Baile Herculane

Prelezy

. Lezec Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum  
1 Belayer ICS 7a+ PP (2) Baile Herculane 27.10.2019
2 Belayer Grover 6a+ OS Baile Herculane 27.10.2019
3 Belayer Over 6b OS Baile Herculane 27.10.2019
4 Belayer Scortisoara 7a OS Baile Herculane 26.10.2019
5 Belayer Elements 7b+ Flash Baile Herculane 26.10.2019
6 Belayer Rachiu cu vai 7a+ Flash Baile Herculane 26.10.2019
7 Belayer Do it yourself 6c+ Flash Baile Herculane 26.10.2019
8 Belayer Bluto 6c OS Baile Herculane 24.10.2019
9 Belayer Cok problem 7b PP Baile Herculane 24.10.2019
10 Belayer Archeopterix 6b+ OS Baile Herculane 24.10.2019
11 Belayer Dune 6b OS Baile Herculane 24.10.2019
12 MS Stalker 6a+ OS Baile Herculane 24.10.2019
13 Belayer Mamba 7b Flash Baile Herculane 23.10.2019
14 Belayer Neo 6c Flash Baile Herculane 23.10.2019
15 MS Inox 6b RP Baile Herculane 23.10.2019
16 katana Kaa 6a OS Baile Herculane 04.11.2018
17 Hríbik Scortisoara 7a OS Baile Herculane 03.11.2018
18 Hríbik Axis Mundi 7b+ OS Baile Herculane 03.11.2018
19 Hríbik Elements 7b+ PP (2) Baile Herculane 03.11.2018
20 Hríbik Dogs 7c PP (2) Baile Herculane 03.11.2018
21 buzo Annapurna 8a PP Baile Herculane 03.11.2018
22 buzo Air Force 7c OS Baile Herculane 03.11.2018
23 katana Scortisoara 7a PP (3) Baile Herculane 03.11.2018
24 katana Aqua Forte 6b OS Baile Herculane 03.11.2018
25 major Renus is back 7c PP Baile Herculane 03.11.2018
26 Sofi Cocardas 7a PP (2) Baile Herculane 03.11.2018
27 Sofi Break the walk 6c+ OS Baile Herculane 03.11.2018
28 ??? Let's go west PP Baile Herculane ???
29 Sofi Xennials 6a+ OS Baile Herculane 03.11.2018
30 kurko Elements 7b+ Flash Baile Herculane 03.11.2018
31 kurko Rusty nail 8b+ Flash Baile Herculane 03.11.2018
32 kurko Dogs 7c Flash Baile Herculane 03.11.2018
33 kurko Do it yourself 6c+ Flash Baile Herculane 03.11.2018
34 Belayer Inox 6b Flash Baile Herculane 03.11.2018
35 tiri Xennials 6a+ Flash Baile Herculane 03.11.2018
36 tiri Liberty 7a PP (2) Baile Herculane 03.11.2018
37 major Marafetu 7c RP Baile Herculane 02.11.2018
38 major Stone Rider 7a Flash Baile Herculane 02.11.2018
39 Sofi Sid 5c Flash Baile Herculane 02.11.2018
40 Sofi Try again 6c Flash Baile Herculane 02.11.2018
41 Belayer Marafetu 7c Flash Baile Herculane 02.11.2018
42 Belayer Sharky 7c PP Baile Herculane 02.11.2018
43 Belayer Stone Rider 7a OS Baile Herculane 02.11.2018
44 Belayer Try again 6c OS Baile Herculane 02.11.2018
45 tiri Cat fight 7b Flash Baile Herculane 02.11.2018
46 tiri Sharky 7c PP (2) Baile Herculane 02.11.2018
47 tiri Try again 6c Flash Baile Herculane 02.11.2018
48 tiri Sid 5a OS Baile Herculane 02.11.2018
49 pavel4000 Suhaida 8a PP (2) Baile Herculane 02.11.2018
50 pavel4000 Tiramisu 7b+ PP Baile Herculane 02.11.2018
51 pavel4000 Axis Mundi 7b+ Flash Baile Herculane 02.11.2018
