Nafplio

Prelezy

2.  Bietka
5a
OS
04.05.2018
2
2.  Bietka
5a
OS
04.05.2018
3.  mada
6a+
OS
04.05.2018
3
3.  mada
6a+
OS
04.05.2018
5.  mada
5a
Flash
04.05.2018
5
5.  mada
5a
Flash
04.05.2018
7.  Bietka
4c
OS
03.05.2018
7
7.  Bietka
4c
OS
03.05.2018
8.  Bietka
4c
OS
03.05.2018
8
8.  Bietka
4c
OS
03.05.2018
9.  Bietka
4a
Flash
03.05.2018
9
9.  Bietka
4a
Flash
03.05.2018
10.  Bietka
3c
Flash
03.05.2018
10
10.  Bietka
3c
Flash
03.05.2018
11.  mada
6a+
OS
03.05.2018
11
11.  mada
6a+
OS
03.05.2018
12.  mada
6a
OS
03.05.2018
12
12.  mada
6a
OS
03.05.2018
13.  mada
4c
Flash
03.05.2018
13
13.  mada
4c
Flash
03.05.2018
14.  mada
4c
Flash
03.05.2018
14
14.  mada
4c
Flash
03.05.2018
15.  mada
4a
OS
03.05.2018
15
15.  mada
4a
OS
03.05.2018
16.  mada
3c
OS
03.05.2018
16
16.  mada
3c
OS
03.05.2018
17.  Bietka
5b
OS
01.05.2018
17
17.  Bietka
5b
OS
01.05.2018
20.  Bietka
5b
Flash
01.05.2018
20
20.  Bietka
5b
Flash
01.05.2018
21.  mada
6a+
Flash
01.05.2018
21
21.  mada
6a+
Flash
01.05.2018
22.  mada
5b
Flash
01.05.2018
22
22.  mada
5b
Flash
01.05.2018
24.  mada
5c+
Flash
01.05.2018
24
24.  mada
5c+
Flash
01.05.2018
25.  mada
5b
OS
01.05.2018
25
25.  mada
5b
OS
01.05.2018
26.  Bietka
5c+
OS
29.04.2018
26
26.  Bietka
5c+
OS
29.04.2018
27.  Bietka
5b
Flash
29.04.2018
27
27.  Bietka
5b
Flash
29.04.2018
28.  mada
5c+
Flash
29.04.2018
28
28.  mada
5c+
Flash
29.04.2018
29.  mada
5b
OS
29.04.2018
29
29.  mada
5b
OS
29.04.2018
30.  Bietka
4b
Flash
28.04.2018
30
30.  Bietka
4b
Flash
28.04.2018
31.  mada
4b
OS
28.04.2018
31
31.  mada
4b
OS
28.04.2018
32.  Bietka
5b
OS
28.04.2018
32
32.  Bietka
5b
OS
28.04.2018
33.  Bietka
5b
PP
28.04.2018
33
33.  Bietka
5b
PP
28.04.2018
34.  Bietka
5a
Flash
28.04.2018
34
34.  Bietka
5a
Flash
28.04.2018
35.  mada
6a+
OS
28.04.2018
35
35.  mada
6a+
OS
28.04.2018
36.  mada
5b
Flash
28.04.2018
36
36.  mada
5b
Flash
28.04.2018
37.  mada
5b
OS
28.04.2018
37
37.  mada
5b
OS
28.04.2018
38.  mada
5a
OS
28.04.2018
38
38.  mada
5a
OS
28.04.2018
39.  Bietka
5c+
OS
26.04.2018
39
39.  Bietka
5c+
OS
26.04.2018
40.  Bietka
5c
Flash
26.04.2018
40
40.  Bietka
5c
Flash
26.04.2018
41.  Bietka
5b
Flash
26.04.2018
41
41.  Bietka
5b
Flash
26.04.2018
42.  mada
5c+
Flash
26.04.2018
42
42.  mada
5c+
Flash
26.04.2018
43.  mada
6b
OS
26.04.2018
43
43.  mada
6b
OS
26.04.2018
