Prečín

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 9+/10- (PP) 9+ (Solo) 9+ (RP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (OS) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (Solo),  9+ (RP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (OS),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9200
2 Edgar 9+/10- (PP) 9+ (Solo) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (Solo),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9025
3 aceman 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8975
4 risko 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9+ (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (RP),  8925
5 Onndro 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (RP) 9- (PP) 9- (OS) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (RP),  9- (PP),  9- (OS),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8650
6 ;-) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8575
7 Kvaso 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Solo) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Solo),  8275
8 Adolezcent 9+ (Solo) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (Solo) 8+ (OS) 8+ (PP) 9+ (Solo),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (Solo),  8+ (OS),  8+ (PP),  8225
9 Mardrex 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8175
10 Smuel 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8125
11 Climber 9 (PP) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (OS) 8+/9- (Solo) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8-/8 (OS) 8- (Solo) 9 (PP),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (OS),  8+/9- (Solo),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8-/8 (OS),  8- (Solo),  7975
12 logic 9+ (Solo) 9 (Solo) 9- (PP) 9- (Solo) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (Solo) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9+ (Solo),  9 (Solo),  9- (PP),  9- (Solo),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (Solo),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7950
13 poloncok97 9+ (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8 (RP) 9+ (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8 (RP),  7900
14 sivak 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  7850
15 adamkaniak 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7650
16 krhlo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  7575
17 Ado 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8-/8 (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8-/8 (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (RP),  7475
18 Peder M 9 (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8-/8 (Flash) 8- (PP) 7 (OS) 9 (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8-/8 (Flash),  8- (PP),  7 (OS),  7325
19 Filipo 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Solo) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (Solo) 8 (Flash) 8-/8 (PP) 8- (Solo) 9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Solo),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (Solo),  8 (Flash),  8-/8 (PP),  8- (Solo),  7300
20 major 9 (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (Flash)   9 (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (Flash),  6700
21 masko 9+ (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS)     9+ (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  6575
22 NinaK 9+ (PP) 9 (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 9+ (PP),  9 (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6450
23 Alxkuchar 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  6400
24 Evik 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (RP) 7+ (OS) 7- (PP)   9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (RP),  7+ (OS),  7- (PP),  6225
25 MartinK 9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS)     9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  6050
26 kmocho 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash)       9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  6025
27 Lampus 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  6025
28 Belayer 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  5750
29 janino 9- (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 9- (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5675
30 Frodo 8 (RP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 8 (RP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  5625
31 Skuku 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  5575
32 Brano 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  5500
33 kyslik 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (AF) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (AF),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  5475
34 orvaq 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Solo) 7 (Solo) 7 (PP) 8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Solo),  7 (Solo),  7 (PP),  5300
35 JS 8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  5275
36 George 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (OS) 9 (PP) 9- (OS) 8- (OS)         9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (OS),  9 (PP),  9- (OS),  8- (OS),  5250
37 kuboo 9 (PP) 9- (OS) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS)     9 (PP),  9- (OS),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  5225
38 radino 8- (PP) 7+ (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 8- (PP),  7+ (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4975
39 TBplanta 8- (RP) 7 (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (PP) 8- (RP),  7 (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (PP),  4950
