Pajštún

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Edgar 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8700
2 simkor 9+/10- (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8/8+ (PP) 9+/10- (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8/8+ (PP),  8225
3 ostiepok 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7800
4 adi 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7650
5 Brano 9+/10- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 9+/10- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7450
6 Tomish 9+ (PP) 9-/9 (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9+ (PP),  9-/9 (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7400
7 lubos 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7300
8 jelencek 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7250
9 palopalica 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7025
10 -erik- 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7025
11 aladin 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  6900
12 Matik 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (Flash) 8+/9- (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (Flash),  6850
13 playde 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (OS),  6850
14 turbo 8+ (RP) 8+ (Flash) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP),  8+ (Flash),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6800
15 lajchy 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6700
16 fonzy 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (AF) 8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (AF),  6625
17 Lukash 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6600
18 rasko 8 (RP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 8 (RP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  6475
19 exman 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)   9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  6425
20 Zuzka 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7/7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (PP) 8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7/7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (PP),  6275
21 pucoo 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6100
22 krap 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7/7+ (Flash)   8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7/7+ (Flash),  6025
23 sivak 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (Flash) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (Flash),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  5750
24 liuu 8+/9- (RP) 8- (TR) 7+ (TR) 7+ (OS) 7/7+ (TR) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8- (TR),  7+ (TR),  7+ (OS),  7/7+ (TR),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5625
25 mattheu 8 (RP) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5600
26 JohnyB 8 (AF) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (AF),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (RP),  5575
27 jeepo 8+ (RP) 8 (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP) 8+ (RP),  8 (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  5550
28 svanty 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6- (OS) 8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6- (OS),  5500
29 peter.L 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  5475
30 Ado 9- (PP) 8/8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7 (OS)     9- (PP),  8/8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7 (OS),  5425
31 mada 8 (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8 (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (RP),  5350
32 Misiak 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (RP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (RP),  5350
33 Slumber 8+/9- (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 7+/8- (OS) 7+ (PP)     8+/9- (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7+/8- (OS),  7+ (PP),  5325
34 Cyril 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7- (OS)     8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  4975
35 chorche 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (PP),  4950
36 DuroM 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)       8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  4875
37 Pet:o) 7/7+ (PP) 7 (AF) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 7/7+ (PP),  7 (AF),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  4725
38 robo 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP)       8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  4650
39 kondor 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (Flash)       8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (Flash),  4650
40 sorko 8- (TR) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 8- (TR),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  4625
41 tiri 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7/7+ (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 6- (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7/7+ (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  6- (PP),  4575
42 blxa 8- (OS) 7/7+ (RK) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (TR) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 8- (OS),  7/7+ (RK),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (TR),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  4525
43 Dada 7/7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 7/7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  4475
44 p51 8 (TR) 7/7+ (TR) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 8 (TR),  7/7+ (TR),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  4475
45 Lampus 7+ (PP) 7+ (Flash) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS)   7+ (PP),  7+ (Flash),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  4475
