Súľov

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 :o) 8c+ (PP) 11- (PP) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  11625
2 kubo 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11575
3 kmeto 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11400
4 Buco 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11375
5 kurko 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (OS) 8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (OS),  10975
6 George 10+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10925
7 Radoslaf 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  10750
8 patrikg 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10675
9 kodys 8c (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10650
10 rici 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10575
11 kmocho 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10450
12 yoghurt 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  10425
13 Ado 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10250
14 Smuel 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10225
15 Onndro 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10200
16 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10100
17 Edgar 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10050
18 svrco 10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9775
19 masko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
20 risko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
21 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9575
22 stygian 8b (PP) 8a+/8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9/9+ (RP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9/9+ (RP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  9450
23 misko 8b+/8c (PP) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+/8a (RP) 9- (RP) 7b+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8b+/8c (PP),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+/8a (RP),  9- (RP),  7b+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  9425
24 mator 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9225
25 edo 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b (PP) 7c+ (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8775
26 PatrikP 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8700
27 marmot 8a (PP) 9 (RP) 9 (RP) 9 (RP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b (RP) 8+ (OS) 8a (PP),  9 (RP),  9 (RP),  9 (RP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b (RP),  8+ (OS),  8700
28 MartinK 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (OS) 7b (PP) 8+/9- (RP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (OS),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8650
29 DVOR100 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (OS) 9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (OS),  8475
30 ;-) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8425
31 sivak 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8400
32 samoT 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (Flash) 7c+ (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (OS) 8- (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (Flash),  7c+ (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (OS),  8- (PP),  8350
33 Kvaso 7c+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8350
34 kuboo 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  8350
35 T2janko 9+/10- (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (Flash) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (Flash),  8250
36 adamkaniak 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8250
37 major 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8225
38 logic 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8100
39 Jonatan 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8050
40 Belayer 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 7a+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  7a+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8000
41 poloncok97 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 7b (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  7b (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  7850
42 palopalica 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7800
43 Peder M 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  7750
44 adi 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a/7a+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a/7a+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  7625
45 Brano 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7575
46 -erik- 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (Flash) 7a (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (Flash),  7a (PP),  7550
47 kondor 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  7550
48 lieko 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  7400
49 Evik 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7375
50 Cyril 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 7 (OS)   9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7300
51 Miluch 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (PP),  7250
52 janino 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  7250
53 planci 7b+ (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (RP) 7a/7a+ (RP) 8 (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 7b+ (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (RP),  7a/7a+ (RP),  8 (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  7200
54 svanty 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7+ (PP),  7175
55 krhlo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  7150
56 JS 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7100
57 jelencek 9+/10- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9+/10- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6675
58 petra 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6625
59 tomaso 8b (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (Flash)       8b (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (Flash),  6550
60 Milosh 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (RP),  6375
61 exman 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6375
62 korman 8 (RP) 8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (RP) 8 (RP),  8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (RP),  6250
63 chorche 8+ (OS) 8+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 6a+ (OS) 7- (PP) 8+ (OS),  8+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  6a+ (OS),  7- (PP),  6000
64 Kec 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  5925
65 Patilla 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5850
66 orvaq 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  5850
67 tomato 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5725
68 Lampus 9- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  5650
69 adamk 8 (PP) 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  5650
