Pajštún

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Edgar 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8700
2 simkor 9+/10- (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8/8+ (PP) 9+/10- (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8/8+ (PP),  8225
3 ostiepok 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7800
4 adi 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7650
5 lajchy 9- (RK) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (RK),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7600
6 Smatko 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (RP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (RP),  7500
7 Brano 9+/10- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 9+/10- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7450
8 Slumber 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (OS),  7425
9 Tomish 9+ (PP) 9-/9 (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9+ (PP),  9-/9 (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7400
10 lubos 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7300
11 jelencek 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7250
12 rasko 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (Flash) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (Flash),  7200
13 palopalica 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7025
14 -erik- 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7025
15 pucoo 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6950
16 aladin 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  6900
17 krap 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6875
18 Matik 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (Flash) 8+/9- (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (Flash),  6850
19 playde 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (OS),  6850
20 turbo 8+ (RP) 8+ (Flash) 8 (RP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP),  8+ (Flash),  8 (RP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  6800
21 fonzy 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (AF) 8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (AF),  6625
22 Brogy 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  6625
23 Lukash 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6600
24 exman 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)   9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  6425
25 Zuzka 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7/7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (PP) 8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7/7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (PP),  6275
26 Miki42 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (Flash) 7/7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 8+ (RP),  8+ (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (Flash),  7/7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  6150
27 Dada 8+/9- (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (RP) 7/7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 8+/9- (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (RP),  7/7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  5925
28 sivak 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (Flash) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (Flash),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  5750
29 mada 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  5725
30 peter.L 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  5725
31 liuu 8+/9- (RP) 8- (TR) 7+ (TR) 7+ (OS) 7/7+ (TR) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8- (TR),  7+ (TR),  7+ (OS),  7/7+ (TR),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5625
32 mattheu 8 (RP) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5600
33 JohnyB 8 (AF) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (AF),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (RP),  5575
34 jeepo 8+ (RP) 8 (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP) 8+ (RP),  8 (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  5550
35 svanty 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6- (OS) 8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6- (OS),  5500
36 kondor 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (Flash)     8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (Flash),  5450
37 Ado 9- (PP) 8/8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7 (OS)     9- (PP),  8/8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7 (OS),  5425
38 Misiak 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (RP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (RP),  5350
39 Matilda 8- (TR) 8- (TR) 7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 8- (TR),  8- (TR),  7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  5325
40 Cyril 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7- (OS)     8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  4975
41 chorche 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (PP),  4950
42 DuroM 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)       8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  4875
43 Pet:o) 7/7+ (PP) 7 (AF) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7/7+ (PP),  7 (AF),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  4825