46 Sofi 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7/7+ (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7/7+ (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  4375
47 duroS 7 (PP) 7 (AF) 7 (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (RP) 7 (PP),  7 (AF),  7 (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (RP),  4300
48 pepan 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (PP) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6+ (TR) 6+ (Flash) 7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (PP),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6+ (TR),  6+ (Flash),  4250
49 Púpavienka SedmokrásTna 8- (Flash) 7+ (Flash) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 8- (Flash),  7+ (Flash),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  4250
50 TheSecond 8- (RP) 8- (RP) 7/7+ (RP) 7 (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 8- (RP),  8- (RP),  7/7+ (RP),  7 (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4225
51 katka.s 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7- (RP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6- (RP) 6- (Flash) 8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7- (RP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6- (RP),  6- (Flash),  4200
52 MartinK 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (RP)         8+ (PP),  8+ (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (RP),  4050
53 tomko 7+ (TR) 7 (TR) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  3875
54 syky 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6- (OS)     8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6- (OS),  3800
55 JankoS 7/7+ (RK) 7/7+ (OS) 7- (TR) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 7/7+ (RK),  7/7+ (OS),  7- (TR),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  3750
56 mikkel 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP)           8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  3500
57 ctsw 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (PP) 6 (RK) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (PP),  6 (RK),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3450
58 Zuraz 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash)           8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  3450
59 scub 7/7+ (TR) 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 7/7+ (TR),  7- (RP),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  3375
60 feejay 7 (Flash) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 7 (Flash),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  3350
61 TPi 7/7+ (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 7/7+ (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  3225
62 Tidli 7 (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  3200
63 GreyWolf 7 (TR) 7- (RP) 6 (RP) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 7 (TR),  7- (RP),  6 (RP),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  3200
64 brano123 7 (PP) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (TR) 6- (RP) 6- (RK) 6- (RP) 7 (PP),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (TR),  6- (RP),  6- (RK),  6- (RP),  3150
65 maciash 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (RP) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (RP),  3150
66 kekel 8 (Flash) 8 (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         8 (Flash),  8 (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  3125
67 markom2 7 (RP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (RP) 7 (RP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (RP),  3075
68 martin1976 7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  3000
69 Leto 7 (TR) 7- (TR) 6 (RP) 6 (AF) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (AF) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (Flash) 7 (TR),  7- (TR),  6 (RP),  6 (AF),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (AF),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (Flash),  2925
70 petom 8+/9- (RP) 8+ (Solo) 8 (PP) 8- (PP)             8+/9- (RP),  8+ (Solo),  8 (PP),  8- (PP),  2900
71 Rapunzel 7 (TR) 6 (PP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (PP) 7 (TR),  6 (PP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (PP),  2850
72 Kamzo 7+ (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+/7- (OS)         7+ (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+/7- (OS),  2825
73 Pe?o 8- (Solo) 7/7+ (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 5 (Flash)       8- (Solo),  7/7+ (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  5 (Flash),  2825
74 Dzano 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 7 (OS) 5+ (OS)           8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  7 (OS),  5+ (OS),  2775
75 Lucia 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP)             8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  2700
76 Emik 6 (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 6 (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  2675
77 Mihal 6+ (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (TR) 6- (TR) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (PP) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (TR),  6- (TR),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (PP),  2625
78 M A C 7/7+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP)       7/7+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  2625
79 katana 7- (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 7- (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2575
80 Psheno23 6+ (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2575
81 T4S1 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2575
82 matejs 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2550
83 riboflan 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (RP) 5 (PP) 5- (RP) 6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (RP),  5 (PP),  5- (RP),  2550
