Súľov

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 :o) 8c+ (PP) 11- (PP) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  11625
2 kubo 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11575
3 kmeto 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11400
4 George 10+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10925
5 Radoslaf 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  10750
6 patrikg 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10675
7 kodys 8c (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10650
8 rici 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10575
9 Buco 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10475
10 kmocho 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10450
11 yoghurt 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  10425
12 Ado 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10250
13 Onndro 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10200
14 Edgar 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10050
15 aceman 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9950
16 svrco 10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9775
17 risko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
18 masko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9550
19 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9525
20 stygian 8b (PP) 8a+/8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9/9+ (RP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9/9+ (RP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  9450
21 misko 8b+/8c (PP) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+/8a (RP) 9- (RP) 7b+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8b+/8c (PP),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+/8a (RP),  9- (RP),  7b+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  9425
22 mator 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9225
23 kurko 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9- (OS) 9- (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9- (OS),  9- (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8900
24 edo 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b (PP) 7c+ (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8775
25 MartinK 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (OS) 7b (PP) 8+/9- (RP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (OS),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8650
26 PatrikP 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+ (OS) 8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+ (OS),  8600
27 ;-) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8425
28 sivak 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8400
29 DVOR100 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (OS) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (OS) 8+ (PP) 9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (OS),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (OS),  8+ (PP),  8375
30 T2janko 9+/10- (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (Flash) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (Flash),  8250
31 major 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8225
32 logic 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8100
33 Jonatan 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8050
34 koshpold 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 7a+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  7a+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8000
35 palopalica 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7800
36 Kvaso 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (OS),  7700
37 adi 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a/7a+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a/7a+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  7625
38 Brano 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7575
39 -erik- 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (Flash) 7a (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (Flash),  7a (PP),  7550
40 adamkaniak 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7500
41 lieko 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  7400
42 kondor 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  7400
43 Evik 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7375
44 samoT 8a+ (PP) 7c+ (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 8a+ (PP),  7c+ (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7350
45 Cyril 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 7 (OS)   9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7300
46 Miluch 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (PP),  7250
47 planci 7b+ (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (RP) 7a/7a+ (RP) 8 (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 7b+ (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (RP),  7a/7a+ (RP),  8 (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  7200
48 krhlo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  7150
49 janino 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (PP),  7100
50 JS 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7100
51 svanty 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7+ (PP) 7+ (RP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7+ (PP),  7+ (RP),  7050
52 poloncok97 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (OS) 6c+ (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (OS),  6c+ (PP),  7025
53 jelencek 9+/10- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9+/10- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6675
54 petra 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6625
55 tomaso 8b (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (Flash)       8b (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (Flash),  6550
56 Milosh 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (RP),  6375
57 exman 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6375
58 chorche 8+ (OS) 8+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 6a+ (OS) 7- (PP) 8+ (OS),  8+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  6a+ (OS),  7- (PP),  6000
59 Kec 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  5925
60 orvaq 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  5850
61 Patilla 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5850
62 tomato 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5725
63 Lampus 9- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  5650
64 climberko 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  5625
65 Peder M 9 (PP) 9- (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8- (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)   9 (PP),  9- (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8- (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  5600
66 Skuku 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5575
67 struk 8+/9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  5550
68 Climber 8+/9- (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8+/9- (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5500
69 Kufic 8 (Flash) 8 (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8 (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  5450
70 oliv 7b+ (PP) 6c+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7b+ (PP),  6c+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  5450