44 Sofi 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7/7+ (PP) 7- (RP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7/7+ (PP),  7- (RP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6 (OS),  4675
45 robo 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP)       8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  4650
46 sorko 8- (TR) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 8- (TR),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  4625
47 tiri 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7/7+ (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 6- (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7/7+ (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  6- (PP),  4575
48 blxa 8- (OS) 7/7+ (RK) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (TR) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 8- (OS),  7/7+ (RK),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (TR),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  4525
49 tomko 7+ (TR) 7 (RP) 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (RP) 7+ (TR),  7 (RP),  7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (RP),  4525
50 p51 8 (TR) 7/7+ (TR) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 8 (TR),  7/7+ (TR),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  4475
51 Lampus 7+ (PP) 7+ (Flash) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS)   7+ (PP),  7+ (Flash),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  4475
52 duroS 7 (PP) 7 (AF) 7 (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (RP) 7 (PP),  7 (AF),  7 (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (RP),  4300
53 Púpavienka SedmokrásTna 8- (Flash) 7+ (Flash) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 8- (Flash),  7+ (Flash),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  4250
54 pepan 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (PP) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6+ (TR) 6+ (Flash) 7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (PP),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6+ (TR),  6+ (Flash),  4250
55 TheSecond 8- (RP) 8- (RP) 7/7+ (RP) 7 (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 8- (RP),  8- (RP),  7/7+ (RP),  7 (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4225
56 katka.s 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7- (RP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6- (RP) 6- (Flash) 8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7- (RP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6- (RP),  6- (Flash),  4200
57 adamk 8- (OS) 7+ (AF) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 8- (OS),  7+ (AF),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4075
58 MartinK 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (RP)         8+ (PP),  8+ (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (RP),  4050
59 Sima 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (RP)       8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (RP),  3950
60 syky 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6- (OS)     8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6- (OS),  3800
61 JankoS 7/7+ (RK) 7/7+ (OS) 7- (TR) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 7/7+ (RK),  7/7+ (OS),  7- (TR),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  3750
62 NaDu 8- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (RP) 8- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (RP),  3550
63 mikkel 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP)           8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  3500
64 maciash 7 (OS) 7 (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (OS),  7 (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3500
65 Zuraz 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash)           8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  3450
66 ctsw 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (PP) 6 (RK) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (PP),  6 (RK),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3450
67 scub 7/7+ (TR) 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 7/7+ (TR),  7- (RP),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  3375
68 feejay 7 (Flash) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 7 (Flash),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  3350
69 TPi 7/7+ (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 7/7+ (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  3225
70 GreyWolf 7 (TR) 7- (RP) 6 (RP) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 7 (TR),  7- (RP),  6 (RP),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  3200
71 Tidli 7 (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  3200
72 brano123 7 (PP) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (TR) 6- (RP) 6- (RK) 6- (RP) 7 (PP),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (TR),  6- (RP),  6- (RK),  6- (RP),  3150
73 kekel 8 (Flash) 8 (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         8 (Flash),  8 (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  3125
74 markom2 7 (RP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (RP) 7 (RP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (RP),  3075
75 Psheno23 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 7- (OS),  6+ (PP),  6+ (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  3025
76 martin1976 7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  3000