84 MiroV 6+ (TR) 6 (RP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (RP) 6- (TR) 6- (OS) 6- (PP) 5 (OS) 4 (PP) 6+ (TR),  6 (RP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (RP),  6- (TR),  6- (OS),  6- (PP),  5 (OS),  4 (PP),  2500
85 mma 7+ (Flash) 7/7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (OS) 4 (Flash)         7+ (Flash),  7/7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (OS),  4 (Flash),  2450
86 vava 8 (PP) 8- (PP) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (OS)         8 (PP),  8- (PP),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (OS),  2450
87 sloso 8- (PP) 7+ (OS) 7- (PP) 6- (PP) 6- (Flash) 6- (Flash)         8- (PP),  7+ (OS),  7- (PP),  6- (PP),  6- (Flash),  6- (Flash),  2425
88 drpdrpdrp 7- (OS) 6 (AF) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 7- (OS),  6 (AF),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  2350
89 Zuzik 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  2300
90 vera 7 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2300
91 myschored 6+ (OS) 6 (AF) 6- (AF) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (AF) 5+ (RP) 5 (Flash) 4 (Flash) 4 (OS) 6+ (OS),  6 (AF),  6- (AF),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (AF),  5+ (RP),  5 (Flash),  4 (Flash),  4 (OS),  2275
92 lieko 8 (OS) 8- (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)             8 (OS),  8- (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  2225
93 adamk 7 (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 4+ (OS) 3+ (OS)     7 (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  3+ (OS),  2210
94 Vlad 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 4 (RP) 6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  4 (RP),  2150
95 koshpold 7/7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (Flash) 6+ (RP) 6- (OS)           7/7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  2150
96 Joe 7 (OS) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (PP)         7 (OS),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (PP),  2150
97 Smatko 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP)               8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  2100
98 Andrej 6 (AF) 6- (Flash) 6- (TR) 6- (AF) 6- (AF) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4 (OS) 6 (AF),  6- (Flash),  6- (TR),  6- (AF),  6- (AF),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4 (OS),  2075
99 stiglar 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2000
100 Ivan 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1975
101 PatrikP 8+/9- (PP) 8 (PP) 7- (RP)               8+/9- (PP),  8 (PP),  7- (RP),  1950
102 Rubik 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (Flash) 4+ (RP) 4+ (Flash) 4 (Flash) 4 (RP) 6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5 (TR),  4+ (Flash),  4+ (RP),  4+ (Flash),  4 (Flash),  4 (RP),  1925
103 Arasheet 7 (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5 (TR) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (Flash) 3+ (OS) 7 (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5 (TR),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (Flash),  3+ (OS),  1910
104 Miloš 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)         7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1900
105 Luki 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (RP) 6- (OS)         6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (RP),  6- (OS),  1900
106 drAkE 6+ (PP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (PP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1800
107 rbo 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (RP) 6- (TR) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS)   6+ (TR),  6+ (TR),  6- (RP),  6- (TR),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  1785
108 tomaso 9+/10- (PP) 8+ (PP)                 9+/10- (PP),  8+ (PP),  1750
109 tatras 7/7+ (RP) 6+/7- (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS)           7/7+ (RP),  6+/7- (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  1725
110 Patilla 8+ (PP) 7 (RP) 7- (OS)               8+ (PP),  7 (RP),  7- (OS),  1700
111 kubkooo 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (RP) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (TR) 4 (TR) 3 (OS) 6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (RP),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (TR),  4 (TR),  3 (OS),  1700
112 as89 7- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 4 (OS) 4 (OS)       7- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
113 Juraj 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (OS)         6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (OS),  1625
114 Ja-Kub 8- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)           8- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1600
115 mroz 7/7+ (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 5+ (RP)             7/7+ (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  5+ (RP),  1600
116 AndrejP 8- (RP) 7 (RP) 7- (RP)               8- (RP),  7 (RP),  7- (RP),  1600
117 TeT 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)   6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
118 matho7 8- (TR) 7 (PP) 6 (OS) 4 (OS)             8- (TR),  7 (PP),  6 (OS),  4 (OS),  1550
119 LifeIsPorno 6- (PP) 6- (TR) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (OS)     6- (PP),  6- (TR),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (OS),  1550
120 Petrus 8+ (RP) 8/8+ (PP)                 8+ (RP),  8/8+ (PP),  1475
121 adnil 7 (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 5- (PP) 4 (PP)           7 (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  5- (PP),  4 (PP),  1425
122 Nuvalak 5+ (Flash) 5 (PP) 5 (Flash) 4+ (PP) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4 (Flash) 3+ (Flash)   5+ (Flash),  5 (PP),  5 (Flash),  4+ (PP),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4 (Flash),  3+ (Flash),  1360