71 martyn 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (Flash) 7- (PP) 6c+ (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (Flash),  7- (PP),  5425
72 adamk 8 (PP) 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 8 (PP),  8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  5425
73 RoboK 9- (PP) 9- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS)   9- (PP),  9- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5250
74 amater 8- (TR) 7+ (TR) 7 (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Flash) 8- (TR),  7+ (TR),  7 (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Flash),  5125
75 Bombaj 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5100
76 šošon 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5075
77 marek.tn 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)     8+ (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5075
78 mroz 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5050
79 Bart_Simpson 8 (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 8 (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  5025
80 helljohn 8- (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  5000
81 viva 6c+ (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6c+ (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  5000
82 DuNo 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7- (AF) 7- (TR) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7- (AF),  7- (TR),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  4925
83 suco 8- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  4900
84 TBplanta 8 (TR) 8- (TR) 7+ (RK) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (TR),  8- (TR),  7+ (RK),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4825
85 matoo 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (TR) 7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (TR),  4775
86 Lukash 8+ (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS)     8+ (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  4775
87 Matik 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  4725
88 JankoS 7+ (TR) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RK) 7 (OS) 7- (TR) 7- (RK) 7- (RK) 7- (OS) 6+ (Flash) 7+ (TR),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RK),  7 (OS),  7- (TR),  7- (RK),  7- (RK),  7- (OS),  6+ (Flash),  4725
89 shufel 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4700
90 Filip74 6c+ (Flash) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6c+ (Flash),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  4650
91 blxa 7+ (RP) 7+ (AF) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 7+ (RP),  7+ (AF),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4600
92 Majus 9- (PP) 7a (TR) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6a+ (TR) 6+ (RP) 5 (RP)   9- (PP),  7a (TR),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6a+ (TR),  6+ (RP),  5 (RP),  4550
93 dewpZA 7+ (TR) 7+ (AF) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (AF),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (TR),  4500
94 korman 8- (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7/7+ (OS) 7- (RP) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)   8- (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7/7+ (OS),  7- (RP),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4475
95 DuroM 7b+ (RP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (OS)       7b+ (RP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  4475
96 cervik 7b+ (Flash) 8+ (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS)         7b+ (Flash),  8+ (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  4475
97 lubos 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (Flash)         9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  4450
98 aladin 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (RP)       9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  4400
99 Bemani 7+ (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (AF) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (RP) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (AF),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (RP),  6 (OS),  4325
100 playde 9- (PP) 7a/7a+ (OS) 8 (PP) 6c+ (Flash) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS)       9- (PP),  7a/7a+ (OS),  8 (PP),  6c+ (Flash),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  4275
101 ĎurozoŽiliny 8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS)   8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  4225
102 jeepo 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  4200
103 Robo_L 9 (Flash) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+ (OS) 8 (Flash)           9 (Flash),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+ (OS),  8 (Flash),  4075
104 pulec 8 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (RK) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 8 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (RK),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  4000
105 ostiepok 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP)           9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  4000
106 opicka 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS)       9- (PP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  3925
107 Fildo 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (Solo) 7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5 (Solo),  3825
108 kyslik 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6 (Flash) 7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6 (Flash),  3800
109 Naro 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (PP),  3775
110 JohnyB 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
111 túška 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7b (OS)             10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  3725
112 kekel 9- (PP) 8 (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (OS)         9- (PP),  8 (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (OS),  3725
113 mma 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  3625
114 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)     7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  3500
115 cernis 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3475
116 katana 7 (Flash) 7 (Flash) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (A0) 6 (AF) 6- (TR) 6- (TR) 7 (Flash),  7 (Flash),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (A0),  6 (AF),  6- (TR),  6- (TR),  3450
117 kuboo 8- (Flash) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (Flash)         8- (Flash),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (Flash),  3400
118 Peterarwin 7+ (AF) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 7+ (AF),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  3375
119 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  3350
120 Mac Gyver 7 (AF) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (PP) 5 (RK) 5- (AF) 7 (AF),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (PP),  5 (RK),  5- (AF),  3300
121 Bilmo 7 (Flash) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3300
122 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (OS) 6- (PP) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (OS),  6- (PP),  3200
