Lezecké zranenia - koleno

  • Rokmi sa stal z lezenia komplexný šport, ktorý zahŕňa množstvo techník a špecializácií. Bez ohľadu na to, akým typom lezenia sa človek venuje, všetky z nich vyžadujú použitie takmer každého svalu na tele – na ťahanie, tlačenie, natiahnutie sa, a napnutie celého tela na udržanie stabilnej polohy tela v náročnej pozícii. A po celú dobu musí ešte lezec robiť zásadné rozhodnutia, ako zrealizovať ďalší manéver. Telo sa v takýchto prípadoch často dostáva na hranice fyzického výkonu a do extrémnych polôh, kde hrozí zranenie.
Lezenie je šport, kde je technika základ. Dokonca ani sila a vytrvalosť nedokážu nahradiť techniku. Avšak niektoré technické riešenia problémov dostávajú telo do polohy, ktorá si vyžaduje vynikajúcu flexibilitu, uvoľnenosť a rozťahanosť tela zároveň. Na druhej strane v extrémnych polohách je najvyššie riziko zranenia.
Aj keď su poranenia dolných končatín v športovom lezení menej častým javom oproti zranenia prstov a celkovo hornej časti tela (lakte, ramená....), stále sa vyskytujú. Jedným z nich je zranenie kolena. A medzi najčastejšie zranenia kolena patrí na/roz-trhnute menisku, pretrhnuté väzy a absorbčné vankúšiky v kolenných kĺboch. K tomu obvykle dochádza, keď je koleno v ohnutej polohe, tzv. vykozené, alebo v žabej polohe, kde je noha otočená smerom von. Rotácia a zaťaženie kolena v takejto pozícii spôsobujú nadmerné natiahnutie menisku, čo môže viesť až k jeho roztrhnutiu. Lepšia flexibilita v bokoch zmierňuje zaťaženie nôh, čo môže znížiť rotačný tlak a tým zmierniť alebo minimalizovať zranenie kolena.
 
Ako koleno vyzerá a ako funguje
 
Koleno je najzložitejší kĺb v tele. Táto zložitá stavba je potrebná k zaisteniu správnej biomechanickej funkcie všetkých štruktúr, ktoré sa v kolene nachádzajú (stret troch kosti, menisky, väzy, chrupavky) a pohyb kolena v niekoľkých rovinách. Je zaťažované omnoho vyššou váhou, než je telesná hmotnosť (napr. pri drepoch 7x vyššia, pri chôdzi po schodoch 3x vyššia).
 
Caption of the figure above.
 
Koleno je zložené z troch kostí, 4 väzov a 2 chrupaviek (meniskov). 4 hlavné väzy sú : predný skrížený väz (ACL, anterior cruciate ligament), zadný skrížený väz (PCL, posterior cruciate ligament), bočný kolaterálny väz (LCL, lateral collateral ligament) a mediálny kolaterálny väz (MCL, medial collateral ligament).
 
 
Caption of the figure above.
pravé koleno spredu
 
Predný a zadný skrížený väz (ACl a PCL) pasívne stabilizujú koleno v predo-zadných pohyboch (aktívne ju podporujú stehenné svaly). Bočný a mediálny kolaterálny väz (MCL a LCL) stabilizujú koleno v pohyboch do strán a pri kombinovaných rotačných pohyboch. Okrem toho sa v kolene nachádzajú ešte 2 menisky – mediálny (nachádza sa vnútri v kolene) a postranný (nachádza sa na vonkajšej strane kolena). Meniskus je tuhá polmesiačikovitá väzivová chrupavka. Nachádza sa medzi stehennou a holennou kosťou. Jeho funkciou je rovnomerne rozložiť váhu tela v kolene. Nerovnomerné rozloženie vedie k nadmernému tlaku na kosti v špecifických miestach, čo vedie k artritíde.
 