40 Púpavienka SedmokrásTna 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (RP) 8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (RP),  4925
41 Filip74 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4900
42 Bart_Simpson 7+/8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 7+/8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  4850
43 petra 8 (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (PP) 6+/7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (Flash) 8 (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (PP),  6+/7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (Flash),  4825
44 suco 8- (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6 (RP) 8- (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6 (RP),  4825
45 Dzano 9+ (PP) 9- (PP) 9- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 6+ (OS)       9+ (PP),  9- (PP),  9- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  4800
46 Pao Tao 8 (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  4775
47 martyn 7+/8- (PP) 7+ (Flash) 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (PP) 6+ (OS) 7+/8- (PP),  7+ (Flash),  7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (PP),  6+ (OS),  4725
48 :o) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (Flash) 9 (PP)           9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (Flash),  9 (PP),  4700
49 misko 9- (OS) 8+/9- (OS) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS)         9- (OS),  8+/9- (OS),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  4550
50 edo 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (RP) 8 (OS) 7+/8- (RP)         9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7+/8- (RP),  4500
51 drejka 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4450
52 mator 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8- (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 6 (Flash)       9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8- (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  6 (Flash),  4350
53 JoLo 9- (PP) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS)         9- (PP),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  4350
54 exman 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)       8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4275
55 namor 8- (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7- (PP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (PP) 6- (PP) 5 (PP) 8- (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7- (PP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (PP),  6- (PP),  5 (PP),  4275
56 Apo 7+ (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (Solo) 6+ (Solo) 6 (RP) 5 (Solo) 7+ (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (Solo),  6+ (Solo),  6 (RP),  5 (Solo),  4275
57 Jonatan 9+ (RP) 9 (PP) 9- (OS) 9- (OS) 8 (OS)           9+ (RP),  9 (PP),  9- (OS),  9- (OS),  8 (OS),  4250
58 syky 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6- (OS)     8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  4250
59 Brogy 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)       8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  4025
60 aleks 9- (Solo) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)       9- (Solo),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  3900
61 Kitty 8 (PP) 8- (PP) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash)     8 (PP),  8- (PP),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  3875
62 kurko 9 (OS) 9- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS)         9 (OS),  9- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  3850
63 palopalica 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS)         8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  3725
64 suflik1 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  3575
65 Sveco 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)     7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3550
66 helljohn 7 (PP) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (PP),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  3525
67 svrco 8 (Solo) 8- (OS) 8- (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS)         8 (Solo),  8- (OS),  8- (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  3500
68 chorche 8 (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)       8 (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3475
69 oliv 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (Flash)       8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (Flash),  3475
70 tomato 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS)       8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  3425
71 truloo 8- (RP) 7+/8- (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (OS) 6+/7- (Flash) 6 (Flash)       8- (RP),  7+/8- (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  6+/7- (Flash),  6 (Flash),  3400
72 Mattt 7 (Solo) 7- (OS) 7- (Solo) 6+ (Solo) 6+ (OS) 6 (Solo) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7 (Solo),  7- (OS),  7- (Solo),  6+ (Solo),  6+ (OS),  6 (Solo),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3375
73 Spirit 8- (AF) 7 (AF) 7 (AF) 7- (TR) 7- (OS) 6+ (AF) 6- (OS) 5 (OS)     8- (AF),  7 (AF),  7 (AF),  7- (TR),  7- (OS),  6+ (AF),  6- (OS),  5 (OS),  3350
74 Misiak 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS)     7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  3225
75 Robo_L 9 (PP) 9- (OS) 8+ (OS) 8 (OS)             9 (PP),  9- (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  3200
76 dubenmichal 8+/9- (PP) 8- (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash)           8+/9- (PP),  8- (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  3125
