INDÓR SANSET

  • Výstava s lezeckou tematikou Indór Sanset v podaní ?tefana Papča. 
Caption of the figure above.


7. 5. 2008 18:00 - 22:00 hod. vernisáž výstavy Indór Sanset umelca ?tefana Papča, 13 kubíkov, Studená 3, Bratislava - Zlaté piesky

21. 5. 2008 18:00 hod. akcia Mikroskop 02 (Artists talk: ?tefan Papčo, moderuje programová koordinátorka Galérie 13m3 Mária Čorejová). Kurátorka výstavy: Ivana Monco?ová

Umelec ?tefan Papčo (SK) sa venuje tvorbe sochy, videa a inštalácií. Jeho hlavným motívom tvorby je horolezecký výkon, extrémnos? pobytu v obmedzenom priestore pri vysokohorskom lezení, zlaňovaní, bivakovaní. V doterajšej výtvarnej tvorbe okrem iného spracovával prvovýstup z Galérie Ganku, svoj pád zo steny Ostrvy v Tatrách alebo bivakovanie na 700 metrovej žulovej stene Qualida v Talianskych Alpách.

Na výstave INDÓR SANSET vystaví ve?korozmerný sochársky objekt "Kopec verzus jaskyňa", 2008, ktorý je simuláciou umelej steny, zároveň jaskyňou alebo vrcholom kopca. Objekt je vytvorený z materiálov a preglejky, ktoré sa používajú na stavbu umelých lezeckých stien. Tento objekt je interaktívnym objektom a čaká na interakciu diváka. Zároveň je autorovou otázkou, ktorú si kladie: "ako vyliez? z uzavretých priestorov umelých stien na skutočný kopec?"
Ďalším objektom je 4 metre dlhý "Hlavný hrebeň Vysokých Tatier", 2008, ktorý je taktiež opracovaný z materiálov, z ktorých sa stavajú umelé lezecké steny. Vrcholy tvoria chyty, nieko?ko rokov používané na lezeckej stene. Celý objekt kopíruje reálnu siluetu Vysokých Tatier. Tento objekt sa odvoláva k heroickému výkonu Vladimíra Plulíka z roku 1997, ktorý preliezol hrebeňom Vysokých Tatier za 50 hodín, bez podpory a predchádzajúcich vynášok.

Pre výstavu INDÓR SANSET pracuje umelec ?tefan Papčo so zážitkom založenom na konflikte so skúsenos?ou lezenia na umelej stene v porovnaní s "outdoorovou" skúsenos?ou z hôr. Na tejto výstave sleduje umelec nieko?ko rovín: ako horolezec - sleduje emočné formy zážitku z oboch skúseností, ako sochár - reaguje na možnos? spracovania umelej steny ako umeleckého interaktívneho objektu - sochy. V tretej rovine ako človek - sleduje rôznorodos? ?udí, ktorí uprednostňujú niektoré formy prostredí: umelé alebo prírodné. Výsledkom, ktorý prezentuje na výstave, sú umelecké objekty - sochy simulujúce prírodnú štruktúru steny, alebo povrch krajiny prostredníctvom technológie a „ready made“ materiálov, určených na stavbu umelej lezeckej steny. Či socha, ktorá odkazuje (je poctou) k extrémnemu výkonu 50 hodinového prechodu hrebeňom Vysokých Tatier. Vo svojich najnovších dielach okrem komparácie lezenia "indoor a outoor", skúma aj pocity, ktoré sa pri týchto extrémnych podmienkach dajú zaži? či zovšednenie týchto pocitov v nie tak silnom prežívaní na umelej stene. Sám umelec (v tomto prípade) horolezec ?tefan Papčo sa utieka po svojich extrémnych zážitkoch spracovaných na predošlých výstavách do miestnosti s umelou, neprirodzenou, ale lezecky bezpečnou stenou.

zdroj: www.matterhorn.pedromagician.com

Komentáre (1)

INDÓR SANSET

09.05.2008 01:59:17
-

mimáči i blaváci, rýchlo hybajte, lezenie a umenie sa len tak často do kopy nekopí!

Nový komentár

Ochrana proti spamu
pät +dva = Prosím, počkajte. Overujeme, že ste to vy ...