Poloha „na žabu“
 
V podstate ide o to, že pri tejto polohe znížite ťažisko bez toho, aby ste museli zmeniť postavenie nôh. K zraneniu dochádza, keď sa lezec pohybuje smerom nahor z pozície, v ktorej sú bedrá vytočené smerom von a kolená sú v hyperflexii (tzn. veľmi zohnuté) a tým pádom je celá noha je vytočená smerom von – celé to vyzerá ako žabia poloha. Koleno je neprirodzene zaťažené rotačným tlakom, pričom je na menisky (chrupavka medzi stehennou a holennou kosťou) vyvíjaný veľký tlak. Meniskus je stavaný tak, aby rozkladal tlak pri pohybe. Ale ak k pohybu pridáte rotáciu spôsobenú vytočením bedier smerom von, tak sa na mediálny meniskus vyvíja omnoho väčší tlak, než na zbytok chrupavky. A táto rotácia môže spôsobiť roztrhnutie. Pri zamknutí kolena do takejto polohy môžete zrazu ucítiť náhlu bolesť sprevádzanú opuchom a neschopnosť chôdze alebo naváženia na zranenú končatinu. Klinicky, na diagnostikovanie tohto typu zranenia je najvhodnejšie MRI.
 
 
Caption of the figure above.
Foto: Zuzana Plšková
  
Kozia noha
 
Kozia noha je technika, ktorá sa používa na zjednodušenie lezenia ako v kolminách, tak aj v previsoch. Ako je vidieť na obrázku, jedno koleno je prehnuté do vnútornej strany. Tak ako pri polohe na žabu, znížite ťažisko, ale navyše sa telo bez  veľkej námahy dostane bližšie k stene. Pri tejto polohe sa prenesie väčšina váhy na nohy a bedro sa vytočí smerom dovnútra. Tým, že sa prenesie väčšina váhy na nohy, odľahčia sa ruky, ramená a aj chrbát. Avšak sila, ktorá by bez tejto polohy bola potrebná na držanie sa na stene je koncentrovaná do nôh a najmä do kolien. Meniskus sa dostáva pod tlak, ku ktorému je navyše pridaná aj rotácia a dochádza k zraneniu podobnému pri polohe na žabu.
 
 
Caption of the figure above.
Foto: Rado Buranský
 
Použitie päty
 
Bočný kolaterálny väz, je malý väz, ktorý sa upína na ihlicu a stehennú kosť. Najčastejšie dochádza k jeho poškodeniu pri použití tzv. „kozej nohy“ a pri použitý päty. Pri technicky správnom použití päty, je koleno vytočené do vonkajšej strany, čo spôsobuje enormné namáhanie tohto väzu. Veľmi častým je aj natiahnutie tohto väzu, ktoré môže viesť až k zápalu.  Častejšie je úplna ruptúra, než len natrhnutie. Zranenie je sprevádzané veľmi počuteľným prasknutím. Doslova. Ako keď si prepukávate prsty na rukách, ale omnoho hlasnejšie.
 
 
Caption of the figure above.
Na obrázku jasne vidieť ako je počas založenej päty koleno zaťažované rotáciou. Noha je od kolena dole viditeľné otočená smerom do vonkajšej strany.
Foto: Zdenka Bírová
 
Zranenia
 
Poranenia mediálneho kolaterálneho väzu (MCL) sú zriedka kedy izolované. Obyčajne sa vyskytujú v spojení s ostatnými poraneniami mäkkých tkanív kolenného kĺbu, napr. predného skríženého väzu (ACL) a mediálneho menisku (a to až v 73% prípadov).
 
Podobne ako zranenie mediálneho kolaterálneho väzu, je izolované zranenie bočného kolaterálneho väzu menej časté, a vyskytuje sa v súvislosti so zranením predného (ACL) alebo zadného skríženého väzu (PCL).
 
