Pajštún

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Edgar 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8700
2 simkor 9+/10- (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8/8+ (PP) 9+/10- (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8/8+ (PP),  8225
3 ostiepok 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  7800
4 adi 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7650
5 Brano 9+/10- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 9+/10- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7450
6 Tomish 9+ (PP) 9-/9 (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 9+ (PP),  9-/9 (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7400
7 lubos 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7300
8 jelencek 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7250
9 Slumber 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7175
10 palopalica 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7025
11 -erik- 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7025
12 aladin 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8+/9- (RP),  8+ (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  6900
13 krap 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  6875
14 Matik 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (Flash) 8+/9- (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (Flash),  6850
15 playde 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (OS),  6850
16 turbo 8+ (RP) 8+ (Flash) 8 (RP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8+ (RP),  8+ (Flash),  8 (RP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  6800
17 lajchy 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (PP),  6700
18 fonzy 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (AF) 8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (AF),  6625
19 Lukash 8+ (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6600
20 rasko 8 (RP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 8 (RP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  6475
21 exman 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (RP) 8 (Flash) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS)   9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (RP),  8 (Flash),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  6425
22 Zuzka 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7/7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (PP) 8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7/7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (PP),  6275
23 pucoo 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6100
24 sivak 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (Flash) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (Flash),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  5750
25 liuu 8+/9- (RP) 8- (TR) 7+ (TR) 7+ (OS) 7/7+ (TR) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8- (TR),  7+ (TR),  7+ (OS),  7/7+ (TR),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5625
26 mattheu 8 (RP) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5600
27 JohnyB 8 (AF) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (AF),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (RP),  5575
28 jeepo 8+ (RP) 8 (PP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP) 8+ (RP),  8 (PP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  5550
29 svanty 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6- (OS) 8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6- (OS),  5500
30 peter.L 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  5475
31 Ado 9- (PP) 8/8+ (OS) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (PP) 7 (OS)     9- (PP),  8/8+ (OS),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (PP),  7 (OS),  5425
32 Misiak 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6+/7- (Flash) 6+ (RP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6+/7- (Flash),  6+ (RP),  5350
33 mada 8 (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8 (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (RP),  5350
34 Cyril 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7- (OS)     8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  4975
35 chorche 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (PP),  4950
36 Dada 8 (RP) 7/7+ (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 6+ (OS) 8 (RP),  7/7+ (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  6+ (OS),  4875
37 DuroM 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)       8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  4875
38 Pet:o) 7/7+ (PP) 7 (AF) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 7/7+ (PP),  7 (AF),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  4725
39 robo 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP)       8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  4650