70 Bart_Simpson 8 (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 8 (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  5650
71 climberko 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  5625
72 Skuku 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5575
73 Filip74 8 (PP) 6c+ (Flash) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 8 (PP),  6c+ (Flash),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  5575
74 struk 8+/9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  5550
75 Climber 8+/9- (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8+/9- (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5500
76 oliv 7b+ (PP) 6c+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7b+ (PP),  6c+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  5450
77 Kufic 8 (Flash) 8 (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8 (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  5450
78 KnedloVepro 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  5450
79 martyn 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (Flash) 7- (PP) 6c+ (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (Flash),  7- (PP),  5425
80 RoboK 9- (PP) 9- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS)   9- (PP),  9- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5250
81 Pao Tao 8 (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5250
82 amater 8- (TR) 7+ (TR) 7 (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Flash) 8- (TR),  7+ (TR),  7 (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Flash),  5125
83 Bombaj 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5100
84 marek.tn 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)     8+ (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5075
85 šošon 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5075
86 mroz 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5050
87 helljohn 8- (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5050
88 Robo_L 7c+ (OS) 9 (Flash) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+ (OS) 8 (Flash)         7c+ (OS),  9 (Flash),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+ (OS),  8 (Flash),  5025
89 viva 6c+ (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6c+ (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  5000
90 Ryzoto 8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  4950
91 DuNo 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7- (AF) 7- (TR) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7- (AF),  7- (TR),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  4925
92 suco 8- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  4900
93 PONdeLOK 8 (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (OS) 8 (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (OS),  4875
94 Alxkuchar 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7 (PP)       7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7 (PP),  4850
95 TBplanta 8 (TR) 8- (TR) 7+ (RK) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (TR),  8- (TR),  7+ (RK),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4825
96 matoo 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  4825
97 Lukash 8+ (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS)     8+ (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  4775
98 Matik 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  4725
99 JankoS 7+ (TR) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RK) 7 (OS) 7- (TR) 7- (RK) 7- (RK) 7- (OS) 6+ (Flash) 7+ (TR),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RK),  7 (OS),  7- (TR),  7- (RK),  7- (RK),  7- (OS),  6+ (Flash),  4725
100 shufel 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4700
101 Fili_P 7/7+ (TR) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (AF) 7- (RP) 7- (RP) 7- (TR) 7- (RK) 7- (OS) 7- (AF) 7/7+ (TR),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (AF),  7- (RP),  7- (RP),  7- (TR),  7- (RK),  7- (OS),  7- (AF),  4625
102 blxa 7+ (RP) 7+ (AF) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 7+ (RP),  7+ (AF),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4600
103 Majus 9- (PP) 7a (TR) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6a+ (TR) 6+ (RP) 5 (RP)   9- (PP),  7a (TR),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6a+ (TR),  6+ (RP),  5 (RP),  4550
104 kyslik 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4550
105 dewpZA 7+ (TR) 7+ (AF) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (AF),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (TR),  4500
106 DuroM 7b+ (RP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (OS)       7b+ (RP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  4475
107 cervik 7b+ (Flash) 8+ (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS)         7b+ (Flash),  8+ (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  4475
108 lubos 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (Flash)         9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  4450
109 aladin 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (RP)       9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  4400
110 Bemani 7+ (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (AF) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (RP) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (AF),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (RP),  6 (OS),  4325
111 playde 9- (PP) 7a/7a+ (OS) 8 (PP) 6c+ (Flash) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS)       9- (PP),  7a/7a+ (OS),  8 (PP),  6c+ (Flash),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  4275
112 ĎurozoŽiliny 8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS)   8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  4225
113 jeepo 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  4200
114 Frodo 8- (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)   8- (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4150
115 ostiepok 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP)           9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  4000
116 pulec 8 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (RK) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 8 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (RK),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  4000
117 Filipo 7b+ (PP) 7b+ (PP) 6c+ (Flash) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 7 (PP)         7b+ (PP),  7b+ (PP),  6c+ (Flash),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  7 (PP),  3950
118 katana 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (OS) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (PP) 6 (A0) 7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (OS),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (PP),  6 (A0),  3950
119 opicka 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS)       9- (PP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  3925
120 Fildo 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (Solo) 7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5 (Solo),  3825