Zranenia sa rozdeľujú do troch stupňov:
     Stupeň 1 – mikroskopické trhliny
     Stupeň 2 – čiastočné natrhnutie
     Stupeň 3 – úplné roztrhnutie
 
ACL - predný skrížený väz
 
Zranenie predného skríženého väzu je často výsledkom rýchleho vykrútenia nohy, alebo náraz do zohnutého kolena
 
PCL - zadný skrížený väz
 
K zraneniu dochádza pri nadmernom ohnutí kolena (napr. pri žabej polohe) alebo pri nadmernom natiahnutí, ďalej pri páde a následnom náraze do steny do vystretého kolena.
 
 
Caption of the figure above.
Na snímku z RTG je normálne zdravé koleno (pohľad z boku). Naznačená linka pod kolenom by nemala pretínať jednotlivé časti stehennej a holennej kosti.

   

Na obrázku je bočný RTG kolena. Všimnite si, že v tomto prípade zadná časť holennej kosti pretína rovnakú linku zobrazenú aj na hornom obrázku. Je to spôsobené poklesom holennej kosti smerom dozadu kvôli zníženej funkčnosti zadného skríženého väzu.
 
Caption of the figure above.
Na ľavom obrázku jasne vidieť ako sa pozadie holennej kosti prehýba na rozdiel od zdravej nohy napravo. Čiara nakreslená súbežne s nohou a kolenom zvýrazňuje pokles holennej kosti. Obrázok napravo demonštruje správnu funkciu štvorhlavého stehenného svalu. Keď je koleno zohnuté v 70°-90°, naťahovače sa skrátia a tlačia holennú kosť do zníženej polohy.
 
LCL - bočný kolaterálny väz
 
Zranenie bočného kolaterálneho väzu je spôsobené použitím päty a „kozej nohy“.
 
Caption of the figure above.
 
Na obrázku je šípkami znázornený zdravý bočný kolaterálny väz ľavej pravej nohy (z vonkajšej strany).

 

 

Na obrázku je bielou šípkou znázornený roztrhnutý bočný kolaterálny väz ľavej nohy (z vonkajšej strany).

 
MCL – mediálny kolaterálny väz
 
Najčastejšie dochádza k poškodeniu pri použití tzv. „kozej nohy“. Na obrázku nižšie je MRI sken kolena ľavej nohy. Na ľavo vidíte zvislú časť mediálneho kolaterálneho väzu. Väz je tenký, pevný, dobre viditeľný, bez výrazných štruktúr. Rozprestiera sa od mediálnej (stredu) hlavice stehennej kosti (mediálneho femorálnho epikondylu) po mediálnu (strednú) časť hlavice holennej kosti. (vodorovné šípky na obrázku). Spodný úpon predného skríženého väzu je v strede na obrázku označený zakrivenou šípkou.
 
 
Caption of the figure above.
MCL - stupeň 1
Na obrázku je znázornený mediálny kolaterálny väz s poranením prvého stupňa. Viditeľný je mierny opuch.
 
 
Caption of the figure above.
 
MCL - stupeň 2
 
Na obrázku je znázornený mediálny kolaterálny väz s poranením druhého stupňa – čiastočné natrhnutie. Viditeľný je mierne zhrubnutie (opuch), oddelenie od podkladovej časti a opuch okolitého tkaniva.
 
Caption of the figure above.
 
 
MCL - stupeň 3
 
Na obrázku je znázornený mediálny kolaterálny väz s poranením tretieho stupňa – úplná ruptúra. Väz je viditeľné zhrubnutý a stiahnutý, s okolitým opuchom.
 
 
Caption of the figure above.
 
Meniskus
 
Zranenie je výsledkom náhlej rotácie kolena (napr. pri „kozej nohe“, pri polohe na žabu), môže, ale aj nemusí byť sprevádzané zároveň aj zranením iných väzov
 
Caption of the figure above.
Caption of the figure above.
 