40 kondor 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (Flash)       8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (Flash),  4650
41 sorko 8- (TR) 7/7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 8- (TR),  7/7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  4625
42 tiri 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7/7+ (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 6- (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7/7+ (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  6- (PP),  4575
43 blxa 8- (OS) 7/7+ (RK) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (TR) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 8- (OS),  7/7+ (RK),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (TR),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  4525
44 p51 8 (TR) 7/7+ (TR) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 8 (TR),  7/7+ (TR),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  4475
45 Lampus 7+ (PP) 7+ (Flash) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS)   7+ (PP),  7+ (Flash),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  4475
46 Sofi 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7/7+ (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7/7+ (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  4375
47 duroS 7 (PP) 7 (AF) 7 (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (RP) 7 (PP),  7 (AF),  7 (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (RP),  4300
48 pepan 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7- (PP) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6+ (TR) 6+ (Flash) 7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7- (PP),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6+ (TR),  6+ (Flash),  4250
49 Púpavienka SedmokrásTna 8- (Flash) 7+ (Flash) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (Flash) 6- (Flash) 8- (Flash),  7+ (Flash),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (Flash),  6- (Flash),  4250
50 TheSecond 8- (RP) 8- (RP) 7/7+ (RP) 7 (OS) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 8- (RP),  8- (RP),  7/7+ (RP),  7 (OS),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  4225
51 katka.s 8 (RP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7- (RP) 6+ (Flash) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6- (RP) 6- (Flash) 8 (RP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7- (RP),  6+ (Flash),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6- (RP),  6- (Flash),  4200
52 MartinK 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (RP) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (RP)         8+ (PP),  8+ (PP),  8- (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (RP),  4050
53 tomko 7+ (TR) 7 (TR) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  3875
54 syky 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (PP) 6- (OS)     8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (PP),  6- (OS),  3800
55 JankoS 7/7+ (RK) 7/7+ (OS) 7- (TR) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 7/7+ (RK),  7/7+ (OS),  7- (TR),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  3750
56 Matilda 7+ (TR) 7- (TR) 6+/7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 7+ (TR),  7- (TR),  6+/7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  3675
57 mikkel 8+/9- (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (RP)           8+/9- (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (RP),  3500
58 ctsw 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (PP) 6 (RK) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (PP),  6 (RK),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3450
59 Zuraz 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash)           8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  3450
60 scub 7/7+ (TR) 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 7/7+ (TR),  7- (RP),  6+ (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  3375
61 feejay 7 (Flash) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 7 (Flash),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  3350
62 TPi 7/7+ (TR) 7- (TR) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 7/7+ (TR),  7- (TR),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  3225
63 GreyWolf 7 (TR) 7- (RP) 6 (RP) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (RP) 7 (TR),  7- (RP),  6 (RP),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (RP),  3200
64 Tidli 7 (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 7 (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  3200
65 maciash 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (RP) 7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (RP),  3150
66 brano123 7 (PP) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (TR) 6- (RP) 6- (RK) 6- (RP) 7 (PP),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (TR),  6- (RP),  6- (RK),  6- (RP),  3150