77 Leto 7 (TR) 7- (TR) 6 (RP) 6 (AF) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (AF) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (Flash) 7 (TR),  7- (TR),  6 (RP),  6 (AF),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (AF),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (Flash),  2925
78 petom 8+/9- (RP) 8+ (Solo) 8 (PP) 8- (PP)             8+/9- (RP),  8+ (Solo),  8 (PP),  8- (PP),  2900
79 Mihal 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (TR) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (OS) 5+ (RP) 7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (TR),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (OS),  5+ (RP),  2900
80 Rapunzel 7 (TR) 6 (PP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (PP) 7 (TR),  6 (PP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (PP),  2850
81 Fidas 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS)   7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  2850
82 Pe?o 8- (Solo) 7/7+ (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 5 (Flash)       8- (Solo),  7/7+ (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  5 (Flash),  2825
83 Kamzo 7+ (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+/7- (OS)         7+ (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+/7- (OS),  2825
84 Dzano 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 7 (OS) 5+ (OS)           8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  7 (OS),  5+ (OS),  2775
85 Lucia 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP)             8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  2700
86 Emik 6 (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 6 (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  2675
87 M A C 7/7+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP)       7/7+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  2625
88 katana 7- (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 7- (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2575
89 T4S1 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2575
90 matejs 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2550
91 drpdrpdrp 7- (OS) 6 (AF) 6- (RP) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (OS),  6 (AF),  6- (RP),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2550
92 Mackovie 6+ (AF) 6 (AF) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (PP) 6- (AF) 5+ (PP) 5 (PP) 5- (PP) 6+ (AF),  6 (AF),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (PP),  6- (AF),  5+ (PP),  5 (PP),  5- (PP),  2550
93 riboflan 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (RP) 5 (PP) 5- (RP) 6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (RP),  5 (PP),  5- (RP),  2550
94 tomaso 9+/10- (PP) 8+ (PP) 7A+ (Solo)               9+/10- (PP),  8+ (PP),  7A+ (Solo),  2500
95 MiroV 6+ (TR) 6 (RP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (RP) 6- (TR) 6- (OS) 6- (PP) 5 (OS) 4 (PP) 6+ (TR),  6 (RP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (RP),  6- (TR),  6- (OS),  6- (PP),  5 (OS),  4 (PP),  2500
96 Petrus 9+/10- (PP) 8+ (RP) 8/8+ (PP)               9+/10- (PP),  8+ (RP),  8/8+ (PP),  2475
97 vava 8 (PP) 8- (PP) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (OS)         8 (PP),  8- (PP),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (OS),  2450
98 mma 7+ (Flash) 7/7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (OS) 4 (Flash)         7+ (Flash),  7/7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (OS),  4 (Flash),  2450
99 sloso 8- (PP) 7+ (OS) 7- (PP) 6- (PP) 6- (Flash) 6- (Flash)         8- (PP),  7+ (OS),  7- (PP),  6- (PP),  6- (Flash),  6- (Flash),  2425
100 Pao Tao 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  2375
101 Zmona 8- (RP) 7 (RP) 7 (RP) 6+ (PP) 6+ (RP)           8- (RP),  7 (RP),  7 (RP),  6+ (PP),  6+ (RP),  2350
102 JozkoP 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2350
103 vera 7 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2300
104 Zuzik 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  2300
105 myschored 6+ (OS) 6 (AF) 6- (AF) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (AF) 5+ (RP) 5 (Flash) 4 (Flash) 4 (OS) 6+ (OS),  6 (AF),  6- (AF),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (AF),  5+ (RP),  5 (Flash),  4 (Flash),  4 (OS),  2275
106 lieko 8 (OS) 8- (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)             8 (OS),  8- (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  2225
107 olda 6 (TR) 6- (AF) 6- (OS) 6- (AF) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (AF) 6 (TR),  6- (AF),  6- (OS),  6- (AF),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (AF),  2175
108 A:K:L man 8+ (RP) 8+ (RP) 8- (Solo)               8+ (RP),  8+ (RP),  8- (Solo),  2150
109 koshpold 7/7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (Flash) 6+ (RP) 6- (OS)           7/7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  2150
110 Joe 7 (OS) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (PP)         7 (OS),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (PP),  2150
111 Vlad 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 4 (RP) 6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  4 (RP),  2150
112 Andrej 6 (AF) 6- (Flash) 6- (TR) 6- (AF) 6- (AF) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4 (OS) 6 (AF),  6- (Flash),  6- (TR),  6- (AF),  6- (AF),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4 (OS),  2075