Symptómy
 
Vo všeobecnosti:
·         ostrá bolesť v kolene, pri zaťažení
·         opuch
·         citlivosť na tlak
·         obmedzená pohyblivosť kolena, často kvôli bolestivosti alebo opuchu
·         zväčšená bolesť pri maximálnom možnom ohnutí alebo vystretí kolena
 
Meniskus
Primárnymi symptómami zranenia kolena sú bolesť a opuch, v spojení s pocitom prasknutia, lupnutia, či vyskočenia kolena. Medzi ostatné patrí neschopnosť absolútne zohnúť (zamknúť) koleno alebo kompletne vystrieť nohu. Je to spôsobené vďaka kúsku roztrhanej chrupavky, ktorá sa nachádza v kolene. Koleno najčastejšie bolí na vnútornej strane v mieste kĺbnej štrbiny, pri chôdzi pocit lúpania v kolene. (pozn. jeden zo syptómov môže byť aj citeľné „preskakovanie“ kolena pri pohybe)
 
ACL, PCL
Akútna prudká bolesť v kolene, pocit prasknutia, lupnutie alebo vyskočenie kolena. Pohyb je výrazne obmedzený kvôli bolesti a reflexnému stiahnutiu svalov. Následne opuch, často krvný výron (hematóm).
 
LCL, MCL
V prípade zranenia LCL alebo MCL je citeľná bolesť na jednej strane kolena, väčšinou sa vyskytne hematóm (ak sa jedná o suspektné poranenie stabilizačných štruktúr kolena).
 
Diagnostikovanie
 
Základom diagnózy je posúdenie mechanizmu úrazu a klinické vyšetrenie :
  • meniskus - bolestivosť a lúpanie na vnútornej kĺbnej štrbine, zvýraznenie bolesti pri ohnutí a rotácii kolena
  • ACL, PCL – predo-zadná nestabilita, niekedy bolestivé preskočenie v kolene pri posune predkolenia dopredu
  • LCL, MCL – bočná stabilita kolena pri 30 stupňovom ohnutí a pri vystretej nohy, ideálne porovnať so zdravou končatinou

Pri hodnotení muskuloskeletálnych poranení mäkkých tkanív je najvhodnejšia magnetická rezonancia (MRI). MRI je presná a efektívna metóda na hodnotenie širokého spektra poranení kolena.

 
Liečba
 
Meniskus

V závislosti od závažnosti natrhnutia, môžu byť niektoré zranenia menisku liečené konzervatívne – kľuď, aplikácia ľadu na postihnuté miesto, užívanie protizápalových liečiv (napr. nesteroidné antireumatiká typu Diclofenac, atď. .Ibuprofen ma nízke „vychytávanie“ oblasťami pohybového aparátu. Niekoľkonásobne nižšie ako podobné antireumatiká). V prípade roztrhnutého menisku je konzervatívna liečba neúspešná a v závislosti od miesta ruptúry menisku sa vykonáva artroskopiscky buď zošitie oddelených častí, alebo úplne odstránenie.
 
Väzy
 
Liečba je závislá od typu zranenia. Pri konzervatívnej liečbe je spočiatku noha znehybnená, potom nasleduje rehabilitácia v podobe rozcvičovania a posilňovania stehenných svalov. Koleno však môže byť nestabilné a pri nekoordinovaných pohyboch môže dôjsť k opätovnému podvrtnutiu. Odporúča sa ortéza. Po záťaži sa zvykne objaviť opuch a tzv. „vyskakovanie“ kolena. Šport sa stáva problematickým a navyše hrozí, že sa zrania aj ostatné štruktúry v kolene. Treba zvážiť artroskopické vyšetrenie ((je to diagnosticko-terapeutický postup, tzn. nemusí byť potreba urobiť MRI pred artoskopiou). Pri roztrhnutí sa všeobecne odporúča artroskopická operácia. Aj to však nie je vždy možné. Rozsiahle výkony (napr. plastiky) sa môžu riešiť aj klasickým rezom (v prípade, že hrozí komplikácia).
 