67 kekel 8 (Flash) 8 (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)         8 (Flash),  8 (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  3125
68 markom2 7 (RP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (RP) 7 (RP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (RP),  3075
69 martin1976 7- (RP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  3000
70 Leto 7 (TR) 7- (TR) 6 (RP) 6 (AF) 6- (Flash) 6- (Flash) 6- (AF) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (Flash) 7 (TR),  7- (TR),  6 (RP),  6 (AF),  6- (Flash),  6- (Flash),  6- (AF),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (Flash),  2925
71 petom 8+/9- (RP) 8+ (Solo) 8 (PP) 8- (PP)             8+/9- (RP),  8+ (Solo),  8 (PP),  8- (PP),  2900
72 Rapunzel 7 (TR) 6 (PP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (PP) 7 (TR),  6 (PP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (PP),  2850
73 Kamzo 7+ (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+/7- (OS)         7+ (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+/7- (OS),  2825
74 Pe?o 8- (Solo) 7/7+ (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash) 5 (Flash)       8- (Solo),  7/7+ (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  5 (Flash),  2825
75 Dzano 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 7 (OS) 5+ (OS)           8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  7 (OS),  5+ (OS),  2775
76 Lucia 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (RP)             8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (RP),  2700
77 Emik 6 (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 6 (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  2675
78 Mihal 6+ (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (TR) 6- (TR) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (PP) 6+ (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (TR),  6- (TR),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (PP),  2625
79 M A C 7/7+ (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP)       7/7+ (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  2625
80 katana 7- (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 7- (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2575
81 Psheno23 6+ (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2575
82 T4S1 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (PP) 6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (PP),  2575
83 matejs 7- (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2550
84 riboflan 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (RP) 5 (PP) 5- (RP) 6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (RP),  5 (PP),  5- (RP),  2550
85 MiroV 6+ (TR) 6 (RP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (RP) 6- (TR) 6- (OS) 6- (PP) 5 (OS) 4 (PP) 6+ (TR),  6 (RP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (RP),  6- (TR),  6- (OS),  6- (PP),  5 (OS),  4 (PP),  2500
86 mma 7+ (Flash) 7/7+ (RP) 7 (Flash) 7 (Flash) 6- (OS) 4 (Flash)         7+ (Flash),  7/7+ (RP),  7 (Flash),  7 (Flash),  6- (OS),  4 (Flash),  2450
87 vava 8 (PP) 8- (PP) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (OS)         8 (PP),  8- (PP),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (OS),  2450
88 sloso 8- (PP) 7+ (OS) 7- (PP) 6- (PP) 6- (Flash) 6- (Flash)         8- (PP),  7+ (OS),  7- (PP),  6- (PP),  6- (Flash),  6- (Flash),  2425
89 Pao Tao 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  2375
90 drpdrpdrp 7- (OS) 6 (AF) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 7- (OS),  6 (AF),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  2350
91 vera 7 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 7 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2300
92 Zuzik 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  2300
93 myschored 6+ (OS) 6 (AF) 6- (AF) 6- (Flash) 6- (RP) 6- (AF) 5+ (RP) 5 (Flash) 4 (Flash) 4 (OS) 6+ (OS),  6 (AF),  6- (AF),  6- (Flash),  6- (RP),  6- (AF),  5+ (RP),  5 (Flash),  4 (Flash),  4 (OS),  2275
94 lieko 8 (OS) 8- (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)             8 (OS),  8- (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  2225
95 adamk 7 (OS) 7- (PP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 4+ (OS) 3+ (OS)     7 (OS),  7- (PP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  3+ (OS),  2210
96 Vlad 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (PP) 4+ (RP) 4 (RP) 6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (PP),  4+ (RP),  4 (RP),  2150
97 koshpold 7/7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (Flash) 6+ (RP) 6- (OS)           7/7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  2150
98 Joe 7 (OS) 6+/7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (PP)         7 (OS),  6+/7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (PP),  2150
