Súľov

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 :o) 8c+ (PP) 11- (PP) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  11625
2 kubo 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11575
3 kmeto 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11400
4 George 10+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10925
5 Radoslaf 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  10750
6 patrikg 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10675
7 kodys 8c (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10650
8 rici 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10575
9 kmocho 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10450
10 yoghurt 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  10425
11 Onndro 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10200
12 Ado 8a+/8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+/8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  10125
13 Edgar 10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9925
14 aceman 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9900
15 svrco 10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9775
16 risko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
17 masko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9550
18 Buco 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8a+/8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9475
19 stygian 8b (PP) 8a+/8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9/9+ (RP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9/9+ (RP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  9450
20 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9425
21 misko 8b+/8c (PP) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+/8a (RP) 9- (RP) 7b+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8b+/8c (PP),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+/8a (RP),  9- (RP),  7b+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  9425
22 mator 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9225
23 kurko 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9- (OS) 9- (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9- (OS),  9- (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8900
24 edo 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b (PP) 7c+ (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8775
25 MartinK 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (OS) 7b (PP) 8+/9- (RP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (OS),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8650
26 ;-) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8425
27 sivak 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8400
28 PatrikP 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (Flash) 8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8 (Flash),  8400
29 DVOR100 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (OS) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (OS) 8+ (PP) 9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (OS),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (OS),  8+ (PP),  8375
30 T2janko 9+/10- (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (Flash) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (Flash),  8250
31 major 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8225
32 logic 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8100
33 koshpold 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 7a+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  7a+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8000
34 palopalica 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7800
35 Jonatan 8a (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8a (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7750
36 adi 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a/7a+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a/7a+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  7625
37 Brano 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7575
38 -erik- 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (Flash) 7a (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (Flash),  7a (PP),  7550
39 Kvaso 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (OS),  7500
40 lieko 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  7400
41 kondor 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  7400
42 Evik 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7375
43 samoT 8a+ (PP) 7c+ (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 8a+ (PP),  7c+ (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7350
44 adamkaniak 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 6c+ (PP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  6c+ (PP),  7300
45 Cyril 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 7 (OS)   9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7300
46 Miluch 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (PP),  7250
47 planci 7b+ (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (RP) 7a/7a+ (RP) 8 (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 7b+ (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (RP),  7a/7a+ (RP),  8 (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  7200
48 krhlo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  7150
49 janino 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7100
50 JS 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7100
51 svanty 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7+ (PP) 7+ (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7+ (PP),  7+ (RP),  7050
52 jelencek 9+/10- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9+/10- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6675
53 petra 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6625
54 tomaso 8b (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (Flash)       8b (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (Flash),  6550
55 Milosh 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (RP),  6375
56 exman 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6375