113 voto1003 8- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)           8- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  2050
114 stiglar 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2000
115 Goro 8/8+ (PP) 8-/8 (PP) 7+ (OS)               8/8+ (PP),  8-/8 (PP),  7+ (OS),  1975
116 Ivan 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1975
117 PatrikP 8+/9- (PP) 8 (PP) 7- (RP)               8+/9- (PP),  8 (PP),  7- (RP),  1950
118 Rubik 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (Flash) 4+ (RP) 4+ (Flash) 4 (Flash) 4 (RP) 6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5 (TR),  4+ (Flash),  4+ (RP),  4+ (Flash),  4 (Flash),  4 (RP),  1925
119 Arasheet 7 (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5 (TR) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (Flash) 3+ (OS) 7 (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5 (TR),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (Flash),  3+ (OS),  1910
120 Miloš 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)         7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1900
121 Luki 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (RP) 6- (OS)         6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (RP),  6- (OS),  1900
122 drAkE 6+ (PP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (PP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1800
123 Simpanz 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (TR) 6- (RP) 6- (TR) 5 (TR)       6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (TR),  6- (RP),  6- (TR),  5 (TR),  1800
124 rbo 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (RP) 6- (TR) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS)   6+ (TR),  6+ (TR),  6- (RP),  6- (TR),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  1785
125 tatras 7/7+ (RP) 6+/7- (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS)           7/7+ (RP),  6+/7- (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  1725
126 Patilla 8+ (PP) 7 (RP) 7- (OS)               8+ (PP),  7 (RP),  7- (OS),  1700
127 kubkooo 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (RP) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (TR) 4 (TR) 3 (OS) 6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (RP),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (TR),  4 (TR),  3 (OS),  1700
128 as89 7- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 4 (OS) 4 (OS)       7- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
129 walros 6- (TR) 5 (OS) 5 (RP) 5 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 6- (TR),  5 (OS),  5 (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
130 Juraj 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (OS)         6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (OS),  1625
131 AndrejP 8- (RP) 7 (RP) 7- (RP)               8- (RP),  7 (RP),  7- (RP),  1600
132 Ja-Kub 8- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)           8- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1600
133 mroz 7/7+ (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 5+ (RP)             7/7+ (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  5+ (RP),  1600
134 TeT 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)   6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
135 matho7 8- (TR) 7 (PP) 6 (OS) 4 (OS)             8- (TR),  7 (PP),  6 (OS),  4 (OS),  1550
136 LifeIsPorno 6- (PP) 6- (TR) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (OS)     6- (PP),  6- (TR),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (OS),  1550
137 adnil 7 (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 5- (PP) 4 (PP)           7 (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  5- (PP),  4 (PP),  1425
138 Nuvalak 5+ (Flash) 5 (RP) 5 (Flash) 4+ (RP) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4 (Flash) 3+ (Flash)   5+ (Flash),  5 (RP),  5 (Flash),  4+ (RP),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4 (Flash),  3+ (Flash),  1360
139 Xel'Naga 8 (PP) 8- (Flash)                 8 (PP),  8- (Flash),  1350
140 cervo 7 (RP) 6+ (RP) 6- (PP) 6- (RP)             7 (RP),  6+ (RP),  6- (PP),  6- (RP),  1350
141 RastoS 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)           6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1350
142 Marcel_DCA 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (Flash)         6 (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (Flash),  1350
143 mtk 6 (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (OS)     6 (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (OS),  1300
144 Dzejkob 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)           6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1300
145 babs 6- (RP) 6- (PP) 5+ (OS) 5 (RP) 5- (PP) 4 (OS) 4- (Solo)       6- (RP),  6- (PP),  5+ (OS),  5 (RP),  5- (PP),  4 (OS),  4- (Solo),  1250
146 jackie 6 (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 4 (OS)           6 (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  4 (OS),  1200
147 Domcha 6- (TR) 6- (Flash) 5 (Flash) 4+ (Flash) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)       6- (TR),  6- (Flash),  5 (Flash),  4+ (Flash),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  1200
148 kuboo 8 (RP) 7- (OS)                 8 (RP),  7- (OS),  1150