77 KnedloVepro 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (PP)         8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (PP),  3100
78 korman 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash)         7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  2950
79 Rajko 8- (Solo) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (Solo) 6 (OS) 6 (Solo) 6- (OS) 5 (Solo)     8- (Solo),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (Solo),  6 (OS),  6 (Solo),  6- (OS),  5 (Solo),  2900
80 jklpuzo 8 (PP) 8 (RP) 8- (Flash) 7+/8- (Flash) 5+ (OS)           8 (PP),  8 (RP),  8- (Flash),  7+/8- (Flash),  5+ (OS),  2875
81 Tomish 8+ (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 7 (RP) 6- (OS)           8+ (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7 (RP),  6- (OS),  2800
82 -erik- 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7 (PP) 6 (OS)           8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7 (PP),  6 (OS),  2800
83 Kufic 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  2725
84 rici 9- (Flash) 8 (Flash) 8- (Solo) 7 (OS)             9- (Flash),  8 (Flash),  8- (Solo),  7 (OS),  2700
85 Durman 8+/9- (PP) 8-/8 (PP) 8- (PP) 7+ (OS)             8+/9- (PP),  8-/8 (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  2700
86 mma 7 (RP) 7 (Flash) 7- (PP) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5 (OS)       7 (RP),  7 (Flash),  7- (PP),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5 (OS),  2700
87 planci 8- (Flash) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (Flash),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
88 MartinaK 7- (TR) 7- (PP) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 5- (TR) 7- (TR),  7- (PP),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  5- (TR),  2675
89 marmot 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS)             8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  2650
90 KO 7+/8- (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 6 (PP) 6- (Flash)         7+/8- (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  6 (PP),  6- (Flash),  2550
91 struk 7 (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6 (OS)         7 (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6 (OS),  2550
92 voto1003 7+/8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 5+ (OS) 4 (OS)       7+/8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  4 (OS),  2525
93 jeepo 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  2500
94 Milosh 7+ (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 5- (OS)         7+ (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  5- (OS),  2450
95 Cruno 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 5+ (OS) 5- (OS)       7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  5+ (OS),  5- (OS),  2450
96 marek.tn 9- (PP) 8+/9- (PP) 8- (OS)               9- (PP),  8+/9- (PP),  8- (OS),  2300
97 DVOR100 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  2300
98 vlaga 9- (PP) 8 (PP) 8 (PP)               9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  2250
99 fred 7 (TR) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR)         7 (TR),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  2250
100 Kec 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)           7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2250
101 Lubo12 8-/8 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Flash)             8-/8 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  2175
102 Adam3 9- (PP) 8- (OS) 8- (Flash)               9- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  2150
103 tomasso 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (PP)             8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (PP),  2100
104 corero 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)         7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  2050
105 radoB 8- (PP) 7+ (PP) 7- (OS) 6+ (OS)             8- (PP),  7+ (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  2025
106 kondor 8 (OS) 8- (OS) 7+/8- (Flash)               8 (OS),  8- (OS),  7+/8- (Flash),  1950
107 tirak 7 (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (OS) 6 (OS) 6 (OS)           7 (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  1950
108 STone 7 (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (OS)       7 (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (OS),  1950
109 PAuUlA 8-/8 (PP) 8- (PP) 6 (PP) 6 (OS)             8-/8 (PP),  8- (PP),  6 (PP),  6 (OS),  1925
110 michalc 6+/7- (TR) 6 (TR) 6 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (PP) 4+ (RP) 4 (PP)     6+/7- (TR),  6 (TR),  6 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (PP),  4+ (RP),  4 (PP),  1875
111 tiri 8+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS)               8+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  1825
112 Dada 8- (RP) 8- (PP) 7 (PP)               8- (RP),  8- (PP),  7 (PP),  1800
113 šošon 7+ (AF) 7 (AF) 7- (AF) 6- (OS)             7+ (AF),  7 (AF),  7- (AF),  6- (OS),  1775
114 greta 8- (Flash) 7+/8- (RP) 7 (OS)               8- (Flash),  7+/8- (RP),  7 (OS),  1750
115 adamk 8- (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6- (OS)             8- (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  1750
116 mms 7 (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (TR) 4 (OS)           7 (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (TR),  4 (OS),  1750
117 MS 8- (RP) 7+ (RP) 7 (Flash)               8- (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  1725