Rehabilitácia
 
Dĺžka rehabilitácie závisí od použitej chirurgickej techniky a závažnosti zranenia. Je však dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou liečenia zranenia. Pre nadobudnutie plnej hybnosti a pôvodnej sily kolena sa odporúča posilňovať okolité svaly kolena (napr. predkopávanie a zakopávanie vo vode)
 
Prevencia
 
·         zahriatie a strečing
·         dôsledná rozcvička
·         dôkladné doliečenie hoc aj drobných poranení
·         posilňovanie kolena

 

Zdroje:

MRI snímky boli použité s písomným súhlasom Medscape.
 
Ďakujem Alešovi Obrovi za odbornú korektúru.
 
Zdroje:
 
1)      http://www.bodyresults.com/e2kneepain1.asp
2)      http://orthopedics.about.com/cs/meniscusinjuries1/a/meniscus.htm
3)      http://sportsroids.com/tag/clinton-portis/
4)      http://www.drjuliansaunders.com/resources/feature_articles/common_climbing_injuries/
5)      http://www.workout-x.com/fitness-articles/105/Rock-Climbing-Workout
6)      http://northwalesspineclinic.co.uk/wp-content/uploads/2010/10/Orthopedic-problems-in-sport-climbing_2001_Wilderness-Environmental-Medicine.pdf
7)      http://ptjess.wordpress.com/2010/02/25/climbing-injuries-physical-therapy-perspective/
8)      http://www.athleticadvisor.com/injuries/le/knee/knee_anat.htm
9)      http://emedicine.medscape.com/article/401472-overview
10)    http://www.tornero-ul.cz/poraneni-mekkeho-kolene.php
11)    http://emedicine.medscape.com/article/307959-overview
12)    http://www.health.com/health/library/mdp/0,,tp13042,00.html
13)    http://emedicine.medscape.com/article/308054-overview
14)    http://emedicine.medscape.com/article/90514-overview
15)    http://emedicine.medscape.com/article/401472-overview

  

Komentáre (26)

Lezecké zranenia - koleno

17.05.2011 17:13:50
- lukash

ach jaj koleno:) raz stacilo uz si davam pozor!

Lezecké zranenia - koleno

17.05.2011 17:45:14
- domino

diky za članok možno pomôže

Lezecké zranenia - koleno

17.05.2011 23:30:37

treba drepovat na BOSO a kolenka budu v pohode ;-)

Lezecké zranenia - koleno

18.05.2011 13:52:57
- petra

a teraz sa bojim vobec postavit sa zo stolicky:))<br /> skvela praca zuz, vdaka.

Lezecké zranenia - koleno

18.05.2011 14:54:51
- opicka

veru veru aj mne sa zda ze je to prava noha... ;)

Lezecké zranenia - koleno

18.05.2011 15:17:27

Myslim tiez, ze to je prava...

Re: Lezecké zranenia - koleno

18.05.2011 16:11:26
Reakcia - Zuzana Plskova

okej, idem to opravit.

Lezecké zranenia - koleno

18.05.2011 18:05:47
- doktor

nie to je lava, pozeras sa na pacienta, nie zozadu ale zpredu, ked sa pozeras na cloveka oproti tebe ma na tvojej pravej strane lave koleno

Re: Lezecké zranenia - koleno

19.05.2011 10:13:32

áno, na tej roentgenovej snímke je to ľavé koleno.

Re: Re: Lezecké zranenia - koleno

19.05.2011 10:20:45

je to MRI snimka

Re: Re: Re: Lezecké zranenia - koleno

20.05.2011 10:26:16
Reakcia - doktor

aj na MR sa pozeras spredu, vola sa to koronarna rovina, pozeras sa spredu, je to lave koleno.<br /> ale to je jedno, nie je diskusia o tom ci je to lave ci prave, treba davat pri zabe a koze bacha a netlacit to ked citis napatie v kolene tak netlacit ze toto este dam, lebo riskujes zranenie, ked mas pocit pevnosti v kolene mozes kozit kolko chces, ako nahle mas v niektorej polohe pocit neistoty, neprimeraneho tlaku na klb, bolesti radsej hned zlez, alebo zmen polohu<br /> lebo ked uz si to raz dodrbes budes s tym mat tazkosti vzdy

Lezecké zranenia - koleno

19.05.2011 08:24:31
- domino

Stygi berem na vedomie<br />

Lezecké zranenia - koleno

20.05.2011 11:14:29
-

Da sa nieco robit ako prevencia? Nejak strecingovat alebo posilovat alebo daco?