99 Smatko 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP)               8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  2100
100 Andrej 6 (AF) 6- (Flash) 6- (TR) 6- (AF) 6- (AF) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (RP) 4 (OS) 6 (AF),  6- (Flash),  6- (TR),  6- (AF),  6- (AF),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (RP),  4 (OS),  2075
101 stiglar 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2000
102 Ivan 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1975
103 PatrikP 8+/9- (PP) 8 (PP) 7- (RP)               8+/9- (PP),  8 (PP),  7- (RP),  1950
104 Rubik 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (Flash) 4+ (RP) 4+ (Flash) 4 (Flash) 4 (RP) 6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5 (TR),  4+ (Flash),  4+ (RP),  4+ (Flash),  4 (Flash),  4 (RP),  1925
105 Arasheet 7 (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5 (TR) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (Flash) 3+ (OS) 7 (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5 (TR),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (Flash),  3+ (OS),  1910
106 Miloš 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)         7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1900
107 Luki 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (RP) 6- (OS)         6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (RP),  6- (OS),  1900
108 drAkE 6+ (PP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6+ (PP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1800
109 rbo 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (RP) 6- (TR) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (OS)   6+ (TR),  6+ (TR),  6- (RP),  6- (TR),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  1785
110 tomaso 9+/10- (PP) 8+ (PP)                 9+/10- (PP),  8+ (PP),  1750
111 tatras 7/7+ (RP) 6+/7- (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS)           7/7+ (RP),  6+/7- (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  1725
112 Patilla 8+ (PP) 7 (RP) 7- (OS)               8+ (PP),  7 (RP),  7- (OS),  1700
113 kubkooo 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (RP) 4+ (RP) 4 (OS) 4 (TR) 4 (TR) 3 (OS) 6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (RP),  4+ (RP),  4 (OS),  4 (TR),  4 (TR),  3 (OS),  1700
114 as89 7- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (TR) 6- (OS) 4 (OS) 4 (OS)       7- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (TR),  6- (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1650
115 Juraj 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (OS)         6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (OS),  1625
116 Ja-Kub 8- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)           8- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1600
117 mroz 7/7+ (RP) 7 (RP) 6+ (OS) 5+ (RP)             7/7+ (RP),  7 (RP),  6+ (OS),  5+ (RP),  1600
118 AndrejP 8- (RP) 7 (RP) 7- (RP)               8- (RP),  7 (RP),  7- (RP),  1600
119 TeT 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5- (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3 (OS)   6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5- (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3 (OS),  1575
120 matho7 8- (TR) 7 (PP) 6 (OS) 4 (OS)             8- (TR),  7 (PP),  6 (OS),  4 (OS),  1550
121 LifeIsPorno 6- (PP) 6- (TR) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4 (OS)     6- (PP),  6- (TR),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4 (OS),  1550
122 Petrus 8+ (RP) 8/8+ (PP)                 8+ (RP),  8/8+ (PP),  1475
123 adnil 7 (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 5- (PP) 4 (PP)           7 (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  5- (PP),  4 (PP),  1425
124 Nuvalak 5+ (Flash) 5 (PP) 5 (Flash) 4+ (PP) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4 (Flash) 3+ (Flash)   5+ (Flash),  5 (PP),  5 (Flash),  4+ (PP),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4 (Flash),  3+ (Flash),  1360
125 Marcel_DCA 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 5 (OS) 5 (Flash) 4+ (Flash)         6 (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  5 (OS),  5 (Flash),  4+ (Flash),  1350
126 Xel'Naga 8 (PP) 8- (Flash)                 8 (PP),  8- (Flash),  1350
127 cervo 7 (RP) 6+ (RP) 6- (PP) 6- (RP)             7 (RP),  6+ (RP),  6- (PP),  6- (RP),  1350
128 mtk 6 (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (TR) 4 (OS)     6 (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (TR),  4 (OS),  1300
129 babs 6- (RP) 6- (PP) 5+ (OS) 5 (RP) 5- (PP) 4 (OS) 4- (Solo)       6- (RP),  6- (PP),  5+ (OS),  5 (RP),  5- (PP),  4 (OS),  4- (Solo),  1250
130 Domcha 6- (TR) 6- (Flash) 5 (Flash) 4+ (Flash) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)       6- (TR),  6- (Flash),  5 (Flash),  4+ (Flash),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  1200
