Medené Hámre

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 exman 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9825
2 Zuraz 10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9550
3 sivak 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8775
4 krap 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8400
5 Petrus 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8275
6 Slumber 9 (PP) 9 (RP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (OS) 9 (PP),  9 (RP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (OS),  8200
7 rasko 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8200
8 lajchy 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8100
9 playde 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8000
10 mikkel 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7900
11 PatrikP 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (Flash) 8 (PP) 8 (Flash) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (Flash),  8 (PP),  8 (Flash),  7725
12 Brano 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  7700
13 Smatko 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7700
14 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7600
15 MartinK 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (OS) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (OS),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  7575
16 Edgar 9+ (PP) 7B+ (Solo) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 6C+ (Solo) 9+ (PP),  7B+ (Solo),  9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  6C+ (Solo),  7550
17 -erik- 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (RP) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (RP),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7150
18 Patilla 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6C+ (Solo) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (RP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6C+ (Solo),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (RP),  7025
19 kondor 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 6+/7- (OS) 8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  6+/7- (OS),  6975
20 pucoo 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (OS) 7+/8- (OS) 9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (OS),  7+/8- (OS),  6950
21 kekel 9-/9 (PP) 8+/9- (RP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 9-/9 (PP),  8+/9- (RP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  6875
22 Pao Tao 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  6775
23 Frodo 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  6700
24 tiri 9 (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  6675
25 Belayer 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  6475
26 Tomas 8+/9- (RP) 8+/9- (OS) 8/8+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7- (OS) 8+/9- (RP),  8+/9- (OS),  8/8+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  6475
27 adi 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (OS) 8 (Flash) 8-/8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS) 8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (OS),  8 (Flash),  8-/8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6275
28 kuboo 9-/9 (Flash) 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (Flash) 8-/8 (OS) 7+/8- (Flash) 7+ (PP) 7+ (Flash)   9-/9 (Flash),  8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (Flash),  8-/8 (OS),  7+/8- (Flash),  7+ (PP),  7+ (Flash),  6250
29 Zmona 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  6250
30 Lampus 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 8- (OS) 7+/8- (Flash) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  8- (OS),  7+/8- (Flash),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  6225
31 Oli 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)     7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6100
32 LukasPP 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (Flash) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 8 (OS)     9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (Flash),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8 (OS),  6000
33 mada 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (RP) 8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (RP),  5975
34 liuu 8+/9- (TR) 8 (TR) 8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7-/7 (OS) 8+/9- (TR),  8 (TR),  8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7-/7 (OS),  5900
35 adamk 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 7+/8- (AF) 7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  7+/8- (AF),  7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5625
36 gosto 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7- (RP) 8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7- (RP),  5625
37 kubo 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (OS) 8+/9- (PP) 8 (OS) 4+ (TR)       8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (OS),  8+/9- (PP),  8 (OS),  4+ (TR),  5550
38 mojo 8-/8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8-/8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5425
39 artur 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7/7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7/7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  5300
40 jeepo 8- (OS) 7+ (OS) 6B (Solo) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7-/7 (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  6B (Solo),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7-/7 (OS),  5200
41 PONdeLOK 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  5150
42 matejs 8- (OS) 7+/8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 8- (OS),  7+/8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  5025