52 pavel4000 Elements 7b+ OS Baile Herculane 02.11.2018
53 pavel4000 Black Cobra 8a+ Flash Baile Herculane 02.11.2018
54 pavel4000 Annapurna 7c+ OS Baile Herculane 02.11.2018
55 pavel4000 Viper Viper 8a Flash Baile Herculane 02.11.2018
56 pavel4000 Rusty nail 8b+ PP (3) Baile Herculane 02.11.2018
57 pavel4000 Triple slap 7c OS Baile Herculane 02.11.2018
58 pavel4000 Choose right- right variant 7c PP (2) Baile Herculane 02.11.2018
59 pavel4000 Cats 8a Flash Baile Herculane 02.11.2018
60 pavel4000 Do it yourself 6c+ Flash Baile Herculane 02.11.2018
61 pavel4000 Rachiu cu vai 7a+ Flash Baile Herculane 02.11.2018
62 Hríbik BULINA 7c Flash Baile Herculane 01.11.2018
63 Hríbik Rachiu cu vai 7a+ OS Baile Herculane 01.11.2018
64 buzo Axis Mundi 7b+ OS Baile Herculane 01.11.2018
65 buzo Dogs 7c PP Baile Herculane 01.11.2018
66 Sofi Taz 6a OS Baile Herculane 01.11.2018
67 Sofi Rachiu cu vai 7a+ Flash Baile Herculane 01.11.2018
68 Sofi P.O.H.U.I 6a+ OS Baile Herculane 01.11.2018
69 kurko Viper Viper 8a OS Baile Herculane 01.11.2018
70 kurko Cats 8a OS Baile Herculane 01.11.2018
71 kurko BULINA 7c OS Baile Herculane 01.11.2018
72 kurko Rachiu cu vai 7a+ OS Baile Herculane 01.11.2018
73 tiri Rachiu cu vai 7a+ OS Baile Herculane 01.11.2018
74 tiri P.O.H.U.I 6a+ OS Baile Herculane 01.11.2018
75 tiri Cats 8a PP (2) Baile Herculane 01.11.2018
76 Robo_L Triple slap 7c Flash Baile Herculane 01.11.2018
77 Robo_L Annapurna 7c+ Flash Baile Herculane 01.11.2018
78 Robo_L Black Cobra 8a+ PP (2) Baile Herculane 01.11.2018
79 Hríbik Timberr Top 7a+ OS Baile Herculane 31.10.2018
80 Hríbik Timberrr! 7a OS Baile Herculane 31.10.2018
81 buzo Elements 7b+ OS Baile Herculane 31.10.2018
82 katana P.O.H.U.I 6a+ OS Baile Herculane 31.10.2018
83 major Sharky 7c Flash Baile Herculane 31.10.2018
84 major Cat fight 7b PP Baile Herculane 31.10.2018
85 major Maurul 7a OS Baile Herculane 31.10.2018
86 Sofi Timberrr! 7a PP (2) Baile Herculane 31.10.2018
87 kurko Timberr Top 7a+ OS Baile Herculane 31.10.2018
88 kurko Timberrr! 7a OS Baile Herculane 31.10.2018
89 tiri Timberrr! 7a OS Baile Herculane 31.10.2018
90 tiri A Complex 6c+ OS Baile Herculane 31.10.2018
91 Belayer Cat fight 7b Flash Baile Herculane 31.10.2018
92 Belayer Maurul 7a Flash Baile Herculane 31.10.2018
93 Belayer Testosteron 6b+ Flash Baile Herculane 31.10.2018
94 buzo Mamba 7b OS Baile Herculane 30.10.2018
95 major Regles must be Regles 7b+ Flash Baile Herculane 30.10.2018
96 major Carstic 7a PP Baile Herculane 30.10.2018
97 Hrubo Chocolat 7a OS Baile Herculane 30.10.2018
98 Hrubo Sapte mici L1, L2 7a+ PP Baile Herculane 30.10.2018
99 Belayer Cave 7a OS Baile Herculane 30.10.2018
100 Belayer Regles must be Regles 7b+ PP (2) Baile Herculane 30.10.2018
<< < 1 2 > >>
Spolu 195 v 2 stránkach.