44.  mada
5c
OS
26.04.2018
44
44.  mada
5c
OS
26.04.2018
45.  mada
5b
OS
26.04.2018
45
45.  mada
5b
OS
26.04.2018
46.  Hrubo
7a
OS
31.12.2016
46
46.  Hrubo
7a
OS
31.12.2016
48.  Hrubo
7b
OS
31.12.2016
48
48.  Hrubo
7b
OS
31.12.2016
49.  Hrubo
7c
OS
31.12.2016
49
49.  Hrubo
7c
OS
31.12.2016
50.  rici
7b
OS
01.12.2016
50
50.  rici
7b
OS
01.12.2016
51.  rici
7c
OS
01.12.2016
51
51.  rici
7c
OS
01.12.2016
. Lezec Cesta Obtiažnosť Štýl Dátum  
1 Bietka Grand Sarai 6a PP 04.05.2018
2 Bietka Risotto 5a OS 04.05.2018
3 mada Antonis 6a+ OS 04.05.2018
4 mada Grand Sarai 6a OS 04.05.2018
5 mada Risotto 5a Flash 04.05.2018
6 Bietka Da Bosco 6a PP 03.05.2018
7 Bietka Lais 4c OS 03.05.2018
8 Bietka Pelops 4c OS 03.05.2018
9 Bietka Laertes 4a Flash 03.05.2018
10 Bietka Alalum 3c Flash 03.05.2018
11 mada Elvis 6a+ OS 03.05.2018
12 mada Da Bosco 6a OS 03.05.2018
13 mada Lais 4c Flash 03.05.2018
14 mada Pelops 4c Flash 03.05.2018
15 mada Laertes 4a OS 03.05.2018
16 mada Alalum 3c OS 03.05.2018
17 Bietka Klod 5b OS 01.05.2018
18 Bietka Apple Strudel 5c Flash 01.05.2018
19 Bietka Photosyntesis 5c+ OS 01.05.2018
20 Bietka Fricasse 5b Flash 01.05.2018
21 mada Aristotelis 6a+ Flash 01.05.2018
22 mada Klod 5b Flash 01.05.2018
23 mada Apple Strudel 5c OS 01.05.2018
24 mada Photosyntesis 5c+ Flash 01.05.2018
25 mada Fricasse 5b OS 01.05.2018
26 Bietka Tiryntha 5c+ OS 29.04.2018
27 Bietka Kihli 5b Flash 29.04.2018
28 mada Tiryntha 5c+ Flash 29.04.2018
29 mada Kihli 5b OS 29.04.2018
30 Bietka Iokaste 4b Flash 28.04.2018
31 mada Iokaste 4b OS 28.04.2018
32 Bietka Elpinor 5b OS 28.04.2018
33 Bietka Ramon 5b PP 28.04.2018
34 Bietka Ismine 5a Flash 28.04.2018
35 mada Antigone 6a+ OS 28.04.2018
36 mada Elpinor 5b Flash 28.04.2018
37 mada Ramon 5b OS 28.04.2018
38 mada Ismine 5a OS 28.04.2018
39 Bietka Amphitryon 5c+ OS 26.04.2018
40 Bietka Alkmene 5c Flash 26.04.2018
41 Bietka Christina 5b Flash 26.04.2018
42 mada Amphitryon 5c+ Flash 26.04.2018
43 mada Nadine 6b OS 26.04.2018
44 mada Alkmene 5c OS 26.04.2018
45 mada Christina 5b OS 26.04.2018
46 Hrubo Tsounami 7a OS 31.12.2016
47 Hrubo Super Kolokotrones 7b+ OS 31.12.2016
48 Hrubo Rossida 7b OS 31.12.2016
49 Hrubo Tarzan 7c OS 31.12.2016
50 rici Rossida 7b OS 01.12.2016
51 rici Tarzan 7c OS 01.12.2016
 
Spolu 51 v 1 stránkach.