Sitno

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Edgar 10- (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 10- (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7925
2 simkor 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  7350
3 Peder M 9- (RP) 8+ (OS) 8+ (RP) 8 (OS) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9- (RP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8 (OS),  8 (Flash),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7000
4 Sali 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6750
5 Lukash 9- (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  6500
6 kuboo 8+ (Flash) 8 (OS) 8-/8 (RP) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (RP) 8+ (Flash),  8 (OS),  8-/8 (RP),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (RP),  6400
7 adi 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  6275
8 Milosh 8+ (TR) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 8+ (TR),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  5925
9 Majo 8+ (RP) 8 (RP) 8- (Solo) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (Solo) 8+ (RP),  8 (RP),  8- (Solo),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (Solo),  5775
10 svanty 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (Solo) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (Solo),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5500
11 poloncok97 8 (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (Flash) 6+ (OS) 8 (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (Flash),  6+ (OS),  5450
12 fonzy 8- (RP) 8- (AF) 7+ (AF) 7+ (AF) 7 (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 8- (RP),  8- (AF),  7+ (AF),  7+ (AF),  7 (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5350
13 sivak 8+ (OS) 8 (Flash) 8- (Flash) 8- (OS) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)   8+ (OS),  8 (Flash),  8- (Flash),  8- (OS),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5325
14 jany.d 8- (TR) 8- (AF) 8- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (TR),  8- (AF),  8- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5300
15 -erik- 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  5250
16 peter.L 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5150
17 manet 8 (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5075
18 blxa 8- (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (Flash) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 8- (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (Flash),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  5050
19 Pao Tao 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  4875
20 magua 8- (TR) 7+ (AF) 7 (AF) 7 (AF) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (TR) 8- (TR),  7+ (AF),  7 (AF),  7 (AF),  7- (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (TR),  4825
21 chorche 8- (Flash) 8- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 8- (Flash),  8- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  4125
22 ivo 8- (RP) 8- (OS) 8- (RP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7- (Flash) 7- (Solo)       8- (RP),  8- (OS),  8- (RP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7- (Flash),  7- (Solo),  4000
23 rici 10- (RP) 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS)         10- (RP),  8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  3975
24 MartinK 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS)         8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  3950
25 sorko 8- (RP) 7+ (TR) 7 (RP) 7- (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (TR) 6- (RP) 8- (RP),  7+ (TR),  7 (RP),  7- (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (TR),  6- (RP),  3925
26 Heňo 7- (RK) 7- (RK) 7- (OS) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 7- (RK),  7- (RK),  7- (OS),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  3500
27 Kubčo 8 (TR) 8- (AF) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (TR) 6 (RP) 6- (Flash) 6- (Flash) 5+ (RP) 5 (PP) 8 (TR),  8- (AF),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (TR),  6 (RP),  6- (Flash),  6- (Flash),  5+ (RP),  5 (PP),  3475
28 koshpold 8- (PP) 8- (PP) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 6- (OS) 6- (RP) 5 (RP)   8- (PP),  8- (PP),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  6- (OS),  6- (RP),  5 (RP),  3450
29 palopalica 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 8- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash)         8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  8- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  3400
30 Smatko 8- (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7- (Flash)         8- (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7- (Flash),  3400
31 mada 7- (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 7- (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  3300
32 sloso 8 (PP) 7- (AF) 7- (PP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (GP) 5+ (OS) 5+ (OS) 8 (PP),  7- (AF),  7- (PP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (GP),  5+ (OS),  5+ (OS),  3275
33 playde 8- (PP) 7+ (AF) 7+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 8- (PP),  7+ (AF),  7+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3250
34 svrco 8+ (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS)           8+ (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  3125
35 aladin 8+ (RP) 8- (Flash) 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         8+ (RP),  8- (Flash),  7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  3000
36 VladoClimb_LV 7- (Flash) 7- (TR) 6+ (OS) 6 (Flash) 6- (OS) 6- (PP) 6- (Flash) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 7- (Flash),  7- (TR),  6+ (OS),  6 (Flash),  6- (OS),  6- (PP),  6- (Flash),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  2975
37 mojzoo 8- (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS)   8- (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2975
38 zmetok 7 (TR) 7- (RP) 7- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (TR),  7- (RP),  7- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  2850
39 Marcel_DCA 6+ (RP) 6 (TR) 6 (PP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 6+ (RP),  6 (TR),  6 (PP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  2700
40 jeepo 5C+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5A (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5C+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5A (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2625