123 Xel'Naga 8 (PP) 8- (Flash)                 8 (PP),  8- (Flash),  1350
124 Marcel_DCA 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (Flash)         6 (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (Flash),  1350
125 cervo 7 (RP) 6+ (RP) 6- (PP) 6- (RP)             7 (RP),  6+ (RP),  6- (PP),  6- (RP),  1350
126 mtk 6 (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (OS)     6 (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (OS),  1300
127 babs 6- (RP) 6- (PP) 5+ (OS) 5 (RP) 5- (PP) 4 (OS) 4- (Solo)       6- (RP),  6- (PP),  5+ (OS),  5 (RP),  5- (PP),  4 (OS),  4- (Solo),  1250
128 Domcha 6- (TR) 6- (Flash) 5 (Flash) 4+ (Flash) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)       6- (TR),  6- (Flash),  5 (Flash),  4+ (Flash),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  1200
129 jackie 6 (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 4 (OS)           6 (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  4 (OS),  1200
130 jazon 8- (RP) 7 (OS)                 8- (RP),  7 (OS),  1150
131 marslee 7 (TR) 6+ (OS) 6- (OS)               7 (TR),  6+ (OS),  6- (OS),  1100
132 Sigo 6- (TR) 5 (RK) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (Flash) 4 (RP) 3+ (OS)       6- (TR),  5 (RK),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (Flash),  4 (RP),  3+ (OS),  1010
133 9+/10- (PP)                   9+/10- (PP),  1000
134 vlado83 6 (RP) 5 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)         6 (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1000
135 rici 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
136 trubica 6- (TR) 6- (TR) 4+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS)           6- (TR),  6- (TR),  4+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  950
137 Frodo 7 (RP) 7- (Flash)                 7 (RP),  7- (Flash),  950
138 marmot 9+ (RP)                   9+ (RP),  950
139 MacoMT 6- (OS) 6- (TR) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6- (OS),  6- (TR),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  900
140 tomb 9 (PP)                   9 (PP),  900
141 Nikol 5+ (TR) 4+ (RP) 4+ (RP) 4+ (RP) 4 (TR) 4 (TR)         5+ (TR),  4+ (RP),  4+ (RP),  4+ (RP),  4 (TR),  4 (TR),  875
142 rasto 9- (PP)                   9- (PP),  850
143 Lekvar 6+ (TR) 6 (TR) 5 (RP)               6+ (TR),  6 (TR),  5 (RP),  850
144 Bietka 6- (PP) 5+ (RP) 5 (RP) 4+ (OS)             6- (PP),  5+ (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  825
145 JuriM 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (RP)             5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (RP),  825
146 Kozmo 7 (RP) 6 (PP)                 7 (RP),  6 (PP),  800
147 Ondráš 5+ (RP) 4+ (Flash) 4+ (RP) 4+ (RP) 4 (Flash)           5+ (RP),  4+ (Flash),  4+ (RP),  4+ (RP),  4 (Flash),  775
148 mojo 6+ (RP) 6+ (PP)                 6+ (RP),  6+ (PP),  700
149 ellessar 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  700
150 Dodo´ 8 (RP)                   8 (RP),  700
151 major 8 (Flash)                   8 (Flash),  700
152 zacate 6- (OS) 6- (RP) 5 (OS)               6- (OS),  6- (RP),  5 (OS),  700
153 Palma 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)               6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  700
154 djskrat 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP)               6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  700
155 sykoraa 8- (RP)                   8- (RP),  650
156 Bak 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR)             5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  625
157 nof 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 3+ (RP)           4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  3+ (RP),  585
158 AndreaSVK 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (TR) 4 (TR)             4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (TR),  4 (TR),  550
159 patrikg 7/7+ (Flash)                   7/7+ (Flash),  525
160 Enigma 6- (TR) 6- (TR)                 6- (TR),  6- (TR),  500
161 Bic0 6- (TR) 6- (TR)                 6- (TR),  6- (TR),  500
162 JPi 5 (RK) 5- (TR) 4 (RP)               5 (RK),  5- (TR),  4 (RP),  475
163 Gaston 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3+ (OS)           4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3+ (OS),  470
164 slunicko 5 (RP) 4+ (OS) 4 (OS)               5 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  450
165 Raptor 7- (RP)                   7- (RP),  450
166 piroh 7- (PP)                   7- (PP),  450
167 thebigme 6 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)               6 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  435
168 Martino14 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (TR)             5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (TR),  435
169 Zabiak 6 (RP) 4 (RP)                 6 (RP),  4 (RP),  400
170 4+ (Flash) 4 (TR) 4 (Flash)               4+ (Flash),  4 (TR),  4 (Flash),  350
171 petra 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
172 Lamma 5 (OS) 4 (OS)                 5 (OS),  4 (OS),  300
173 kubco251 4+ (TR) 4+ (TR)                 4+ (TR),  4+ (TR),  300
174 skalka 6 (TR)                   6 (TR),  300
175 Erulda 6- (RP)                   6- (RP),  250
176 Brutto 4+ (RP) 4 (RP)                 4+ (RP),  4 (RP),  250
177 adino 6- (PP)                   6- (PP),  250
178 Bačinka 6- (OS)                   6- (OS),  250
179 viva 6- (OS)                   6- (OS),  250
180 jesus 5 (TR)                   5 (TR),  200
181 dush_man 4 (OS) 4 (OS)                 4 (OS),  4 (OS),  200
182 Krahulec 5 (TR)                   5 (TR),  200
183 NinaK 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
184 !pedro 1 (Flash) 1 (PP) 1 (PP)               1 (Flash),  1 (PP),  1 (PP),  15