Re: Lezecké zranenia - koleno

20.05.2011 12:29:37

napr. v bazene predkopavat a zakopavat novu v kolene.

Lezecké zranenia - koleno

20.05.2011 12:27:25

ano na prevenciu sa da cvicit na nestabilnych polohach ako BOSO, fitlopta, behat, skakat po piesku tzv. proprioceptivny trening ...

Re: Lezecké zranenia - koleno

20.05.2011 12:33:43

Ma trebars v posilke cvicit aj nohy? Predkopavacky, zakopavacky, akoze tym posilnis tie svaly naokolo a teoreticky potom nebudu tlaky na tie vazy take velke? A co je to proprioceptivny trening?

Lezecké zranenia - koleno

21.05.2011 21:27:59

jasne aj v posilke je dobre cvicit predkopavanie na stroji to ti spevni koleno , a proprioceptivny trening su vlastne tie cviky na tych nestabilnych polohach ako je boso, drepy na fitlopte to cvicia hokejisti ... to je na dlhsie vysvetlovanie o co tam ide pri propriocepcii, ale to nieje podstatne, podstatne je ze to pomaha pri prevencii :P normalne sa postavis na BOSO a robis drepy nic viac :-)

Re: Lezecké zranenia - koleno

21.05.2011 22:06:47

takže keď robím drepy v teniskách, tak je zle :-D

Re: Lezecké zranenia - koleno

23.05.2011 07:05:16

Ty sa nehraj na múdreho, veď ani nevieš, že to, na čom chceš robiť drepy sa volá bosU, nie boso, ty blbček.

Lezecké zranenia - koleno

23.05.2011 09:55:49

ja sa nehram ja som ... ja to bosU nepouzivam tak neviem ako sa to presne vola, mi mudrejsi a silnejsi pouzivame fitloptu :D:D:D:D

Re: Lezecké zranenia - koleno

23.05.2011 10:07:33

daj video, ako drepuješ na fitlopte bez toho, aby si sa držal rebrín :-D

Re: Re: Lezecké zranenia - koleno

23.05.2011 23:59:03

mam len video ako drepujem na fitlopte na jednej nohe ... ale to ti nemozem dat lebo to mam ako prezentaciu na konkurzy do cirkusu :D:D:D

Re: Lezecké zranenia - koleno

23.05.2011 11:32:31

tak to je teda ozaj sila: napisat &quot;mi mudrejsi&quot; - to chce silne bicaky a makky mozog... tvoja slovna zasoba to tvoje tvrdenie o mudrosti podporuje po vsetkych strankach.

Re: Re: Lezecké zranenia - koleno

23.05.2011 11:35:02

Zle si sa vyspal?

Re: Re: Lezecké zranenia - koleno

23.05.2011 23:52:45

Do koho slovnej zasoby sa obuvas ty vandrak vyjebany ? co si ty spravil pre slovensky hip hop ? :D:D:D:D <br /> PS. mi mudrejsi vieme ze na silne bicaky treba silny mozog ... :P

sport

16.12.2012 03:05:19
Anonym -

zdravim mam natrhnuty meniskus v jedno aj druhom kolene a doktor mi povedal ze on by to skusil bez operacie posilnovanim len neviem ci to pomoze, boli furt ale neobmedzuje...mate niekto takuto skusenost dik

Nový komentár

Ochrana proti spamu
štyri +šest = Prosím, počkajte. Overujeme, že ste to vy ...