57 poloncok97 8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6125
58 chorche 8+ (OS) 8+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 6a+ (OS) 7- (PP) 8+ (OS),  8+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  6a+ (OS),  7- (PP),  6000
59 orvaq 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  5850
60 Patilla 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5850
61 tomato 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5725
62 Lampus 9- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  5650
63 climberko 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  5625
64 Skuku 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5575
65 struk 8+/9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  5550
66 Climber 8+/9- (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8+/9- (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5500
67 Kec 8+ (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (OS) 8+ (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (OS),  5475
68 martyn 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (Flash) 7- (PP) 6c+ (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (Flash),  7- (PP),  5425
69 RoboK 9- (PP) 9- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS)   9- (PP),  9- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5250
70 amater 8- (TR) 7+ (TR) 7 (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Flash) 8- (TR),  7+ (TR),  7 (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Flash),  5125
71 Bombaj 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5100
72 šošon 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5075
73 marek.tn 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)     8+ (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5075
74 mroz 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5050
75 oliv 6c+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 6c+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  5050
76 helljohn 8- (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5000
77 viva 6c+ (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6c+ (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  5000
78 DuNo 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7- (AF) 7- (TR) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7- (AF),  7- (TR),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  4925
79 suco 8- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  4900
80 adamk 8 (PP) 8- (AF) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 6+ (Flash) 6+ (OS) 8 (PP),  8- (AF),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4850
81 TBplanta 8 (TR) 8- (TR) 7+ (RK) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (TR),  8- (TR),  7+ (RK),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4825
82 Kufic 7/7+ (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7/7+ (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  4775
83 Lukash 8+ (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS)     8+ (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  4775
84 JankoS 7+ (TR) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RK) 7 (OS) 7- (TR) 7- (RK) 7- (RK) 7- (OS) 6+ (Flash) 7+ (TR),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RK),  7 (OS),  7- (TR),  7- (RK),  7- (RK),  7- (OS),  6+ (Flash),  4725
85 Matik 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  4725
86 shufel 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4700
87 matoo 7 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (TR) 7- (PP) 7- (PP) 7 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (TR),  7- (PP),  7- (PP),  4650
88 blxa 7+ (RP) 7+ (AF) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 7+ (RP),  7+ (AF),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4600
89 Majus 9- (PP) 7a (TR) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6a+ (TR) 6+ (RP) 5 (RP)   9- (PP),  7a (TR),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6a+ (TR),  6+ (RP),  5 (RP),  4550
90 dewpZA 7+ (TR) 7+ (AF) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (AF),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (TR),  4500
91 korman 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7/7+ (OS) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)   8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7/7+ (OS),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4475
92 DuroM 7b+ (RP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (OS)       7b+ (RP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  4475
93 cervik 7b+ (Flash) 8+ (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS)         7b+ (Flash),  8+ (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  4475
94 lubos 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (Flash)         9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  4450
95 aladin 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (RP)       9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  4400
96 Bemani 7+ (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (AF) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (RP) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (AF),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (RP),  6 (OS),  4325
97 playde 9- (PP) 7a/7a+ (OS) 8 (PP) 6c+ (Flash) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS)       9- (PP),  7a/7a+ (OS),  8 (PP),  6c+ (Flash),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  4275
98 ĎurozoŽiliny 8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS)   8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  4225
99 jeepo 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  4200
100 Robo_L 9 (Flash) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+ (OS) 8 (Flash)           9 (Flash),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+ (OS),  8 (Flash),  4075
101 pulec 8 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (RK) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 8 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (RK),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  4000