131 jackie 6 (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 4 (OS)           6 (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  4 (OS),  1200
132 jazon 8- (RP) 7 (OS)                 8- (RP),  7 (OS),  1150
133 kuboo 8 (RP) 7- (OS)                 8 (RP),  7- (OS),  1150
134 marslee 7 (TR) 6+ (OS) 6- (OS)               7 (TR),  6+ (OS),  6- (OS),  1100
135 Sigo 6- (TR) 5 (RK) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (Flash) 4 (RP) 3+ (OS)       6- (TR),  5 (RK),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (Flash),  4 (RP),  3+ (OS),  1010
136 9+/10- (PP)                   9+/10- (PP),  1000
137 vlado83 6 (RP) 5 (RP) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)         6 (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1000
138 rici 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
139 trubica 6- (TR) 6- (TR) 4+ (TR) 4+ (OS) 4+ (OS)           6- (TR),  6- (TR),  4+ (TR),  4+ (OS),  4+ (OS),  950
140 Frodo 7 (RP) 7- (Flash)                 7 (RP),  7- (Flash),  950
141 marmot 9+ (RP)                   9+ (RP),  950
142 MacoMT 6- (OS) 6- (TR) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)           6- (OS),  6- (TR),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  900
143 tomb 9 (PP)                   9 (PP),  900
144 Rastielka 7- (PP) 6- (PP) 5 (PP)               7- (PP),  6- (PP),  5 (PP),  900
145 Nikol 5+ (TR) 4+ (RP) 4+ (RP) 4+ (RP) 4 (TR) 4 (TR)         5+ (TR),  4+ (RP),  4+ (RP),  4+ (RP),  4 (TR),  4 (TR),  875
146 rasto 9- (PP)                   9- (PP),  850
147 Lekvar 6+ (TR) 6 (TR) 5 (RP)               6+ (TR),  6 (TR),  5 (RP),  850
148 Bietka 6- (PP) 5+ (RP) 5 (RP) 4+ (OS)             6- (PP),  5+ (RP),  5 (RP),  4+ (OS),  825
149 JuriM 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (RP)             5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (RP),  825
150 Kozmo 7 (RP) 6 (PP)                 7 (RP),  6 (PP),  800
151 Ondráš 5+ (RP) 4+ (Flash) 4+ (RP) 4+ (RP) 4 (Flash)           5+ (RP),  4+ (Flash),  4+ (RP),  4+ (RP),  4 (Flash),  775
152 mojo 6+ (RP) 6+ (PP)                 6+ (RP),  6+ (PP),  700
153 ellessar 6 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)             6 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  700
154 Dodo´ 8 (RP)                   8 (RP),  700
155 major 8 (Flash)                   8 (Flash),  700
156 zacate 6- (OS) 6- (RP) 5 (OS)               6- (OS),  6- (RP),  5 (OS),  700
157 Palma 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)               6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  700
158 djskrat 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP)               6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  700
159 sykoraa 8- (RP)                   8- (RP),  650
160 Bak 5+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR)             5+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  625
161 nof 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (OS) 3+ (RP)           4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  3+ (RP),  585
162 AndreaSVK 4+ (OS) 4+ (OS) 4+ (TR) 4 (TR)             4+ (OS),  4+ (OS),  4+ (TR),  4 (TR),  550
163 patrikg 7/7+ (Flash)                   7/7+ (Flash),  525
164 Enigma 6- (TR) 6- (TR)                 6- (TR),  6- (TR),  500
165 Bic0 6- (TR) 6- (TR)                 6- (TR),  6- (TR),  500
166 JPi 5 (RK) 5- (TR) 4 (RP)               5 (RK),  5- (TR),  4 (RP),  475
167 Gaston 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 3+ (OS) 3+ (OS)           4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  3+ (OS),  3+ (OS),  470
168 slunicko 5 (RP) 4+ (OS) 4 (OS)               5 (RP),  4+ (OS),  4 (OS),  450
169 Raptor 7- (RP)                   7- (RP),  450
170 piroh 7- (PP)                   7- (PP),  450
171 thebigme 6 (RP) 4 (OS) 3+ (OS)               6 (RP),  4 (OS),  3+ (OS),  435
172 Martino14 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 3+ (TR)             5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  3+ (TR),  435
173 Zabiak 6 (RP) 4 (RP)                 6 (RP),  4 (RP),  400
174 4+ (Flash) 4 (TR) 4 (Flash)               4+ (Flash),  4 (TR),  4 (Flash),  350
175 petra 6+ (OS)                   6+ (OS),  350
176 Lamma 5 (OS) 4 (OS)                 5 (OS),  4 (OS),  300
177 kubco251 4+ (TR) 4+ (TR)                 4+ (TR),  4+ (TR),  300
178 skalka 6 (TR)                   6 (TR),  300
179 Erulda 6- (RP)                   6- (RP),  250
180 Brutto 4+ (RP) 4 (RP)                 4+ (RP),  4 (RP),  250
181 adino 6- (PP)                   6- (PP),  250
182 Bačinka 6- (OS)                   6- (OS),  250
183 viva 6- (OS)                   6- (OS),  250
184 jesus 5 (TR)                   5 (TR),  200
185 dush_man 4 (OS) 4 (OS)                 4 (OS),  4 (OS),  200
186 Krahulec 5 (TR)                   5 (TR),  200
187 NinaK 4+ (PP)                   4+ (PP),  150
188 !pedro 1 (Flash) 1 (PP) 1 (PP)               1 (Flash),  1 (PP),  1 (PP),  15