123 vrana 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RK) 6- (RP) 6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RK),  6- (RP),  3200
124 tatras 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)     7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3200
125 Zuzka 9- (PP) 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 5- (Flash) 4 (OS) 4 (RP) 4- (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  5- (Flash),  4 (OS),  4 (RP),  4- (OS),  3175
126 Rapunzel 7 (TR) 7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6- (AF) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (OS) 5 (PP) 7 (TR),  7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6- (AF),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (OS),  5 (PP),  3075
127 mada 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 6- (OS) 7- (RP),  6+ (TR),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  6- (OS),  3050
128 9 (RP) 9- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP)         9 (RP),  9- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  3050
129 vilko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP)               8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  3050
130 feejay 7- (RP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP) 4 (Solo) 7- (RP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  4 (Solo),  3000
131 Markus 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2975
132 nuto 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (AF) 6 (RP) 6 (RP) 6- (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (AF),  6 (RP),  6 (RP),  6- (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  2975
133 Tomas 9- (PP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP)           9- (PP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  2950
134 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  2925
135 magua 7 (RP) 7 (Flash) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     7 (RP),  7 (Flash),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2925
136 tirak 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6- (OS)       7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  2900
137 Stanley7 7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2825
138 Hrubo 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash)             9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  2825
139 lubor 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2800
140 Mardrex 7b+ (PP) 7b (PP) 8- (OS) 6b (OS)             7b+ (PP),  7b (PP),  8- (OS),  6b (OS),  2800
141 Variant 9+/10- (PP) 9 (OS) 9- (OS)               9+/10- (PP),  9 (OS),  9- (OS),  2750
142 &rej 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2700
143 Alchymista 8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
144 sykoraa 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  2650
145 KACIatko 8 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS)           8 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  2600
146 kača_C 9- (PP) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 5c (PP)             9- (PP),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  5c (PP),  2600
147 Daška 7- (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (Flash)       7- (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  2600
148 tomasso 7- (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP)       7- (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  2575
149 MsMarulik 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (PP)   7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  2575
150 adamus 7- (TR) 6- (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  2550
151 sano 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)   7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2550
152 turbo 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)           8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2550
153 RockDaddy 7 (Flash) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4 (RP)       7 (Flash),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4 (RP),  2550
154 LukasPP 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash)               7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  2500
155 wargi 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP)               9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  2500
156 greta 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP)             8- (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  2375
157 skyd 7 (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 5 (RP) 5- (OS) 4 (OS)       7 (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  5 (RP),  5- (OS),  4 (OS),  2325
158 Pao Tao 8 (PP) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7 (RP)             8 (PP),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  2300
159 lajchy 9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP)               9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  2250
160 scub 7- (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (TR) 5 (OS) 5- (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4- (Flash) 7- (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (TR),  5 (OS),  5- (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  2225
161 Petrus 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             8- (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2175
162 KnedloVepro 8- (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP)             8- (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  2100
163 fred 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (PP)         7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (PP),  2050
164 fonzy 9- (PP) 8 (AF) 6 (OS) 5 (OS)             9- (PP),  8 (AF),  6 (OS),  5 (OS),  2050
165 Babrak 7 (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (RP)           7 (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (RP),  2050
166 Heňo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)     6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2025
167 simkor 8- (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  2025
168 drejka 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (OS)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (OS),  2025
169 liuu 8- (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             8- (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  2000
170 MajoHustaty 6+ (TR) 6+ (PP) 6 (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS)       6+ (TR),  6+ (PP),  6 (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  1975
171 marmot 8 (RP) 8- (RP) 7+/8- (RP)               8 (RP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  1950
172 kola 6+ (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5 (RP) 4 (RP)     6+ (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5 (RP),  4 (RP),  1950
173 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1925
174 Certo 8 (PP) 8- (RP) 7+ (PP)               8 (PP),  8- (RP),  7+ (PP),  1925
175 pavel4000 8a+ (PP) 9-/9 (OS)                 8a+ (PP),  9-/9 (OS),  1925
176 Dada 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (TR) 6- (OS) 5 (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (TR),  6- (OS),  5 (OS),  1900
177 MS 8 (PP) 6c+ (PP) 6b (Flash)               8 (PP),  6c+ (PP),  6b (Flash),  1850