102 ostiepok 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP)           9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  4000
103 opicka 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS)       9- (PP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  3925
104 Fildo 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (Solo) 7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5 (Solo),  3825
105 Naro 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (PP),  3775
106 JohnyB 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
107 túška 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7b (OS)             10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  3725
108 kekel 9- (PP) 8 (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (OS)         9- (PP),  8 (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (OS),  3725
109 Bart_Simpson 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  3675
110 mma 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  3625
111 cernis 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3475
112 Peterarwin 7+ (AF) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 7+ (AF),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  3375
113 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  3350
114 Mac Gyver 7 (AF) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (PP) 5 (RK) 5- (AF) 7 (AF),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (PP),  5 (RK),  5- (AF),  3300
115 Bilmo 7 (Flash) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3300
116 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (OS) 6- (PP) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (OS),  6- (PP),  3200
117 vrana 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RK) 6- (RP) 6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RK),  6- (RP),  3200
118 tatras 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)     7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3200
119 Zuzka 9- (PP) 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 5- (Flash) 4 (OS) 4 (RP) 4- (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  5- (Flash),  4 (OS),  4 (RP),  4- (OS),  3175
120 Rapunzel 7 (TR) 7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6- (AF) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (OS) 5 (PP) 7 (TR),  7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6- (AF),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (OS),  5 (PP),  3075
121 mada 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 6- (OS) 7- (RP),  6+ (TR),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  6- (OS),  3050
122 9 (RP) 9- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP)         9 (RP),  9- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  3050
123 vilko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP)               8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  3050
124 feejay 7- (RP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP) 4 (Solo) 7- (RP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  4 (Solo),  3000
125 kyslik 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (TR)     7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (TR),  3000
126 Markus 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2975
127 katana 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (A0) 6 (AF) 6- (TR) 6- (TR) 6- (RK) 6- (TR) 6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (A0),  6 (AF),  6- (TR),  6- (TR),  6- (RK),  6- (TR),  2950
128 Tomas 9- (PP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP)           9- (PP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  2950
129 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  2925
130 magua 7 (RP) 7 (Flash) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     7 (RP),  7 (Flash),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2925
131 tirak 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6- (OS)       7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  2900
132 Stanley7 7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2825
133 Hrubo 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash)             9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  2825
134 lubor 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2800
135 Mardrex 7b+ (PP) 7b (PP) 8- (OS) 6b (OS)             7b+ (PP),  7b (PP),  8- (OS),  6b (OS),  2800
136 Variant 9+/10- (PP) 9 (OS) 9- (OS)               9+/10- (PP),  9 (OS),  9- (OS),  2750
137 &rej 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2700
138 Alchymista 8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
139 sykoraa 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  2650
140 KACIatko 8 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS)           8 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  2600
141 kača_C 9- (PP) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 5c (PP)             9- (PP),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  5c (PP),  2600
142 Daška 7- (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (Flash)       7- (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  2600
143 tomasso 7- (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP)       7- (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  2575
144 MsMarulik 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (PP)   7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  2575
145 adamus 7- (TR) 6- (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  2550
146 sano 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)   7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2550
147 turbo 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)           8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2550
148 RockDaddy 7 (Flash) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4 (RP)       7 (Flash),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4 (RP),  2550
149 wargi 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP)               9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  2500
150 LukasPP 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash)               7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  2500