41 Bietka 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (PP) 6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (PP),  2525
42 mator 8+ (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS)             8+ (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  2475
43 duroS 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS)   6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2350
44 PatrikP 8+ (PP) 8- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash)             8+ (PP),  8- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  2300
45 janino 8- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6- (PP)           8- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6- (PP),  2250
46 hačiko 6+ (OS) 6 (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS) 6+ (OS),  6 (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  2200
47 chlebo 8+ (AF) 8- (OS) 8- (OS)               8+ (AF),  8- (OS),  8- (OS),  2050
48 LifeIsPorno 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1975
49 ;-) 8+ (RP) 8- (OS) 7 (OS)               8+ (RP),  8- (OS),  7 (OS),  1900
50 germ 8- (OS) 8- (OS) 7 (Flash)               8- (OS),  8- (OS),  7 (Flash),  1800
51 korman 8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash)               8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  1725
52 flying 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)         7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1675
53 mkudela 8- (PP) 7+ (RP) 7- (PP)               8- (PP),  7+ (RP),  7- (PP),  1675
54 maclimber 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 6- (OS)             7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  6- (OS),  1650
55 cervik 9-/9 (PP) 8+ (RP)                 9-/9 (PP),  8+ (RP),  1625
56 RADooo 8- (RP) 7+ (RP) 6+ (OS)               8- (RP),  7+ (RP),  6+ (OS),  1575
57 Filip74 6+ (PP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS)         6+ (PP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1550
58 Leelloo 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4+ (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4+ (OS),  1475
59 janyd 7 (RP) 7- (RP) 6- (RP) 6- (OS)             7 (RP),  7- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  1450
60 Brano 7- (PP) 6 (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 4+ (OS) 4 (OS)         7- (PP),  6 (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  1425
61 Gondil 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (OS) 5 (TR) 4 (OS) 3 (Solo)       6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (OS),  5 (TR),  4 (OS),  3 (Solo),  1375
62 BS_Trolo 6 (TR) 6- (PP) 6- (AF) 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (RP)         6 (TR),  6- (PP),  6- (AF),  5+ (TR),  5 (TR),  4+ (RP),  1375
63 Marian BB 7 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 5 (OS)             7 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  5 (OS),  1300
64 KasarM 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 5- (OS) 5- (AF) 4+ (OS)       5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  5- (OS),  5- (AF),  4+ (OS),  1300
65 aceman 8 (Flash) 7+ (RP)                 8 (Flash),  7+ (RP),  1275
66 Peterarwin 6+ (TR) 6- (OS) 6- (TR) 5 (AF) 5- (OS)           6+ (TR),  6- (OS),  6- (TR),  5 (AF),  5- (OS),  1225
67 MartinaK 6 (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5 (TR) 4 (TR)         6 (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  4 (TR),  1225
68 juro 6+/7- (RP) 6 (RP) 6 (RP) 5 (RP)             6+/7- (RP),  6 (RP),  6 (RP),  5 (RP),  1200
69 M A C 8- (PP) 6 (RP) 5+ (RP)               8- (PP),  6 (RP),  5+ (RP),  1175
70 Matik 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)       5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1150
71 petra 8- (PP) 7 (Flash)                 8- (PP),  7 (Flash),  1150
72 vyktor 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)           6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1075
73 kmeto 7 (OS) 7- (OS) 4 (OS)               7 (OS),  7- (OS),  4 (OS),  1050
74 Batky 8- (TR) 5 (Flash) 5 (Flash)               8- (TR),  5 (Flash),  5 (Flash),  1050
75 Dada 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)           6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1050
76 Šofik 6 (TR) 6 (TR) 5 (TR) 5 (TR)             6 (TR),  6 (TR),  5 (TR),  5 (TR),  1000
77 Puški 6 (TR) 6 (TR) 5 (OS) 5 (OS)             6 (TR),  6 (TR),  5 (OS),  5 (OS),  1000
78 JuriM 6- (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5- (RP) 5- (RP)           6- (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5- (RP),  5- (RP),  1000
79 jackie 5+ (PP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (PP)           5+ (PP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (PP),  975
80 adamk 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)             6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  875
81 JoLo 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  800
82 JuroM 7- (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)             7- (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  750
83 scub 6 (TR) 6- (OS) 5 (OS)               6 (TR),  6- (OS),  5 (OS),  750
84 major 8 (Flash)                   8 (Flash),  700
85 JohnyB 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS)             5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  675
86 PooH 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS)               6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  650
87 lajchy 8- (Flash)                   8- (Flash),  650
88 helljohn 6 (PP) 6- (OS) 4 (OS)               6 (PP),  6- (OS),  4 (OS),  650
89 Dadko 8- (OS)                   8- (OS),  650
90 Enigma 6 (TR) 5+ (TR) 4 (PP)               6 (TR),  5+ (TR),  4 (PP),  625
91 M3M3 5+ (TR) 5 (TR) 4 (OS) 4- (TR)             5+ (TR),  5 (TR),  4 (OS),  4- (TR),  575
92 janau 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  550
93 Kec 7- (OS)                   7- (OS),  450
94 skyd 5 (OS) 4+ (OS) 4 (Flash)               5 (OS),  4+ (OS),  4 (Flash),  450
95 majka 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
96 tascha 5 (TR) 4 (TR)                 5 (TR),  4 (TR),  300
97 as89 5 (PP) 4 (OS)                 5 (PP),  4 (OS),  300
98 jesus 5+ (TR)                   5+ (TR),  225
99 Fildo 5 (TR)                   5 (TR),  200
100 Miloš 5 (OS)                   5 (OS),  200
101 Balerion 4+ (TR)                   4+ (TR),  150