178 matejs 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1800
179 Hríbik 9- (OS) 7 (OS) 7- (RP)               9- (OS),  7 (OS),  7- (RP),  1800
180 RIZO 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS)               8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  1800
181 kuko1 9 (PP) 9 (RP)                 9 (PP),  9 (RP),  1800
182 pepan 6+ (TR) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6+ (TR),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1750
183 Arasheet 7- (RP) 7- (PP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (PP) 4 (Flash) 4- (OS)     7- (RP),  7- (PP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (PP),  4 (Flash),  4- (OS),  1700
184 Zuz_Cinta 9 (PP) 8 (PP)                 9 (PP),  8 (PP),  1600
185 Puški 6+ (TR) 6- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (RP) 5 (TR) 5- (TR)       6+ (TR),  6- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (RP),  5 (TR),  5- (TR),  1600
186 Dollym 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (PP) 5 (OS) 4+ (RP)       6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (PP),  5 (OS),  4+ (RP),  1575
187 karabaster 7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (RP) 5 (RP)           7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  1575
188 petuli 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS)               7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  1575
189 katka.s 8 (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1500
190 Sokninth 6+ (TR) 6- (AF) 5+ (AF) 5 (PP) 5 (AF) 5- (OS) 4 (OS)       6+ (TR),  6- (AF),  5+ (AF),  5 (PP),  5 (AF),  5- (OS),  4 (OS),  1500
191 Palma 7- (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (Flash)             7- (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (Flash),  1500
192 tuharek 7+ (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)               7+ (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  1450
193 willy fog 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)         6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  1425
194 zmetok 6 (AF) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)         6 (AF),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1425
195 Šofik 6+ (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (TR) 5- (RP)         6+ (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (TR),  5- (RP),  1400
196 myschored 6+ (AF) 6 (TR) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (TR),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1375
197 Bačinka 6+ (PP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP)             6+ (PP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  1350
198 michalc 7 (TR) 6 (PP) 5c (TR) 6- (RP)             7 (TR),  6 (PP),  5c (TR),  6- (RP),  1350
199 kmochojn 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4+ (TR)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  1300
200 maciash 6+ (AF) 6 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1275
201 plesky77 6 (AF) 6 (AF) 6- (TR) 5 (OS) 5 (AF)           6 (AF),  6 (AF),  6- (TR),  5 (OS),  5 (AF),  1250
202 gkatka 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1250
203 syky 8 (Flash) 7- (OS)                 8 (Flash),  7- (OS),  1150
204 mkudela 8 (PP) 7- (PP)                 8 (PP),  7- (PP),  1150
205 gero 8 (AF) 7- (AF)                 8 (AF),  7- (AF),  1150
206 TPi 6+ (RP) 6- (RP) 5 (RP) 5 (RP) 4+ (RP)           6+ (RP),  6- (RP),  5 (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  1150
207 p51 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1125
208 Leelloo 7- (TR) 6- (TR) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)           7- (TR),  6- (TR),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1100
209 piroh 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)               6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  1050
210 Zuzik 7- (PP) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)           7- (PP),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1050
211 Entera 8a (PP)                   8a (PP),  1000
212 Púpavienka SedmokrásTna 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)               7- (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  1000
213 pucoo 7 (PP) 7- (RP)                 7 (PP),  7- (RP),  950
214 Zden 7 (RP) 7- (RP)                 7 (RP),  7- (RP),  950
215 kaya23 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)               6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  950
216 Misiak 7 (OS) 7- (PP)                 7 (OS),  7- (PP),  950
217 TheSecond 5+ (RP) 5 (RP) 5- (RP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4- (Solo)         5+ (RP),  5 (RP),  5- (RP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4- (Solo),  950
218 vlado83 6- (Flash) 5 (RP) 5 (OS) 5- (OS) 4 (Flash)           6- (Flash),  5 (RP),  5 (OS),  5- (OS),  4 (Flash),  925
219 El paciente 9 (PP)                   9 (PP),  900
220 Rastio 6+ (TR) 5+ (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS)             6+ (TR),  5+ (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  875
221 AndrejP 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
222 Smuel 7b+ (PP)                   7b+ (PP),  850
223 Dodo´ 9- (PP)                   9- (PP),  850
224 lubci 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)               6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  825
225 Repka 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (PP)             5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (PP),  825
226 ital 6- (Flash) 5+ (TR) 5 (RP) 4+ (RP)             6- (Flash),  5+ (TR),  5 (RP),  4+ (RP),  825
227 indian 6+ (TR) 6- (TR) 5 (RP)               6+ (TR),  6- (TR),  5 (RP),  800
228 Braobaob 8+/9- (PP)                   8+/9- (PP),  800
229 eppro 7- (Flash) 6+ (PP)                 7- (Flash),  6+ (PP),  800
230 duroS 6+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               6+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  775
231 juraaj 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)               6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  750
232 sorko 6- (TR) 5+ (RP) 5- (RP) 4 (RP)             6- (TR),  5+ (RP),  5- (RP),  4 (RP),  750
233 Mako 6 (RP) 6- (RP) 5 (RP)               6 (RP),  6- (RP),  5 (RP),  750
234 shovky 7 (AF) 6- (OS)                 7 (AF),  6- (OS),  750
235 gurags 6+/7- (Flash) 6+ (RP)                 6+/7- (Flash),  6+ (RP),  750
236 mis 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)             5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  725
237 Bak 4+ (TR) 4+ (TR) 4+ (TR) 4 (TR) 4 (TR) 3+ (TR) 3 (OS)       4+ (TR),  4+ (TR),  4+ (TR),  4 (TR),  4 (TR),  3+ (TR),  3 (OS),  710
238 DAVE 8 (OS)                   8 (OS),  700
239 Ivan_S 8 (RP)                   8 (RP),  700
240 Marcel_DCA 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)               6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  700
241 Kac 8 (PP)                   8 (PP),  700
242 Lucia 8 (PP)                   8 (PP),  700
243 markom2 6+ (Flash) 6+ (OS)                 6+ (Flash),  6+ (OS),  700
244 Zavaky 8 (OS)                   8 (OS),  700
245 bárt 7- (RP) 6- (RP)                 7- (RP),  6- (RP),  700
246 Rajko 6 (OS) 5+ (OS) 4+ (AF)               6 (OS),  5+ (OS),  4+ (AF),  675
247 mr.jozin 7- (RP) 5 (PP)