151 Peder M 9- (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7- (Flash)             9- (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7- (Flash),  2450
152 greta 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP)             8- (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  2375
153 skyd 7 (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 5 (RP) 5- (OS) 4 (OS)       7 (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  5 (RP),  5- (OS),  4 (OS),  2325
154 Pao Tao 8 (PP) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7 (RP)             8 (PP),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  2300
155 lajchy 9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP)               9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  2250
156 scub 7- (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (TR) 5 (OS) 5- (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4- (Flash) 7- (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (TR),  5 (OS),  5- (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  2225
157 Petrus 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             8- (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2175
158 fred 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (PP)         7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (PP),  2050
159 fonzy 9- (PP) 8 (AF) 6 (OS) 5 (OS)             9- (PP),  8 (AF),  6 (OS),  5 (OS),  2050
160 Heňo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)     6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2025
161 simkor 8- (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  2025
162 drejka 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (OS)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (OS),  2025
163 liuu 8- (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             8- (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  2000
164 MajoHustaty 6+ (TR) 6+ (PP) 6 (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS)       6+ (TR),  6+ (PP),  6 (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  1975
165 kola 6+ (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5 (RP) 4 (RP)     6+ (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5 (RP),  4 (RP),  1950
166 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1925
167 Certo 8 (PP) 8- (RP) 7+ (PP)               8 (PP),  8- (RP),  7+ (PP),  1925
168 pavel4000 8a+ (PP) 9-/9 (OS)                 8a+ (PP),  9-/9 (OS),  1925
169 Dada 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (TR) 6- (OS) 5 (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (TR),  6- (OS),  5 (OS),  1900
170 MS 8 (PP) 6c+ (PP) 6b (Flash)               8 (PP),  6c+ (PP),  6b (Flash),  1850
171 matejs 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1800
172 Hríbik 9- (OS) 7 (OS) 7- (RP)               9- (OS),  7 (OS),  7- (RP),  1800
173 RIZO 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS)               8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  1800
174 kuko1 9 (PP) 9 (RP)                 9 (PP),  9 (RP),  1800
175 nuto 6 (AF) 6- (TR) 6- (TR) 6- (AF) 5 (RP) 5- (Flash) 4+ (Flash) 4 (OS) 4 (OS)   6 (AF),  6- (TR),  6- (TR),  6- (AF),  5 (RP),  5- (Flash),  4+ (Flash),  4 (OS),  4 (OS),  1775
176 pepan 6+ (TR) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6+ (TR),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1750
177 Arasheet 7- (RP) 7- (PP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (PP) 4 (Flash) 4- (OS)     7- (RP),  7- (PP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (PP),  4 (Flash),  4- (OS),  1700
178 Zuz_Cinta 9 (PP) 8 (PP)                 9 (PP),  8 (PP),  1600
179 Puški 6+ (TR) 6- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (RP) 5 (TR) 5- (TR)       6+ (TR),  6- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (RP),  5 (TR),  5- (TR),  1600
180 Dollym 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (PP) 5 (OS) 4+ (RP)       6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (PP),  5 (OS),  4+ (RP),  1575
181 karabaster 7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (RP) 5 (RP)           7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  1575
182 petuli 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS)               7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  1575
183 katka.s 8 (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1500
184 Sokninth 6+ (TR) 6- (AF) 5+ (AF) 5 (PP) 5 (AF) 5- (OS) 4 (OS)       6+ (TR),  6- (AF),  5+ (AF),  5 (PP),  5 (AF),  5- (OS),  4 (OS),  1500
185 Palma 7- (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (Flash)             7- (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (Flash),  1500
186 tuharek 7+ (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)               7+ (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  1450
187 willy fog 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)         6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  1425
188 zmetok 6 (AF) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)         6 (AF),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1425
189 Šofik 6+ (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (TR) 5- (RP)         6+ (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (TR),  5- (RP),  1400
190 myschored 6+ (AF) 6 (TR) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (TR),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1375
191 Bačinka 6+ (PP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP)             6+ (PP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  1350
192 michalc 7 (TR) 6 (PP) 5c (TR) 6- (RP)             7 (TR),  6 (PP),  5c (TR),  6- (RP),  1350
193 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS)               7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  1350
194 kmochojn 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4+ (TR)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  1300
195 maciash 6+ (AF) 6 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1275