118 Variant 9- (OS) 9- (PP)                 9- (OS),  9- (PP),  1700
119 Ryzoto 6+/7- (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (OS)           6+/7- (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1625
120 bárt 8- (RP) 7 (PP) 7- (PP)               8- (RP),  7 (PP),  7- (PP),  1600
121 RIZO 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS)               8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  1600
122 Branik 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS)             7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  1600
123 Pates 7 (OS) 7- (AF) 6 (OS) 6 (OS)             7 (OS),  7- (AF),  6 (OS),  6 (OS),  1550
124 janau 6+ (PP) 6+ (PP) 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (Flash) 5- (OS)         6+ (PP),  6+ (PP),  6- (Flash),  5+ (OS),  5 (Flash),  5- (OS),  1550
125 Zden 7 (PP) 7 (RP) 7- (PP)               7 (PP),  7 (RP),  7- (PP),  1450
126 Fili_P 7 (OS) 7- (OS) 6 (Flash) 5- (OS)             7 (OS),  7- (OS),  6 (Flash),  5- (OS),  1425
127 RockDaddy 8/8+ (PP) 8-/8 (PP)                 8/8+ (PP),  8-/8 (PP),  1400
128 sykoraa 8 (PP) 8 (PP)                 8 (PP),  8 (PP),  1400
129 adok 8- (PP) 7 (PP) 6- (OS)               8- (PP),  7 (PP),  6- (OS),  1400
130 vrana 6 (OS) 6- (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5- (OS) 4+ (OS)         6 (OS),  6- (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5- (OS),  4+ (OS),  1325
131 Miloš 7 (OS) 7 (OS) 6 (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6 (OS),  1300
132 Marecek 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (PP)             6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (PP),  1300
133 Marcel_DCA 6 (OS) 6- (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5- (OS) 4+ (Flash)         6 (OS),  6- (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5- (OS),  4+ (Flash),  1300
134 mroz 7 (OS) 7- (OS) 6 (OS)               7 (OS),  7- (OS),  6 (OS),  1250
135 samoT 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)               7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  1250
136 macoo 6+ (Flash) 6+ (Solo) 6 (Solo) 6- (OS)             6+ (Flash),  6+ (Solo),  6 (Solo),  6- (OS),  1250
137 marslee 8- (TR) 7+ (AF)                 8- (TR),  7+ (AF),  1225
138 davo 8- (PP) 7+ (OS)                 8- (PP),  7+ (OS),  1225
139 Tomas 9- (PP) 6+ (OS)                 9- (PP),  6+ (OS),  1200
140 petom 8+ (TR) 7- (Solo)                 8+ (TR),  7- (Solo),  1200
141 Fildo 6+/7- (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (TR)             6+/7- (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (TR),  1200
142 turbo 7+ (OS) 7+ (OS)                 7+ (OS),  7+ (OS),  1150
143 katana 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (Flash)               7- (Flash),  6+ (RP),  6 (Flash),  1100
144 eppro 6+ (RP) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)             6+ (RP),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1100
145 Sofi 7+ (TR) 7 (TR)                 7+ (TR),  7 (TR),  1075
146 Majus 8- (PP) 6+/7- (TR)                 8- (PP),  6+/7- (TR),  1050
147 matoo 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS)           6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1050
148 rybana222 6+ (PP) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (PP)             6+ (PP),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (PP),  1000
149 Hrubo 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
150 indian 9+ (Solo)                   9+ (Solo),  950
151 unko 7+/8- (OS) 6+ (OS)                 7+/8- (OS),  6+ (OS),  950
152 Radoslaf 9 (RP)                   9 (RP),  900
153 túška 9- (OS)                   9- (OS),  850
154 buzo 9- (PP)                   9- (PP),  850
155 kača_C 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
156 skyd 7 (RP) 6 (OS)                 7 (RP),  6 (OS),  800
157 El paciente 8+ (RP)                   8+ (RP),  750
158 PatrikP 7- (Flash) 6 (Flash)                 7- (Flash),  6 (Flash),  750
159 MarosKl 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4 (PP)             6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4 (PP),  750
160 lajchy 8 (PP)                   8 (PP),  700
161 Goro 8-/8 (PP)                   8-/8 (PP),  675
162 Stanley 8- (AF)                   8- (AF),  650
163 kaabee 8- (TR)                   8- (TR),  650
164 Petrus 8- (OS)                   8- (OS),  650
165 Zuzka_Sivka 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
166 Sima 7+ (PP)                   7+ (PP),  575
167 PooH 6- (RP) 5+ (OS) 4 (OS)               6- (RP),  5+ (OS),  4 (OS),  575
168 T2janko 7 (RP)                   7 (RP),  500
169 Amatsu 7 (PP)                   7 (PP),  500
170 martinl 7 (PP)                   7 (PP),  500
171 Daška 7- (RP)                   7- (RP),  450
172 Bartko 7- (OS)                   7- (OS),  450
173 mr.jozin 7- (OS)                   7- (OS),  450
174 shufel 7- (PP)                   7- (PP),  450
175 Riso24 7- (PP)                   7- (PP),  450
176 Mims 6- (PP) 5- (OS)                 6- (PP),  5- (OS),  425
177 Nikuska 5+ (OS) 5- (RP)                 5+ (OS),  5- (RP),  400
178 karabaster 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
179 Bucek 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
180 viva 6- (PP)                   6- (PP),  250
181 mismos 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
182 Danken 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
183 Guzzy 5 (Solo)                   5 (Solo),  200
184 stuco 5- (PP)                   5- (PP),  175
185 Zabiak 5- (OS)                   5- (OS),  175
186 Milan14 4 (TR)                   4 (TR),  100
187 Tatarska 4 (OS)                   4 (OS),  100