43 Dollym 8 (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4900
44 aladin 9-/9 (PP) 9- (Flash) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8 (RP) 3 (PP) 3 (PP)     9-/9 (PP),  9- (Flash),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8 (RP),  3 (PP),  3 (PP),  4875
45 Adam3 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 7+/8- (OS)       8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7+/8- (OS),  4850
46 tomko 7+ (AF) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (TR) 7- (RP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (RP) 7+ (AF),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (TR),  7- (RP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (RP),  4675
47 fonzy 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4650
48 Psheno23 7+ (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7- (RP) 6A+ (Solo) 7- (OS) 7- (TR) 6+/7- (PP) 6+/7- (TR) 7+ (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  7- (RP),  6A+ (Solo),  7- (OS),  7- (TR),  6+/7- (PP),  6+/7- (TR),  4600
49 JohnyB 7+ (RP) 7/7+ (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 7+ (RP),  7/7+ (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  4375
50 RastoS 7+/8- (AF) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7/7+ (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+/8- (AF),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7/7+ (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4275
51 Zuzik 7+ (PP) 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (PP),  7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  4200
52 peterkala 7+ (OS) 7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+/7- (AF) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (OS),  7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+/7- (AF),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  4175
53 Poi 7+/8- (AF) 7/7+ (OS) 7/7+ (AF) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (PP) 6 (RP) 7+/8- (AF),  7/7+ (OS),  7/7+ (AF),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (PP),  6 (RP),  4100
54 tomaso 7B+ (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Solo) 6C (OS) 6B (OS) 6A+ (OS) 6A (OS)       7B+ (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Solo),  6C (OS),  6B (OS),  6A+ (OS),  6A (OS),  4050
55 pepan 7 (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (AF) 6 (Flash) 6 (Flash) 7 (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (AF),  6 (Flash),  6 (Flash),  3975
56 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7+ (AF) 7/7+ (OS) 7 (OS) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (RP) 5 (OS) 7+/8- (OS),  7+ (AF),  7/7+ (OS),  7 (OS),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (RP),  5 (OS),  3900
57 MS 8 (PP) 8- (Flash) 7+/8- (Flash) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 6+/7- (OS)       8 (PP),  8- (Flash),  7+/8- (Flash),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  6+/7- (OS),  3850
58 MiroV 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3800
59 Zuzka_Sivka 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3725
60 ViKotul 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3600
61 Dobrodružienka Krásnohôrska 7+ (AF) 7 (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 5 (OS)   7+ (AF),  7 (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  5 (OS),  3425
62 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3300
63 Joe 7+/8- (RP) 7/7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (RP) 5+ (RP)     7+/8- (RP),  7/7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (RP),  5+ (RP),  3275
64 Mihal 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 6- (Flash) 7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  6- (Flash),  3200
65 maciash 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash)         7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  3025
66 Sokninth 7-/7 (PP) 7- (TR) 7- (TR) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 7-/7 (PP),  7- (TR),  7- (TR),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  3025
67 Tatarska 7-/7 (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7-/7 (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3025
68 Kec 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (Flash) 7-/7 (OS) 6+/7- (OS) 6 (OS)         7+/8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (Flash),  7-/7 (OS),  6+/7- (OS),  6 (OS),  2875
69 svanty 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7 (OS),  2700
70 riboflan 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2675
71 KuboMizo 8 (PP) 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS)           8 (PP),  7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  2625
72 Rastielka 7-/7 (PP) 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (PP) 6- (Flash) 6- (PP) 5 (Flash) 4 (OS)   7-/7 (PP),  7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (PP),  6- (Flash),  6- (PP),  5 (Flash),  4 (OS),  2625
73 adino 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 4 (OS)   7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  4 (OS),  2600
74 Bic0 7- (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5- (PP) 7- (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5- (PP),  2600
75 Ja-Kub 9+/10- (PP) 8a (PP) 7-/7 (Flash)               9+/10- (PP),  8a (PP),  7-/7 (Flash),  2475
76 korman 8 (PP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS)             8 (PP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  2350
77 palopalica 8+/9- (PP) 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS)             8+/9- (PP),  7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  2325
