorche 7+ (Flash) 7-/7 (PP)                 7+ (Flash),  7-/7 (PP),  1050
96 Frodo 7+ (PP) 7- (OS)                 7+ (PP),  7- (OS),  1025
97 kyslik 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS)               6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  1000
98 Alchymista 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
99 Fildo 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR)               6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  950
100 Vik 6 (TR) 6- (OS) 5 (TR) 4+ (OS)             6 (TR),  6- (OS),  5 (TR),  4+ (OS),  900
101 babs 6 (PP) 6- (PP) 5 (PP) 4+ (PP)             6 (PP),  6- (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  900
102 magua 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS)               6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  900
103 poloncok97 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (OS)               6+ (OS),  6 (Flash),  6- (OS),  900
104 Bartko 7- (Flash) 7- (PP)                 7- (Flash),  7- (PP),  900
105 edo 9-/9 (PP)                   9-/9 (PP),  875
106 Fillip 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 4+ (RP)             5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  800
107 RockDaddy 7 (Flash) 6 (Flash)                 7 (Flash),  6 (Flash),  800
108 lubor 7- (OS) 6+ (RP)                 7- (OS),  6+ (RP),  800
109 pompik 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  725
110 lubos 8 (PP)                   8 (PP),  700
111 MalaPitBull 6 (TR) 5+ (Flash) 5- (Flash)               6 (TR),  5+ (Flash),  5- (Flash),  700
112 major 8- (OS)                   8- (OS),  650
113 martyn 6+ (OS) 6 (Flash)                 6+ (OS),  6 (Flash),  650
114 svrco 8- (RP)                   8- (RP),  650
115 majka 6 (TR) 6 (TR)                 6 (TR),  6 (TR),  600
116 mattheu 6+ (RP) 5 (OS)                 6+ (RP),  5 (OS),  550
117 Matilda 6 (TR) 5 (TR)                 6 (TR),  5 (TR),  500
118 Filip74 6- (PP) 5+ (Flash)                 6- (PP),  5+ (Flash),  475
119 Bambi 7-/7 (TR)                   7-/7 (TR),  475
120 Kubčo 6+/7- (Flash)                   6+/7- (Flash),  400
121 Romano 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
122 Tomas 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
123 quark224422 6- (PP)                   6- (PP),  250
124 indian 5 (TR)                   5 (TR),  200