196 plesky77 6 (AF) 6 (AF) 6- (TR) 5 (OS) 5 (AF)           6 (AF),  6 (AF),  6- (TR),  5 (OS),  5 (AF),  1250
197 gkatka 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1250
198 syky 8 (Flash) 7- (OS)                 8 (Flash),  7- (OS),  1150
199 mkudela 8 (PP) 7- (PP)                 8 (PP),  7- (PP),  1150
200 gero 8 (AF) 7- (AF)                 8 (AF),  7- (AF),  1150
201 TPi 6+ (RP) 6- (RP) 5 (RP) 5 (RP) 4+ (RP)           6+ (RP),  6- (RP),  5 (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  1150
202 p51 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1125
203 Leelloo 7- (TR) 6- (TR) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)           7- (TR),  6- (TR),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1100
204 Babrak 7- (RP) 6+ (OS) 6 (RP)               7- (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  1100
205 piroh 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)               6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  1050
206 Zuzik 7- (PP) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)           7- (PP),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1050
207 Entera 8a (PP)                   8a (PP),  1000
208 Púpavienka SedmokrásTna 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)               7- (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  1000
209 pucoo 7 (PP) 7- (RP)                 7 (PP),  7- (RP),  950
210 Zden 7 (RP) 7- (RP)                 7 (RP),  7- (RP),  950
211 kaya23 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)               6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  950
212 Misiak 7 (OS) 7- (PP)                 7 (OS),  7- (PP),  950
213 Filip74 7 (Flash) 7- (Flash)                 7 (Flash),  7- (Flash),  950
214 TheSecond 5+ (RP) 5 (RP) 5- (RP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4- (Solo)         5+ (RP),  5 (RP),  5- (RP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4- (Solo),  950
215 vlado83 6- (Flash) 5 (RP) 5 (OS) 5- (OS) 4 (Flash)           6- (Flash),  5 (RP),  5 (OS),  5- (OS),  4 (Flash),  925
216 El paciente 9 (PP)                   9 (PP),  900
217 Rastio 6+ (TR) 5+ (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS)             6+ (TR),  5+ (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  875
218 AndrejP 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
219 Dodo´ 9- (PP)                   9- (PP),  850
220 lubci 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)               6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  825
221 Repka 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (PP)             5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (PP),  825
222 ital 6- (Flash) 5+ (TR) 5 (RP) 4+ (RP)             6- (Flash),  5+ (TR),  5 (RP),  4+ (RP),  825
223 indian 6+ (TR) 6- (TR) 5 (RP)               6+ (TR),  6- (TR),  5 (RP),  800
224 Braobaob 8+/9- (PP)                   8+/9- (PP),  800
225 eppro 7- (Flash) 6+ (PP)                 7- (Flash),  6+ (PP),  800
226 duroS 6+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               6+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  775
227 sorko 6- (TR) 5+ (RP) 5- (RP) 4 (RP)             6- (TR),  5+ (RP),  5- (RP),  4 (RP),  750
228 Mako 6 (RP) 6- (RP) 5 (RP)               6 (RP),  6- (RP),  5 (RP),  750
229 shovky 7 (AF) 6- (OS)                 7 (AF),  6- (OS),  750
230 gurags 6+/7- (Flash) 6+ (RP)                 6+/7- (Flash),  6+ (RP),  750
231 mis 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)             5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  725
232 Bak 4+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR) 3+ (TR) 3 (OS)       4+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  3+ (TR),  3 (OS),  710
233 DAVE 8 (OS)                   8 (OS),  700
234 Ivan_S 8 (RP)                   8 (RP),  700
235 Marcel_DCA 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)               6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  700
236 Kac 8 (PP)                   8 (PP),  700
237 Lucia 8 (PP)                   8 (PP),  700
238 markom2 6+ (Flash) 6+ (OS)                 6+ (Flash),  6+ (OS),  700
239 Zavaky 8 (OS)                   8 (OS),  700
240 bárt 7- (RP) 6- (RP)                 7- (RP),  6- (RP),  700
241 Rajko 6 (OS) 5+ (OS) 4+ (AF)               6 (OS),  5+ (OS),  4+ (AF),  675
242 mr.jozin 7- (RP) 5 (PP)                 7- (RP),  5 (PP),  650
243 kubkooo 5 (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR)             5 (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  550
244 Andrej 6 (AF) 4+ (OS) 4 (OS)               6 (AF),  4+ (OS),  4 (OS),  550
245 Fantasma 7- (TR) 4 (OS)                 7- (TR),  4 (OS),  550
246 MatoM 5- (TR) 4+ (OS) 4 (TR) 4- (OS) 3+ (OS)           5- (TR),  4+ (OS),  4 (TR),  4- (OS),  3+ (OS),  510
247 rbo 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (Flash) 4 (OS)             4+ (OS),  4+ (OS),  4 (Flash),  4 (OS),  500
248 kubik 6+ (TR) 4+ (OS)                 6+ (TR),  4+ (OS),  500
249 Petka5 7 (TR)                   7 (TR),  500
250 marslee 7 (OS)                   7 (OS),  500
251 manet 7 (OS)                   7 (OS),  500
252 dalko 4+ (AF) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)             4+ (AF),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  500
253 jezko 6- (RP) 5+ (PP)                 6- (RP),  5+ (PP),  475
254 slunicko 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (Flash)             4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  450
255 Romano 7- (RP)                   7- (RP),  450
256 Kubčo 7- (TR)                   7- (TR),  450
257 banana 5+ (OS) 5 (OS)                 5+ (OS),  5 (OS),  425
258 nof 5- (TR) 4+ (AF) 4 (RP)               5- (TR),  4+ (AF),  4 (RP),  425
259 suflik1 5 (OS) 5 (Flash)                 5 (OS),  5 (Flash),  400
260 PooH 6 (TR) 4 (OS)                 6 (TR),  4 (OS),  400
261 Misaen 5+ (TR) 4+ (RP)                 5+ (TR),  4+ (RP),  375
262 ellessar 5 (TR) 4+ (OS)                 5 (TR),  4+ (OS),  350
263 majci 4+ (TR) 4 (TR)