121 Naro 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (PP),  3775
122 JohnyB 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
123 túška 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7b (OS)             10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  3725
124 kekel 9- (PP) 8 (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (OS)         9- (PP),  8 (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (OS),  3725
125 mma 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  3625
126 cernis 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3475
127 suflik1 7 (OS) 7 (PP) 5c+ (RP) 5c+ (RP) 6 (RP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 6- (Flash) 7 (OS),  7 (PP),  5c+ (RP),  5c+ (RP),  6 (RP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  6- (Flash),  3400
128 rasko 9- (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)         9- (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  3375
129 Peterarwin 7+ (AF) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 7+ (AF),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  3375
130 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  3350
131 Mac Gyver 7 (AF) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (PP) 5 (RK) 5- (AF) 7 (AF),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (PP),  5 (RK),  5- (AF),  3300
132 Bilmo 7 (Flash) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3300
133 unko 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)       8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  3250
134 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (OS) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (OS),  3250
135 nuto 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (AF) 6+ (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (TR) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (AF),  6+ (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (TR),  3250
136 tatras 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)     7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3200
137 vrana 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RK) 6- (RP) 6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RK),  6- (RP),  3200
138 Zuzka 9- (PP) 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 5- (Flash) 4 (OS) 4 (RP) 4- (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  5- (Flash),  4 (OS),  4 (RP),  4- (OS),  3175
139 Rapunzel 7 (TR) 7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6- (AF) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (OS) 5 (PP) 7 (TR),  7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6- (AF),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (OS),  5 (PP),  3075
140 mms 7 (TR) 7- (TR) 6+/7- (OS) 6+ (TR) 6+ (RP) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (TR) 7 (TR),  7- (TR),  6+/7- (OS),  6+ (TR),  6+ (RP),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (TR),  3075
141 vilko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP)               8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  3050
142 feejay 7- (RP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP) 4 (Solo) 7- (RP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  4 (Solo),  3000
143 eppro 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (PP)         7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (PP),  2975
144 Markus 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2975
145 Tomas 9- (PP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP)           9- (PP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  2950
146 magua 7 (RP) 7 (Flash) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     7 (RP),  7 (Flash),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2925
147 mada 7- (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  2925
148 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  2925
149 tirak 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6- (OS)       7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  2900
150 karabaster 9- (PP) 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (RP) 5 (RP)       9- (PP),  7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  2875
151 Hrubo 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash)             9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  2825
152 Stanley7 7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2825
153 Mardrex 7b+ (PP) 7b (PP) 8- (OS) 6b (OS)             7b+ (PP),  7b (PP),  8- (OS),  6b (OS),  2800
154 lubor 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2800
155 Variant 9+/10- (PP) 9 (OS) 9- (OS)               9+/10- (PP),  9 (OS),  9- (OS),  2750
156 &rej 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2700
157 Alchymista 8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
158 sykoraa 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  2650
159 kača_C 9- (PP) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 5c (PP)             9- (PP),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  5c (PP),  2600
160 KACIatko 8 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS)           8 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  2600
161 Daška 7- (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (Flash)       7- (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  2600
162 MsMarulik 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (PP)   7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  2575
163 tomasso 7- (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP)       7- (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  2575
164 buzo 7c+ (Flash) 7b (OS) 7b (PP)               7c+ (Flash),  7b (OS),  7b (PP),  2550
165 turbo 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)           8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2550
166 RockDaddy 7 (Flash) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4 (RP)       7 (Flash),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4 (RP),  2550
167 sano 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)   7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2550
168 adamus 7- (TR) 6- (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  2550
169 wargi 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP)               9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  2500
170 LukasPP 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash)               7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  2500
171 greta 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP)             8- (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  2375
172 Adam3 9- (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS)             9- (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  2325
173 Dollym 8+ (PP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (PP) 5 (OS) 4+ (RP)     8+ (PP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (PP),  5 (OS),  4+ (RP),  2325