78 Matilda 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (PP)           7+/8- (TR),  7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (PP),  2275
79 vyktor 7-/7 (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)       7-/7 (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2175
80 NaDu 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (PP) 6 (PP)           7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  2025
81 brano123 7-/7 (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (RP)       7-/7 (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (RP),  2000
82 ;-) 8+ (PP) 8 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             8+ (PP),  8 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1975
83 peter.L 7+/8- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP)             7+/8- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  1750
84 Matt 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP)             7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  1700
85 Brogy 8 (AF) 7-/7 (OS) 7- (OS)               8 (AF),  7-/7 (OS),  7- (OS),  1625
86 porsche_boy 9 (PP) 8 (OS)                 9 (PP),  8 (OS),  1600
87 vysnicka 7- (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)         7- (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1575
88 Ado 9- (PP) 8 (OS)                 9- (PP),  8 (OS),  1550
89 kukulienka 7- (PP) 6 (PP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7- (PP),  6 (PP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1550
90 rE3wZ 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (TR)       6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (TR),  1525
91 Sutrik 6C (Solo) 6B (Solo) 6A (OS)               6C (Solo),  6B (Solo),  6A (OS),  1500
92 fred 7 (TR) 7-/7 (AF) 6 (PP) 5- (TR)             7 (TR),  7-/7 (AF),  6 (PP),  5- (TR),  1450
93 Alxkuchar 8 (Flash) 8- (Flash)                 8 (Flash),  8- (Flash),  1350
94 helljohn 7- (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)           7- (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1325
95 mrun 7-/7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)               7-/7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  1275
96 Peder M 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 5- (OS)               7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  5- (OS),  1250
97 Dzejkob 7 (OS) 6+ (RP) 5- (OS) 5- (OS)             7 (OS),  6+ (RP),  5- (OS),  5- (OS),  1200
98 Matik 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 5+ (OS)             6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  1175
99 JozkoP 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1175
100 Lubica 8 (PP) 7- (OS)                 8 (PP),  7- (OS),  1150
101 Danulienka 6A (Solo) 6A (Solo) 4 (Flash) 4 (Solo) 4 (Flash) 3 (Solo)         6A (Solo),  6A (Solo),  4 (Flash),  4 (Solo),  4 (Flash),  3 (Solo),  1125
102 martin1976 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1125
103 Kamzo 7+ (RP) 7/7+ (RP)                 7+ (RP),  7/7+ (RP),  1100
104 PooH 6+/7- (RP) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS)             6+/7- (RP),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1100
105 AndrejP 7+/8- (OS) 7- (OS)                 7+/8- (OS),  7- (OS),  1050
106 nof 6 (TR) 6- (PP) 6- (TR) 5 (OS)             6 (TR),  6- (PP),  6- (TR),  5 (OS),  1000
107 Bietka 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS)               7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  975
108 Adolezcent 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
109 Tafo 7-/7 (Flash) 7- (OS)                 7-/7 (Flash),  7- (OS),  925
110 Mochi 7- (OS) 7- (PP)                 7- (OS),  7- (PP),  900
111 Leto 6 (Flash) 5+ (AF) 5 (OS) 5- (OS)             6 (Flash),  5+ (AF),  5 (OS),  5- (OS),  900
112 Veve 6A+ (Solo) 6A (Flash)                 6A+ (Solo),  6A (Flash),  850
113 Miki42 8 (AF)                   8 (AF),  700
114 chorche 8-/8 (PP)                   8-/8 (PP),  675
115 JuriM 6 (RP) 5 (RP) 5- (RP)               6 (RP),  5 (RP),  5- (RP),  675
116 syky 7- (OS) 5 (OS)                 7- (OS),  5 (OS),  650
117 Heňo 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
118 smok 6+ (Flash) 6 (OS)                 6+ (Flash),  6 (OS),  650
119 Jakabo 6+/7- (OS) 5+ (OS)                 6+/7- (OS),  5+ (OS),  625
120 sykoraa 7+/8- (PP)                   7+/8- (PP),  600
121 Tomish 7+ (OS)                   7+ (OS),  575
122 MsMarulik 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)               5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  575
123 civorapsag 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR)               5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  575
124 Dada 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
125 Majus 7-/7 (TR)                   7-/7 (TR),  475
126 lubci 7-/7 (OS)                   7-/7 (OS),  475
127 Amastan 7-/7 (OS)                   7-/7 (OS),  475
128 Fero Stiefel 7- (Flash)                   7- (Flash),  450
129 walros 5+ (OS) 5 (Flash)                 5+ (OS),  5 (Flash),  425
130 Tondas 6+/7- (OS)                   6+/7- (OS),  400
131 Raptor 5 (OS) 5 (OS)                 5 (OS),  5 (OS),  400
132 Danken 5 (RP) 5 (Flash)                 5 (RP),  5 (Flash),  400
133 olda 5 (OS) 5 (OS)                 5 (OS),  5 (OS),  400
134 Lia 5 (RP) 5- (RP)                 5 (RP),  5- (RP),  375
135 Noskowski 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
136 Balerion 4 (OS) 4 (Solo) 4 (Solo) 3 (Solo)             4 (OS),  4 (Solo),  4 (Solo),  3 (Solo),  325
137 Vlad 6- (RP)                   6- (RP),  250
138 p51 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
139 veron 5- (PP)                   5- (PP),  175