Kamenné vráta

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 JS 8+ (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7- (RP) 7- (RP) 6 (OS) 6- (OS) 8+ (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7- (RP),  7- (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5350
2 Edgar 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (OS)       9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  5150
3 orvaq 8- (PP) 7+ (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 8- (PP),  7+ (PP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  4575
4 Kubo Kubíček 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  4550
5 Onndro 9- (PP) 9- (PP) 8 (OS) 8- (RP) 7+ (OS) 7-/7 (OS)         9- (PP),  9- (PP),  8 (OS),  8- (RP),  7+ (OS),  7-/7 (OS),  4100
6 aceman 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (RP)           9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (RP),  3900
7 marslee 8- (RP) 8- (RP) 7 (RP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (RP)     8- (RP),  8- (RP),  7 (RP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  3875
8 risko 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (OS)           9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (OS),  3800
9 martyn 7 (PP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (PP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  3550
10 Ado 9- (PP) 9- (PP) 8+ (OS) 8- (OS) 7- (OS)           9- (PP),  9- (PP),  8+ (OS),  8- (OS),  7- (OS),  3550
11 Fildo 9- (PP) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 9- (PP),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  3525
12 krhlo 7+ (OS) 7- (TR) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7+ (OS),  7- (TR),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3450
13 exman 8+/9- (RP) 8/8+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)           8+/9- (RP),  8/8+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  3400
14 sivak 8 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (OS)       8 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  3300
15 jezko 7 (PP) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (RP) 7 (PP),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (RP),  3025
16 yoghurt 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 6- (OS)             9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  6- (OS),  2750
17 Fillip 6+ (TR) 6+ (RP) 6 (TR) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5 (TR) 6+ (TR),  6+ (RP),  6 (TR),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5 (TR),  2600
18 NinaK 9- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)             9- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  2525
19 JohnyB 7- (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2525
20 Marcel_DCA 6+ (PP) 6 (RP) 6 (TR) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (PP) 6+ (PP),  6 (RP),  6 (TR),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (PP),  2475
21 peter.pepo12 6+ (TR) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (RP) 6+ (TR),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (RP),  2450
22 maciash 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 6 (PP) 6- (OS) 5+ (PP) 5 (PP)       7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  6 (PP),  6- (OS),  5+ (PP),  5 (PP),  2425
23 koshpold 8- (OS) 7+ (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 6- (OS)           8- (OS),  7+ (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  6- (OS),  2375
24 tirak 8- (RP) 7+ (RP) 7- (RP) 7- (RP)             8- (RP),  7+ (RP),  7- (RP),  7- (RP),  2125
25 mma 6+ (OS) 6- (Flash) 5+ (RP) 5+ (PP) 5 (OS) 5 (Flash) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (Flash) 6+ (OS),  6- (Flash),  5+ (RP),  5+ (PP),  5 (OS),  5 (Flash),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (Flash),  2100
26 jackob 6+ (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (RP) 5 (RP) 5 (TR) 4+ (RP) 4 (RP) 4- (Solo) 6+ (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (RP),  5 (RP),  5 (TR),  4+ (RP),  4 (RP),  4- (Solo),  1950
27 korman 7 (RP) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (Flash)             7 (RP),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  1650
28 playde 8- (PP) 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS)             8- (PP),  7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1650
29 TPi 6+ (OS) 6 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (OS) 4 (RP) 4- (OS)     6+ (OS),  6 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (OS),  4 (RP),  4- (OS),  1600
30 fonzy 7+ (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS)             7+ (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  1575
31 cino 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6- (RP) 5+ (RP)           6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  1525
32 vrana 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1500
33 tomko 7 (TR) 6- (RP) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4- (OS)         7 (TR),  6- (RP),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4- (OS),  1475
34 Pao Tao 7+/8- (Flash) 7+ (RP) 6 (OS)               7+/8- (Flash),  7+ (RP),  6 (OS),  1475
35 michalc 6+ (TR) 6 (PP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)         6+ (TR),  6 (PP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1400
36 pulec 7 (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (TR)             7 (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (TR),  1300
37 voto1003 7- (OS) 7- (PP) 5+ (OS) 3+ (OS)             7- (OS),  7- (PP),  5+ (OS),  3+ (OS),  1160
38 JPi 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4 (TR)         5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  1050
39 stiglar 6- (OS) 5+ (RK) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)           6- (OS),  5+ (RK),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1025
40 LifeIsPorno 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (Flash) 4 (OS)         5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (Flash),  4 (OS),  1000
41 Dada 6 (AF) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS)             6 (AF),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  950
42 quark224422 5 (TR) 5 (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (RP) 4- (OS)         5 (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (RP),  4- (OS),  850
43 palopalica 9- (PP)                   9- (PP),  850
44 samoT 9- (PP)                   9- (PP),  850
45 vera 6- (TR) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             6- (TR),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  800
46 turbo 8+/9- (PP)                   8+/9- (PP),  800
47 BS_Trolo 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4 (TR) 4 (TR)           5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  800
48 Rapunzel 6+ (AF) 6- (PP) 5 (PP)               6+ (AF),  6- (PP),  5 (PP),  800
49 blxa 6 (OS) 6- (OS) 5+ (TR)               6 (OS),  6- (OS),  5+ (TR),  775
50 karolk 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  750
51 Draper 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 4+/5- (OS)           5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  4+/5- (OS),  725
52 skyd 6- (RP) 5+ (OS) 5 (Flash)               6- (RP),  5+ (OS),  5 (Flash),  675
53 Tomas 8- (Flash)                   8- (Flash),  650
54 DVOR100 8- (OS)                   8- (OS),  650
55 major 8- (Flash)                   8- (Flash),  650
56 svanty 8- (PP)                   8- (PP),  650
57 robo 8- (PP)                   8- (PP),  650
58 matoo 5 (TR) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (TR)             5 (TR),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (TR),  650
59 škrupina 5 (PP) 5- (PP) 4+ (PP) 4 (PP)             5 (PP),  5- (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  625
60 janino 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
61 jeepo 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  550
62 zacate 5 (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS)               5 (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  550
63 vlado83 5 (OS) 4+ (TR) 4+ (OS)               5 (OS),  4+ (TR),  4+ (OS),  500
64 Tomish 7- (Flash)                   7- (Flash),  450
65 janau 5 (TR) 4+ (OS) 4 (OS)               5 (TR),  4+ (OS),  4 (OS),  450
66 amater 7- (OS)                   7- (OS),  450
67 ondropn 6- (TR) 5 (TR)                 6- (TR),  5 (TR),  450
68 adamk 5 (OS) 5 (OS)                 5 (OS),  5 (OS),  400
69 dalko 5 (TR) 5 (TR)                 5 (TR),  5 (TR),  400
70 Frodo 6+ (RP)                   6+ (RP),  350
71 Majus 6+ (TR)                   6+ (TR),  350
72 aňamaňa 5- (PP) 4 (PP)                 5- (PP),  4 (PP),  275
73 karabaster 6- (RP)                   6- (RP),  250
74 matia 5 (OS)                   5 (OS),  200
75 Zuzi 4 (OS)                   4 (OS),  100
76 konflikt 4 (OS)                   4 (OS),  100