149 jazon 8- (RP) 7 (OS)                 8- (RP),  7 (OS),  1150
150 Mihal_TO 6+ (AF) 6 (AF) 6 (OS) 5 (RP)             6+ (AF),  6 (AF),  6 (OS),  5 (RP),  1150
151 marslee 7 (TR) 6+ (OS) 6- (OS)               7 (TR),  6+ (OS),  6- (OS),  1100
152 Matt 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS)             6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  1075
153 Sigo 6- (TR) 5 (RK) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (Flash) 4 (RP) 3+ (OS)       6- (TR),  5 (RK),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (Flash),  4 (RP),  3+ (OS),  1010
154 9+/10- (PP)                   9+/10- (PP),  1000
155 vlado83 6 (RP) 5 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)         6 (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1000
156 rici 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
157 marmot 9+ (RP)                   9+ (RP),  950
158 Frodo 7 (RP) 7- (Flash)                 7 (RP),  7- (Flash),  950
159 trubica 6- (TR) 6- (TR) 4+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS)           6- (TR),  6- (TR),  4+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  950
160 vysnicka 6 (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)             6 (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  925
161 tomb 9 (PP)                   9 (PP),  900
162 Rastielka 7- (PP) 6- (PP) 5 (PP)               7- (PP),  6- (PP),  5 (PP),  900
163 MacoMT 6- (OS) 6- (TR) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6- (OS),  6- (TR),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  900
164 Nikol 5+ (TR) 4+ (RP) 4+ (RP) 4+ (RP) 4 (TR) 4 (TR)         5+ (TR),  4+ (RP),  4+ (RP),  4+ (RP),  4 (TR),  4 (TR),  875
165 rasto 9- (PP)                   9- (PP),  850
166 Lekvar 6+ (TR) 6 (TR) 5 (RP)               6+ (TR),  6 (TR),  5 (RP),  850
167 Bietka 6- (PP) 5+ (RP) 5 (RP) 4+ (OS)             6- (PP),  5+ (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  825
168 JuriM 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (RP)             5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (RP),  825
169 Kozmo 7 (RP) 6 (PP)                 7 (RP),  6 (PP),  800
170 Ondráš 5+ (RP) 4+ (Flash) 4+ (RP) 4+ (RP) 4 (Flash)           5+ (RP),  4+ (Flash),  4+ (RP),  4+ (RP),  4 (Flash),  775
171 Dodo´ 8 (RP)                   8 (RP),  700
172 major 8 (Flash)                   8 (Flash),  700
173 mojo 6+ (RP) 6+ (PP)                 6+ (RP),  6+ (PP),  700
174 ellessar 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  700
175 zacate 6- (OS) 6- (RP) 5 (OS)               6- (OS),  6- (RP),  5 (OS),  700
176 djskrat 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP)               6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  700
177 sykoraa 8- (RP)                   8- (RP),  650
178 Bak 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR)             5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  625
179 Sokninth 6+ (AF) 6- (OS)                 6+ (AF),  6- (OS),  600
180 nof 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 3+ (RP)           4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  3+ (RP),  585
181 AndreaSVK 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (TR) 4 (TR)             4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (TR),  4 (TR),  550
182 patrikg 7/7+ (Flash)                   7/7+ (Flash),  525
183 Enigma 6- (TR) 6- (TR)                 6- (TR),  6- (TR),  500
184 Bic0 6- (TR) 6- (TR)                 6- (TR),  6- (TR),  500
185 JPi 5 (RK) 5- (TR) 4 (RP)               5 (RK),  5- (TR),  4 (RP),  475
186 Gaston 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3+ (OS)           4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3+ (OS),  470
187 piroh 7- (PP)                   7- (PP),  450
188 Raptor 7- (RP)                   7- (RP),  450
189 Alxkuchar 7- (OS)                   7- (OS),  450
190 slunicko 5 (RP) 4+ (OS) 4 (OS)               5 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  450
191 thebigme 6 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)               6 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  435
192 Martino14 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (TR)             5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (TR),  435
193 Zabiak 6 (RP) 4 (RP)                 6 (RP),  4 (RP),  400
194 petra 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
195 Huges 6+ (PP)                   6+ (PP),  350
196 4+ (Flash) 4 (TR) 4 (Flash)               4+ (Flash),  4 (TR),  4 (Flash),  350
197 skalka 6 (TR)                   6 (TR),  300
198 Lamma 5 (OS) 4 (OS)                 5 (OS),  4 (OS),  300
199 kubco251 4+ (TR) 4+ (TR)                 4+ (TR),  4+ (TR),  300
200 viva 6- (OS)                   6- (OS),  250
201 adino 6- (PP)                   6- (PP),  250
202 Bačinka 6- (OS)                   6- (OS),  250
203 Erulda 6- (RP)                   6- (RP),  250
204 TT 6- (OS)                   6- (OS),  250
205 Brutto 4+ (RP) 4 (RP)                 4+ (RP),  4 (RP),  250
206 Krahulec 5 (TR)                   5 (TR),  200
207 jesus 5 (TR)                   5 (TR),  200
208 dush_man 4 (OS) 4 (OS)                 4 (OS),  4 (OS),  200
209 Fredo12 4 (TR) 3+ (TR) 3 (TR)               4 (TR),  3+ (TR),  3 (TR),  160
210 NinaK 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
211 !pedro 1 (Flash) 1 (PP) 1 (PP)               1 (Flash),  1 (PP),  1 (PP),  15