174 skyd 7 (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 5 (RP) 5- (OS) 4 (OS)       7 (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  5 (RP),  5- (OS),  4 (OS),  2325
175 lajchy 9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP)               9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  2250
176 scub 7- (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (TR) 5 (OS) 5- (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4- (Flash) 7- (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (TR),  5 (OS),  5- (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  2225
177 Petrus 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             8- (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2175
178 fonzy 9- (PP) 8 (AF) 6 (OS) 5 (OS)             9- (PP),  8 (AF),  6 (OS),  5 (OS),  2050
179 Babrak 7 (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (RP)           7 (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (RP),  2050
180 peter.L 7 (OS) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (PP) 6 (OS)           7 (OS),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (PP),  6 (OS),  2050
181 fred 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (PP)         7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (PP),  2050
182 simkor 8- (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  2025
183 drejka 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (OS)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (OS),  2025
184 Heňo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)     6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2025
185 liuu 8- (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             8- (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  2000
186 MajoHustaty 6+ (TR) 6+ (PP) 6 (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS)       6+ (TR),  6+ (PP),  6 (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  1975
187 kola 6+ (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5 (RP) 4 (RP)     6+ (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5 (RP),  4 (RP),  1950
188 pavel4000 8a+ (PP) 9-/9 (OS)                 8a+ (PP),  9-/9 (OS),  1925
189 Certo 8 (PP) 8- (RP) 7+ (PP)               8 (PP),  8- (RP),  7+ (PP),  1925
190 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1925
191 Dada 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (TR) 6- (OS) 5 (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (TR),  6- (OS),  5 (OS),  1900
192 JoLo 7a/7a+ (OS) 7a (Flash) 7- (OS)               7a/7a+ (OS),  7a (Flash),  7- (OS),  1875
193 MS 8 (PP) 6c+ (PP) 6b (Flash)               8 (PP),  6c+ (PP),  6b (Flash),  1850
194 kuko1 9 (PP) 9 (RP)                 9 (PP),  9 (RP),  1800
195 RIZO 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS)               8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  1800
196 matejs 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1800
197 pepan 6+ (TR) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6+ (TR),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1750
198 MarosKl 6+ (PP) 6 (RP) 5+ (OS) 5 (RP) 5- (OS) 5- (PP) 4+ (OS) 4+ (OS)     6+ (PP),  6 (RP),  5+ (OS),  5 (RP),  5- (OS),  5- (PP),  4+ (OS),  4+ (OS),  1725
199 Arasheet 7- (RP) 7- (PP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (PP) 4 (Flash) 4- (OS)     7- (RP),  7- (PP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (PP),  4 (Flash),  4- (OS),  1700
200 revo 7- (PP) 7- (RP) 7- (AF) 6 (PP)             7- (PP),  7- (RP),  7- (AF),  6 (PP),  1650
201 Zuz_Cinta 9 (PP) 8 (PP)                 9 (PP),  8 (PP),  1600
202 Puški 6+ (TR) 6- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (RP) 5 (TR) 5- (TR)       6+ (TR),  6- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (RP),  5 (TR),  5- (TR),  1600
203 petuli 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS)               7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  1575
204 katka.s 8 (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1500
205 tiri 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 5 (TR)             7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  5 (TR),  1500
206 Palma 7- (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (Flash)             7- (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (Flash),  1500
207 Sokninth 6+ (TR) 6- (AF) 5+ (AF) 5 (PP) 5 (AF) 5- (OS) 4 (OS)       6+ (TR),  6- (AF),  5+ (AF),  5 (PP),  5 (AF),  5- (OS),  4 (OS),  1500
208 PooH 6+ (OS) 6 (TR) 6 (AF) 6- (OS) 5 (OS) 4 (OS)         6+ (OS),  6 (TR),  6 (AF),  6- (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1500
209 tuharek 7+ (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)               7+ (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  1450
210 zmetok 6 (AF) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)         6 (AF),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1425
211 willy fog 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)         6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  1425
212 rmnbhl 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)               7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1400
213 Šofik 6+ (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (TR) 5- (RP)         6+ (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (TR),  5- (RP),  1400
214 myschored 6+ (AF) 6 (TR) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (TR),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1375
215 michalc 7 (TR) 6 (PP) 5c (TR) 6- (RP)             7 (TR),  6 (PP),  5c (TR),  6- (RP),  1350
216 Bačinka 6+ (PP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP)             6+ (PP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  1350
217 kmochojn 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4+ (TR)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  1300
218 maciash 6+ (AF) 6 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1275
219 Diego 6- (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5- (Flash) 4+ (Flash) 4+ (Flash) 4 (Flash) 3 (Flash)     6- (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5- (Flash),  4+ (Flash),  4+ (Flash),  4 (Flash),  3 (Flash),  1275
220 gkatka 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1250
221 plesky77 6 (AF) 6 (AF) 6- (TR) 5 (OS) 5 (AF)           6 (AF),  6 (AF),  6- (TR),  5 (OS),  5 (AF),  1250
222 Branik 5+ (OS) 5 (OS) 5 (TR) 4+ (OS) 4+ (RP) 4 (RP) 4 (OS) 4 (OS)     5+ (OS),  5 (OS),  5 (TR),  4+ (OS),  4+ (RP),  4 (RP),  4 (OS),  4 (OS),  1225
223 TrinastDvanast 6 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (RP) 4 (OS)         6 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  1200
224 Timco 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (PP) 5 (OS) 4+ (PP)           6+ (OS),  6- (OS),  5+ (PP),  5 (OS),  4+ (PP),  1175
225 gero 8 (AF) 7- (AF)                 8 (AF),  7- (AF),  1150
226 syky 8 (Flash) 7- (OS)                 8 (Flash),  7- (OS),  1150
227 mkudela 8 (PP) 7- (PP)